primaria municipiului Turda stema României
HomeHarta site Cartea de oaspeti   Contact   Luni, 24 Noiembrie 2014 
Primaria
• Localizare• Conducerea• Strategia de dezvoltare• Proiecte municipale• Program audiențe• Aparatul de Specialitate al Primarului• Centru informare cetățeni• Bugetul local• e-Formulare• Sesizări on-line• Declarații avere• S.P.C.L. Evidenta Populatiei• Declaratii avere si interese S.P Asistenta Sociala• Poliția Locală• Misiunea si Obiectivele Primariei• Program Funcționare / Relații cu Publicul• Achizitii Publice Directe
Municipiul
• Prezentare• Istorie• Cultura• Invatamant• Sănătate• Sport• Turism• Monumente istorice• Album imagini• Orașe înfrățite• Harta Municipiului• Harta Digitala
Consiliul Local
• Hotărâri de consiliu• Proiecte hotărâri• Consilierii locali• Comisii• Declaratii de avere si interese• Rapoarte activitate• Ordinea de zi a sedintelor• Procese verbale sedinte• Regulament Blocare Roti Autovehicule• Regulament privind fondurile nerambursabile• Documente produse și gestionate de Primaria Turda• Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001• Oferte Vanzare Terenuri Cf Legea17/2014
Impozite si taxe
• Impozitele si taxele locale pe anul 2015• Autovehicule cu masa mai mare de 12 tone • Formulare tipizate on-line• Anunțuri colective/individuale• Impozite si taxe on-line• Ghid plata electronica• Schema ajutor de minimis• Program cu publicul• Acordare Facilitati Fiscale- PF• Declarare Bunuri• Obtinere Certificat Fiscal• Contact• Hcl65-Schema de Minimis• Hcl207-Schema de Minimis
Informații utile
• Telefoane utile• Mass media• Evenimente si date comemorative• Vremea la Turda• Programul de circulatie al autobuzelor STP• Harta spre Salina Turda
Știri, comunicate de presă și informații utile

Comunicat

Societatea Națională de Cruce Roșie din România filiala Cluj desfășoară în perioada 21 noiembrie-13 decembrie două campanii: [mai multe detalii...]

21 Noiembrie 2014


Anunț

Primăria municipiului Turda, ca urmare a adresei Companiei de Apă Arieș nr.1108/18.11.2014, vă informează cu privire la întreruperea furnizarii apei potabile în municipiul Turda, joi 20.11.2014, între orele: 08.00 – 20.00.
Motivul întreruperii alimentării cu apă și a presiunii reduse sunt lucrările necesare a fi efectuate pentru dezafectarea rețelei DN 400.
Întreruperea furnizarii de apă potabilă va afecta străzile: [mai multe detalii...]

19 Noiembrie 2014


Anunț

În vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării corespunzătoare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2014,Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Turda invită toți cetățenii cu drept de vot ai municipiului Turda și ai celor 10 comune arondate (Mihai-Viteazu, Moldovenești, Băișoara, Iara, Valea-Ierii, Ciurila, Tureni, Petreștii de Jos, Săndulești, Aiton) care nu dețin acte de identitate, care dețin un act de identitate cu termenul de valabilitate.
Pentru soluționarea în mod operativ a solicitărilor privind eliberarea documentelor de identitate persoanelor cu drept de vot, programul de lucru cu publicul va fi următorul: [detalii complete...]

10 Noiembrie 2014


Comunicat

Vă aducem la cunoștință că a intrat în vigoare Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.
Conform art.21 Certificatele de producator emise pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. [detalii...]

10 Noiembrie 2014


Invitație de Participare

In vederea desfășurării activitătilor de agrement in aer liber pe perioada sezonului rece(de minim 3 luni) Municipiul Turda dorește să faciliteze condițiile amplasării unui patinoar artificial în centrul municipiului. Procedurile legale se vor supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Turda, conform atribuțiilor conferite de Legea 215/2001 privind administrația publică locală.
Pentru buna desfăsurare a acestei activităti, Municipiul Turda va pune la dispoziție în regim de închiriere la tarifele aprobate de Consiliul local o suprafață de teren de maxim 600 mp situată pe platoul din zona centrală și de asemenea acces la utilitățile necesare( energie electrică și apă) contra cost.
Scrisorile de intenție se pot depune până în data de 14.11.2014 ora 10.00 la Registratura Primăriei Municipiului Turda,cu mențiunea:SCRISOARE DE INTENTIE PATINOAR ARTIFICIAL. [detalii complete...]

06 Noiembrie 2014


Anunț

În perioada 05.11– 17.11.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri asupra proiectului urbanistic preliminar – Intenția de elaborare,Faza: Plan urbanistic zonal-P.U.Z./R.L.U. Introducere teren în intravilan pentru creare zonă industrială prin scoaterea imobilului din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 92, în municipiul Turda str.Bogata f.n.
Inițiator: S.C. I & C TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.R.L., Turda str.Mihai Viteazu nr.45
Elaborat:S.C. ZAMPROIECT S.R.L. Turda str. Dr. I. Ratiu, nr 5 ap 11, jud Cluj atestat R.U.R. arh.Romulus Zamblău

[Panou afișaj...]
[Panou intenție...]

