Mediul ONG

Municipiul Turda acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, pentru ONG-urile din Municipiul Turda, respectând următoarele reglementări legale:
- Legea 350/2005 actualizata privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
- Legea 273/2006 privind finantele publice;
- Hotararea 205/29.11.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general in baza legii 350/2005;
- Hotararea 151/2013 a consiliului local al municipiului Turda privind demararea procedurii de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general in baza Legii 350/2005;
- Hotararea 163/2013 privind aprobarea modificarii HCL 205/2012;
- Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Turda alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Finanțările se acordă în urma unei selecții de proiecte, anunțată în mod public cu aproximativ o lună de zile înainte de termenul de evaluare. Cererile de finanțare depuse trebuie să fie conform următorului REGULAMENTULUI atașat în subsolul acestei pagini.Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.