06 Noiembrie 2014


Anunț de Intenție

Primaria Municipiului Turda împreună cu Spitalul Municipal Turda anunță existența unui spațiu disponibil în vederea concesionării/închirierii: Pavilionul de Obstretică - Ginecologie situat în incinta Spitalului Municipal Turda,ca urmare a dezafectării imobilului începând cu data de 01.01.2015.
Cererile de intenție se pot depune până în data de 10.11.2014 ora 10.00 la Registratura Primăriei Municipiului Turda,cu mențiunea: Serviciul Patrimoniu și GIS,concesionare/închiriere: pavilionul de Obstretică-Ginecologie,Municipiul Turda.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Patrimoniu și GIS din cadrul Primăriei Municipiului Turda și Spitalul Municipal Turda - Serviciul Tehnic. [detalii complete...]

04 Noiembrie 2014


Executie Bugetara 2014 Trim III
04 Noiembrie 2014


Anunț

În perioada 04.11– 14.11.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri asupra proiectului urbanistic preliminar – Intenția de elaborare,Faza: Plan urbanistic zonal-P.U.Z./R.L.U. Extindere zonă locuințe cu funcțiuni complementare prin scoaterea din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 71, în municipiul Turda.
Inițiator: Moț Mariana,Moț Ioan din Turda, str.Traian nr.12 și Dragoste Mircea Dan din Turda, str.Cireșului nr.6
Elaborat:S.C. BELETAGE S.R.L. Cluj-Napoca str. Unirii, nr. 3 ap. 26

[Planșe desenate PUZ...]

04 Noiembrie 2014


Comunicat

 Biblioteca Municipală Teodor Murășanu Turda a organizat cea de-a XXII-a ediție a concursului de pictură Personaje îndrăgite din cărți.
Concursul, adresat copiilor din clasele II-VIII, a avut în acest an un număr impresionat de înscriși - 204 - de la școlile Teodor Murășanu, Avram Iancu, Horea Cloșca și Crișan, Ioan Opriș, Școala Profesională Poiana, Colegiul Național Mihai Viteazul, din aceștia fiind prezenți 152.
Concursul a constat în reprezentarea pe loc, în acuarelă, din imaginație, a unuia sau mai multor personaje din cele mai îndrăgite cărți pentru copii și s-a desfășurat în data de 29 octombrie, la Școala Avram Iancu. Lucrările au fost jurizate, în 3 noiembrie, de către profesorii de educație plastică Alin Bâlcu, Gheorghe Roșa, Alexandru Picovici. [mai multe detalii...]

04 Noiembrie 2014


Anunț

În perioda 01 - 16 Noiembrie 2014, dacă condițiile meteo vor fi favorabile, Primăria Municipiului Turda prin SC Domeniul Public Turda SA va efectua a doua acțiune de deratizare generală a domeniului public și privat al Municipiului Turda, din acest an.
Deratizarea se realizează cu substanțe raticide avizate de Ministerul Sanătății, în vederea combaterii rozătoarelor.
Atenționăm deținătorii de animale și păsări să ia toate măsurile pentru evitarea oricărui incident neplăcut.

31 Octombrie 2014


Comunicat

Ca urmare a Hotărârii de Guvern Nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea Programului Operațional “Ajutorarea persoanelor defavorizate” în anul 2014, vor beneficia de ajutoare alimentare următoarele categorii sociale: șomeri, pensionari cu venituri mici, persoane cu dizabilități și veterani de război, prin programul derulat de Uniunea Europeană. [mai multe detalii...]

31 Octombrie 2014


Anunț

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 370/2004 cu modificările șsi completările ulterioare, pentru alegerea Președintelui României, dispozițiile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 7/11.09.2014, precum și Comunicatul Biroului Electoral Județean din data de 21.10.2014, aducem la cunoștința publică urmatoarele:
Alegătorii netransportabili din motive de boală și invaliditate pot vota prin intermediul urnei speciale în condițiile în care, în preziua votării, respectiv data de 01.11.2014, între orele 18.00-20.00, vor depune o cerere scrisă, însoțita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, la secția de votare la care sunt arondați conform domiciliului. [mai multe detalii...]

29 Octombrie 2014


Comunicat

În perioada 10 noiembrie 2014 - 30 martie 2015, Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda va derula proiectul de educație pentru lectură „Cum devin „prietenul” cărții”.
Proiectul este finanțat de FUNDAȚIA MEREU APROAPE, cu sediul la București, în cadrul PROGRAMULUI DE GRANTURI „BOOKS 4 YOUTH”, finanțarea constând în primirea de către bibliotecă,pe baza unui contract de sponsorizare, a 1000 de cărți din literatura română. [detalii...]

29 Octombrie 2014


EUROPA PENTRU CETATENI

 

În perioada 27 - 31 august 2014, la Turda, s-a derulat proiectul cu titlul „Building our future, we design Europe’s future”, co-finanțat prin Programul „Europa pentru cetățeni” 2014, Componenta 2, Măsura 2.1 Înfrățirea orașelor. Proiectul a fost manageriat de Primăria Municipiului Turda, prin Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale, în calitate de aplicant, iar parteneri au fost: Comitetul de Înfrățire Angoulême – Orașe Străine (Franța), Municipalitatea Hódmezővásárhely (Ungaria), Municipalitatea Kiskunfélegyháza (Ungaria) și Comitetul de Înfrățire din Kiskunfélegyháza (Ungaria).
Programul „Europa pentru cetățeni” este un program comunitar derulat de Comisia Europeană prin Direcția Generală Comunicare și își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazate pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă. Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar.
Mulțumim tuturor partenerilor implicați direct sau indirect în proiect, începând cu autoritățile publice locale din toate cele șase localități prezente în proiect, serviciilor subordonate, companiilor de servicii publice și instituțiilor, agenților economici care ne-au susținut, inclusiv prin sponsorizări. Mulțumiri speciale adresăm ONG-urilor și voluntarilor care au însuflețit activitățile și au dat viață propunerilor de colaborare, precum și presei locale care a fost prezentă și a furnizat în permanență informații din agenda proiectului, contribuind la vizibilitatea și multiplicarea informațiilor în rândul comunității locale, în regiune, dar mai ales în mediul virtual, care trece cu ușurință peste granițele geografice.
Considerăm că principalul câștig al acestui proiect îl reprezintă valoarea comunicării interumane, respectul reciproc și spiritul voluntar, promovarea valorilor umane și europene comune.

[Vizualizare galerie foto]

[Informații despre proiect...]
[Debutul proiectului...]
[Finalul proiectului...]

27 Octombrie 2014


Anunț


În vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării corespunzătoare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2014

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Turda invită toți cetățenii cu drept de vot ai municipiului Turda și ai celor 10 comune arondate (Mihai-Viteazu, Moldovenești, Băișoara, Iara, Valea-Ierii, Ciurila, Tureni, Petreștii de Jos, Săndulești, Aiton) care nu dețin acte de identitate, care dețin un act de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care urmează să expire în următoarele 180 de zile, să se prezinte la sediul serviciului nostru pentru obținerea unui act de identitate valabil.
Pentru soluționarea în mod operativ a solicitărilor privind eliberarea documentelor de identitate persoanelor cu drept de vot, programul de lucru cu publicul va fi următorul: [mai multe detalii...]

27 Octombrie 2014


Anunț

În perioada 24.10– 29.10.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri asupra proiectului urbanistic preliminar – Intenția de elaborare,Faza: Plan urbanistic zonal-P.U.Z./R.L.U. Construire casă familială prin scoaterea din circuitul agricol extravilan tarlaua 71 și introducerea în teritoriu intravilan al municipiului Turda cu acces din str.Gutuiului/Caisului.
Inițiator: : Crisan Daniel si sotia Crisan Ana din Turda, str.Visinului nr.6
Elaborat:S.C. IAR Concept Studio S.R.L.

[Anunț de Intenție...]
[Plan de încadrare în zonă...]

27 Octombrie 2014


Anunț

În data de 25 Octombrie 2014, de ZIUA ARMATEI ROMÂNE, între orele 09.45-11.00, la Monumentul Eroilor din fața Catedralei Ortodoxe se vor desfășura activități de comemorare și cinstire a eroilor militari, la care sunt invitați toți cei care vor să le aducă un omagiu celor căzuți la datorie.
Pentru desfășurarea în siguranță a activităților din data de sâmbată, 25.10.2014, circulația autovehiculelor între orele 09.00-11.20, în zona centrală va fi ÎNCHISĂ, astfel: [detalii...]

23 Octombrie 2014


Anunț

În perioada 22.10– 27.10.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri asupra proiectului urbanistic preliminar – Intenția de elaborare,Faza: Plan urbanistic zonal-P.U.Z./R.L.U. Introducere teren în intravilan zonă industrială prin scoaterea imobilului din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 92, în municipiul Turda str.Bogata f.n.
Inițiator: S.C. I & C TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.R.L., Turda str.Mihai Viteazu nr.45
Elaborat:S.C. ZAMPROIECT S.R.L. Turda str. Dr. I. Ratiu, nr 5 ap 11, jud Cluj atestat R.U.R. arh.Romulus Zamblău

[Panou afișaj...]
[Panou intenție...]

23 Octombrie 2014


Anunț

În perioada 22.10– 27.10.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri asupra proiectului urbanistic preliminar – Intenția de elaborare,Faza: Plan urbanistic zonal-P.U.Z./R.L.U. Extindere zonă locuințe cu funcțiuni complementare prin scoaterea din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 71, în municipiul Turda.
Inițiator: Moț Mariana și Moț Ioan din Turda, str.Traian nr.12 și Dragoste Mircea Dan din Turda, str.Cireșului nr.6
Elaborat:S.C. BELETAGE S.R.L. Cluj-Napoca str. Unirii, nr. 3 ap. 26

[Anunț de Intenție...]
[Plan de încadrare în zonă...]

23 Octombrie 2014


Comunicat

Privind lucrările de reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda care se desfășoară astazi,17.10.2014: [detalii complete...]

17 Octombrie 2014


Anunț

Componența Consiliului Local al municipiului Turda, ca urmare a opțiunilor exprimate conform OUG nr.55/2014 este următoarea:[mai multe detalii...]

17 Octombrie 2014


Comunicat

În perioada 27 - 31 august 2014, la Turda, s-a derulat proiectul cu titlul „Building our future, we design Europe’s future”, co-finanțat prin Programul „Europa pentru cetățeni” 2014, Componenta 2, Măsura 2.1 Înfrățirea orașelor.
Proiectul a implicat 205 cetățeni, din care 5 participanți provenind din orașul Angouleme (Franța), 9 participanți din orașul Hodmezovasarhely (Ungaria), 13 participanți din orașul Kiskunfelegyhaza (Ungaria) și 163 participanți români la evenimentele din Turda (România), la care s-au adăugat alți 15 participanți internaționali din țări U.E. și candidate (Franța, Polonia, Ungaria și Serbia), fără a avea calitatea de parteneri în proiect. [mai multe detalii...]

15 Octombrie 2014


Comunicat

strazi
strazi
Privind lucrările de reabilitare pod peste Râul Arieș pe DN15 și lucrările de reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda.[mai multe detalii...]

15 Octombrie 2014


Comunicat

 Vineri,17 Octombrie 2014, orele 13,00 la Muzeul de Istorie Turda va avea loc vernisarea expoziției temporare « Industria » ceramică la Potaissa. Expoziția este inaugurată în contextul desfășurării în 17-18 octombrie a.c. a Colocviului Național de Arheologie al Muzeului de Istorie Turda, cu tema « Viața cotidiană a soldatului roman în castrele din Dacia », la care vor participa cercetători de la diferite instituții din țară.
Atelierul de gastronomie romană organizat în parteneriat cu Asociația Transilvania Fest și Atelierele de Teatru Ion Rațiu va oferi evenimentului latura interactivă și atractivă. Prin degustarea unor produse preparate după rețetele din secolul IV d. Hr. ale lui Apicius publicul va percepe mai ușor funcționalitatea și semnificația produselor ceramice antice. [mai multe detalii...]

14 Octombrie 2014


Anunț


Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței:

Începând cu data de 09.10.2014 se preiau cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. [detalii complete...]

[Cerere solicitare ajutor...]
[Lista Bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social...]

08 Octombrie 2014


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 19.11.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale:  [mai multe detalii...]

08 Octombrie 2014


Comunicat

 Începând cu 7 octombrie 2014 ”inventarul” așezării preistorice de la Săndulești este din nou accesibil publicului muzeului de Istorie Turda. După itinerarea expoziției la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, materialele arheologice inedite, descoperite într-un sit pluristratificat (neolitic, eneolitic și epoca bronzului) pe traseul Autostrăzii Transilvania, sunt integrate în expoziția permanentă a muzeului turdean.
De altfel, începând cu data menționată, vizitatorii noștri vor descoperi un amplu material de prezentare a tabloului cunoscut sub denumirea ”Dieta de la Turda”, prin care sunt ”decodificate” personajele istorice, reprezentate de pictorul Körosföi – Kriesch Aladár la 1896.

08 Octombrie 2014


Comunicat

 Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda vă invită să participați la cea de-a XXII-a ediție a concursului de pictură „Personaje îndrăgite din cărți”.
Concursul va avea loc în data de 29 octombrie 2014, ora 16, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda, Str. Rapsodiei nr. 1, și se adresează elevilor din clasele II-IV și V-VIII. [mai multe detalii...]

08 Octombrie 2014


Comunicat

 În luna octombrie, artistul plastic Laszlo Suba prezintă utilizatorilor bibliotecii cele mai recente lucrări ale sale, grupate într-o expoziție de acuarele și plăci decorative.
Expoziția are loc în holul bibliotecii,în perioada 01 - 31 Octombrie 2014. [prezentare expozant...]

08 Octombrie 2014


Comunicat de Presă


În urma unor articole de presă care subliniau apariția unor modificări esențiale în ceea ce privește componența organelor de conducere ale societății, SC Turda Salina Durgău SA,facem următorele precizări:

Conținutul articolelor este unul profund denaturat față de realitățile existente înscrise în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Pentru a întări cele afirmate de către noi și pentru că realitatea a fost în mod vădit deformată, în vederea informării corecte, aducem ca argumente cele mai noi dovezi emise de Registrul Comerțului.
Considerăm reprobabile pozițiile exprimate de organele de media referitoare la situația conducerii societății, de aceea le solicităm să-și reevalueze concluziile și să-și ceară scuze în mod public față de modul în care au abordat problematica consiliului de administrație. [detalii complete...]

[Certificat Constatator...]
[Lista Documente...]

03 Octombrie 2014Mesajul Domnului Primar, Tudor Ștefănie, cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a persoanelor de vârsta a treia:

La 1 octombrie, oameni din întreaga lume celebrează Ziua Internațională a persoanelor de vârsta a treia.
Organizația Națiunilor Unite a creat acest eveniment anual, în 1991, pentru ca noi să putem sărbători contribuția și realizările celor mai înțelepti membri ai comunității. Vârstnicii trebuie respectați și onorați. Ei sunt bunicii și bunicile noastre, iar sfatul lor este luat în seamă, pentru că poartă cu el acea înțelepciune ce vine odată cu experiența.
Persoanele de vârsta a treia sunt trecutul, dar mai important, ei sunt viitorul, un viitor pe care îl clădesc împreună cu noi.
De aceea, generația tânără trebuie să fie conștientă că viitorul poate fi clădit prin visele și deciziile proprii, dar, trebuie să țină cont și de faptul că fără cunoașterea și înțelepciunea vârstnicilor, acestea se pot prăbuși.
Astăzi este momentul să ne sărbătorim vârstnicii care au construit această comunitate turdeană, să ne bucurăm de înțelepciunea lor neexplorată și de prezența lor în viața noastră, dar mai ales să nu uităm să le mulțumim în fiecare clipă pentru că au contribuit la ridicarea acestui oraș.
La mulți ani, tuturor turdenilor de vârsta a treia!

Primar,
Tudor Ștefănie

01 Octombrie 2014


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda,Muzeul de Istorie organizează în data de 04.11.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: [mai multe detalii...]

24 Septembrie 2014


Comunicat

În conformitate cu prevederile legale,data de desfășurare a alegerilor pentru Președintele României este 02 Noiembrie 2014.
Listele electorale sunt puse la dispoziția alegătorilor,în incinta Primăriei Municipiului Turda,P-ța 1 Decembrie 1918,Nr.28,Camera 50. [mai multe detalii...]

23 Septembrie 2014Declarația domnului Primar Tudor Ștefănie privind opțiunea de a rămâne Primar din partea Partidului Democrat Liberal

[vizualizare declarație...]

16 Septembrie 2014


Comunicat

Municipiul Turda anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local,pentru anul 2014.
Domeniile pentru care se acordă finanțarea: Activități sportive.
Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Mun.Turda,Pța 1 Decembrie 1918,Nr.28,cam.50,începând cu data de 12.09.2014.
Termenul limită de depunere a documentațiilor este: 13 Octombrie 2014,ora 15.00 [mai multe detalii...]

12 Septembrie 2014


Comunicat


CONFORM ADRESEI DSVSA CLUJ, nr.17131/2606/04.09.2014

Ca urmare a confirmării mai multor focare de Boală a Limbii Albastre(Febra Catarala Ovină) precum și extinderii acestora în 11 județe au fost stabilite restricții de conformitate cu prevederile Reg. CE 1266/2007 în ceea ce privește combaterea, monitorizarea, supravegherea focarelor, precum și restricțiile privind deplasarea animalele receptive, târgul de animale din Turda Nouă este închis pe parcursul lunii septembrie pentru toate speciile de animale.
De asemenea, este interzis accesul mijloacelor de transport cu tracțiune animală în incinta târgului.
Prin aceste măsuri se dorește evitarea introducerii bolii pe teritoriul județului Cluj. [mai multe detalii...]

09 Septembrie 2014


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 23.09.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de: Consilier Juridic I/Asistent: [mai multe detalii...]

08 Septembrie 2014


Înscrieri la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB),sesiunea de toamnă


Centrul Tutorial:TURDA

 

Calendarul admiterii Septembrie 2014: [detalii...]

08 Septembrie 2014


Comunicat

În perioada 27 - 31 august 2014, la Turda, s-a derulat proiectul cu titlul „Building our future, we design Europe’s future”, co-finanțat prin Programul „Europa pentru cetățeni” 2014, Componenta 2, Măsura 2.1 Înfrățirea orașelor.
Proiectul a fost manageriat de Primăria Municipiului Turda, prin Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale, în calitate de aplicant, iar parteneri au fost: Comitetul de Înfrățire Angoulême – Orașe Străine (Franța), Municipalitatea Hódmezővásárhely (Ungaria), Municipalitatea Kiskunfélegyháza (Ungaria) și Comitetul de Înfrățire din Kiskunfélegyháza (Ungaria).
Activitățile proiectului au constat în prezentări, ateliere și dezbateri care au stimulat interacțiunea dintre grupuri, au generat dialog cetățenesc și parteneriate și au creat rețele de comunicare tematică între participanți, aceștia notând o serie de idei comune cu un potențial ridicat de a genera proiecte noi.
Considerăm că principalul câștig al acestui proiect îl reprezintă valoarea comunicării interumane, respectul reciproc și spiritul voluntar, promovarea valorilor umane și europene comune. [mai multe detalii...]

05 Septembrie 2014


Zilele Municipiului Turda 2014, Ediția a-XIV-a

 

[Aici puteți vizualiza imaginile oficiale ale evenimentului]

 

04 Septembrie 2014


Anunț

Lucrările de reabilitare a podului din aval peste râul Arieș de pe str. Ștefan cel Mare DN15, demarate în luna iulie 2014, impun restricționarea totală a circulației pe acest pod începând cu data de 04.09.2014.
Rutele ocolitoare și restricțiile impuse sunt semnalizate prin indicatoare de circulație și marcaje rutiere.
Pentru a reduce la minim disconfortul în traficul rutier, circulația autovehiculelor de trafic ușor și a mijloacelor de transport în comun se va desfășura în ambele sensuri pe podul din amonte (limitrof podului ce se reabilitează).
Traficul greu va fi dirijat pe strada 22 Decembrie 1989 (din sens giratoriu Ceramica), respectiv pe str. Alba Iulia (din sens giratoriu Piața Romană) spre și dinspre autostrada A3.
Termenul de finalizare este de aproximativ 2 luni, în condițiile în care vremea este favorabilă efectuării lucrărilor.
Ne cerem scuze anticipat pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere. [Propunere-Reabilitare pod...]

03 Septembrie 2014Mesajul Domnului Primar, Tudor Ștefănie, cu ocazia Zilelor Municipiului Turda - Ediția a XIV-a, 29-31 August 2014 :

Fiecare eveniment important din viața noastră trebuie celebrat alături de cei dragi. De-a lungul timpului, prin organizarea Zilelor Municipiului Turda, am încercat să creem exact acea atmosferă care să îi facă pe oameni să se simtă ca acasă, ca într-o mare familie. Răsplata neprețuită pentru munca noastră a fost, întotdeauna, bucuria din privirile celor care ne-au onorat cu prezența.
În acest an dorim să vă aducem, din nou, în mijlocul marii familii, între 29-31 august, la a XIV-a ediție a Zilelor Municipiului Turda. Evenimentele care vor avea loc în aceste zile vor îmbina tradiția cu tehnologia, clasicul cu noutatea și se vor desfășura sub auspiciile spiritului istoric ce caracterizează orașul Salinei. Astfel, dorim ca fiecare dintre voi, turdeni, vecini sau români de peste hotare, să simțiți întocmai ceea ce ne propunem noi să vă transmitem, și anume sentimentul de apartenență la o entitate unică. Să ne unificăm prin Turda!
Vă așteptăm pe toți, indiferent de vârstă, de la copii, la seniori, pentru a vă implica în activitățile care se vor desfășura pe parcursul celor 3 zile. Expoziții de mașini vechi și noi, târguri de meșteșuguri și de produse tradiționale, un „Triunghi turistic”, vernisaje de pictură și expoziții de fotografii, precum și mult așteptate concerte cu artiști celebri sunt doar câteva dintre aceste activități la care puteți participa în zilele de sărbătoare, 29-31 august. Mai mult, ne dorim ca în această perioadă să punem accent și pe latura de profunzime a vieții, pe latura umană. De aceea, vom organiza momente de celebrare a cuplurilor fericite care au împlinit 50 de ani de căsătorie, „Vârstele Copilăriei”, pentru a ne reaminti de inocența vremurilor infantile, alături de cei mici, dar ne-am propus să trecem în calendar și bucuria noastră, a orașului Turda, de a sărbători 20 de ani de la înfrățirea cu Angouleme.
Ediția a XIV-a a Zilelor Municipiului Turda este cu și pentru turdeni, cu și pentru oameni. Avem încredere în Turda că reprezintă nu numai un oraș istoric, ci și un oraș de viitor.

29 August 2014


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 30.09.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de: Consilier I/Superior (Direcția Impozite și Taxe Locale): [mai multe detalii...]

29 August 2014


Retromobil Turda 2014

 Sâmbătă, 30 august 2014, ora 9:30, în Parcul Teilor,afișăm oglinda trecutului automobilistic. Automobile vechi,timpuri noi – acesta este spiritul expoziției pentru pasionații de mașini vechi.
„Retromobil Turda 2014” te pune față în față cu veteranii automobilelor!

Vă așteptăm!

27 August 2014


Comunicat

 Muzeul de Istorie Turda în colaborare cu Primăria Municipiului Turda și Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca organizează Ziua Porților Deschise în Castrul Legiunii V Macedonica, în data de 30 August 2014, între orele 13:00-15:00.
Organizarea acestui eveniment are ca obiectiv promovarea unuia dintre cele mai importante situri arheologice din zonă, iar arheologii își propun sensibilizarea și trezirea mândriei localnicilor față de ruinele unui castru de legiune romană. [mai multe detalii...]

27 August 2014


Comunicat

Programul „Europa pentru cetățeni” este un program comunitar derulat de Comisia Europeană prin Direcția Generală Comunicare și își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.
Primăria Municipiului Turda a depus o cerere de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului „Europa pentru cetățeni” 2014, Componenta 2, Măsura 2.1 Înfrățirea orașelor, în calitate de aplicant, pentru proiectul cu titlul „Building our future, we design Europe’s future”, atrăgând ca parteneri: Comitetul de Înfrățire Angoulême – Orașe Străine (Franța), Primăria Municipiului Hódmezővásárhely (Ungaria), Primăria Municipiului Kiskunfélegyháza (Ungaria) și Comitetul de Înfrățire din Kiskunfélegyháza (Ungaria).
Proiectul a fost aprobat și se derulează în perioada 27 - 31 august 2014. [mai multe detalii...]

27 August 2014


Târgul Organizațiilor nonguvernamentale locale,Târgul Produselor Tradiționale Românești

ONG
TARG
Cu prilejul zilelor orașului, Primăria Municipiului Turda organizează, vineri 29 august 2014, începând cu ora 10.00, un târg al organizațiilor non-guvernamentale „Parteneri pentru Turda, voluntari pentru comunitate”, completat de un târg al meșteșugarilor, manufacturierilor și artizanilor populari, în perioada 29 - 31 august 2014, începând cu ora 10.00, în parcul situat în proximitatea Muzeului de Istorie.
Alături de „oferta” ONG-urilor, se vor prezenta artizani și meșteri populari locali precum și din zonele învecinate, păstrători ai tradițiilor, pregătiți să ofere produse tradiționale, suveniruri.  [mai multe detalii...]

27 August 2014


Anunț

În perioada 29 August - 31 August 2014 în municipiul Turda se va desfășura ediția a XIV-a a ZILELOR MUNICIPIULUI TURDA.
Circulația autovehiculelor se va închide cu acordul Poliției, în perioada 28.08.2014, ora 09.00 - 01.09.2014, ora 07.00 pe următoarele străzi iar autobuzele STP vor circula astfel: [mai multe detalii...]

26 August 2014


Recomandări anticaniculă

Având în vedere atenționarea meteo de caniculă, Primăria municipiului Turda, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, recomandă populației să evite pe cât posibil deplasarea în intervalul 11.00 – 16.00.
Pentru cei care este obligatorie deplasarea, reamintim că în cadrul farmaciilor din municipiul Turda au fost create puncte de prim ajutor necesare atenuării efectelor temperaturilor ridicate asupra populației, precum și puncte de prim ajutor în aer liber în zona Materna, cartier Micro III și Magazin Kaufland.
Totodată, este indicată evitarea unor eforturi fizice susținute în perioada zilei în care temperatura atinge valorile maxime, iar activitatea din agricultură, șantiere de construcții, hale industriale, care nu au posibilitatea asigurării unor condiții de microclimat corespunzătoare, să se desfășoare dimineața și seara.

Șef S.V.S.U.
Mihai Zăhan

13 August 2014


Zilele Municipiului Turda 2014, Ediția a-XIV-a

 Primăria Municipiului Turda și Consiliul Local organizează Zilele Municipiului Turda,Ediția a-XIV-a.
Vă invităm să fiți alături de noi la acest eveniment simbol,care se desfășoară în perioada 29 - 31 August 2014. [vizualizare program...]

13 August 2014


Anunț

Joi, 14 August 2014, programul cu publicul la Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei municipiului Turda este între orele 8.00 - 13.00.

Director executiv,
Maria Turcean

13 August 2014


Anunț

Având în vedere informarea meteorologică nr.50888/SON/11.08.2014 a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență vizând posibila apariție a canicului și disconfortului termic la nivelul județului Cluj în perioada 12 - 14.08.2014 și în urma reactivării Protocolului nr.3359/1329/18.06.2013 încheiat la nivel instituțional între Direcția de Sănătate Publică Cluj si Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Cluj au fost organizarea de puncte de prim ajutor în farmaciile din municipiu necesare atenuării efectelor temperaturilor ridicate asupra populației.
De asemenea, în zilele de 13 și 14.08.2014 va fi organizat un punct de prim ajutor în zona Materna, cartier Micro III și la Magazin Kaufland cu o densitate mare de populație. [mai multe detalii...]

12 August 2014


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 30.09.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale:  [mai multe detalii...]

11 August 2014


Anunț Comercianți

În perioada 29-31 August 2014, la Turda, se va desfășura cea de-a XIV - a ediție a Zilelor Municipiului.
Participarea comercianților se va face pe baza unei solicitări scrise, depusă la Registratura instituției sau la fax 0264-317081.
În urma selecției, participanții vor fi contactați telefonic în vederea confirmării prezenței, începând cu data de 20 August 2014.
Persoana de contact este dl. Ginel Călugăr, tel: 0756-043612 sau la tel. 0264-313160, int. 133.

11 August 2014


Invitație

Primăria municipiului Turda vă invită Sâmbătă, 9 August 2014, la manifestările ocazionate de Comemorarea Marelui Voievod Mihai Viteazu, ce se vor desfășura începând cu ora 9.30, la Mănăstirea Mihai Vodă.
                                                       Programul evenimentului:
09.30 Primirea delegației oficiale și Sf. Liturghie Arhierească - oficiază ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului
11.00 Parastas în memoria voievodului
11.30 Alocuțiuni
12.00 Scenetă istorică
12.30 Depunere de coroane, defilarea gărzii
De asemenea, pentru cei care doresc să participe la activitățile comemorative se asigură transport până la Mănăstirea Mihai Vodă după următorul program:
Plecare Oprișani: ora 9.00 de lângă Biserica
Plecare Centru:    ora 9.00 din stația Centru
Plecarea de la eveniment: ora 13.00

Vă așteptăm!

07 August 2014


Executie Bugetara 2014 Trim II
06 August 2014


Anunț Licitație

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pța 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut că în ziua de 21.08.2014 , ora 13, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitația publică pentru vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Turda situat pe str. Malului fn, jud. Cluj ,având o suprafață totală de 4114 mp.
Prețul minim de pornire al licitației ,stabilit conform raportului de evaluare este de 62.000 lei , valoare care conține T.V.A.
Ofertanții vor depune pana la data de 20.08.2014 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte: [mai multe detalii...]

05 August 2014


 Imnul Național este unul dintre acele elemente identitare fără de care nu ne putem imagina România. Mesajul central al acestui simbol al națiunii române îndeamnă la demnitate, spirit de sacrificiu, identitate națională și libertate, principii pe care trebuie să le respectăm permanent și să le transformăm în repere de viitor.
29 iulie, Ziua Imnului Național al României, „Deșteaptă-te, române!”, este o zi de sărbătoare pentru toți românii și un prilej de cinstire a simbolurilor naționale și de manifestare a respectului pentru moștenirea lăsată de înaintașii noștri.
„Deșteaptă-te, române!” îndeamnă la acțiune contra ”demitizării” valorilor naționale. Iată de ce vom avea întotdeauna nevoie de inspirația tinerilor pașoptiști ce ne-au dăruit imnul național, de credința soldaților care l-au intonat pe front, dar și de solidaritatea generației care a înfruntat cu acest cântec opresiunea unei dictaturi.

Primar,
Tudor Ștefănie

30 Iulie 2014


Anunț

În perioada 25-27 iulie 2014, va avea loc în zona Parcului Teilor din cartierul Oprișani, Festivalul Internațional de Folclor “Chemarea Munților”, ediția a X-a, 2014.
Primăria Municipiului Turda cu acordul Poliției Municipiului Turda, anunță închiderea circulației autovehiculelor după cum urmează:[ detalii complete...]

24 Iulie 2014


Comunicat

Miercuri 23 iulie 2014 a avut loc în Sala mare a Primăriei Turda,ceremonia de înmânare a titlului de golgheter, jucătorului Claudiu Dediu și a distincțiilor de merit membrilor echipei AHC Potaissa Turda, pentru ocuparea locului 3 în Liga Națională de handbal masculin ediția 2013-2014 care a adus calificarea în Cupele Europene EHF.
Evenimentul s-a bucurat de participarea domnului Alexandru Dedu președintele Federației Române de Handbal.

[Vizualizare galerie foto]

24 Iulie 2014


Comunicat

Primăria municipiului Turda a găzduit, Marți, 22 iulie 2014, un concert extraordinar de muzică corală. Seara a fost una specială, iubitorii acestui gen muzical s-au putut bucura de prezența corului Villa de Valdemoro, sub bagheta neobosită a părintelui Dorin Sas care, de câțiva ani, slujește în orașul Valdemoro din Spania.
Reprezentația coralei spaniole a fost completată de concertul susținut de corul Armonia al Casei Municipale de Cultură Turda.

[Vizualizare galerie foto]

24 Iulie 2014


Comunicat


Privind obiectivul de investiții: Reabilitare poduri peste Râul Arieș pe strada Ștefan cel Mare Municipiul Turda

 

Obiectivul proiectului este : Reabilitarea podului nou și a podului vechi fiind alocate fonduri în valoare totală de 4.000.000 lei.
Pentru realizarea acestui obiectiv municipiul Turda a organizat procedura de cerere de ofertă on-line în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (www.e-licitatie.ro ) fiind depuse 5 oferte de preț.
În urma evaluării ofertelor contractul de lucrări a fost atribuit ofertantului:S.C ARIA CONSTRUCT SRL Alba Iulia. [mai multe detalii...]

23 Iulie 2014Primarul Municipiului Turda,Tudor Ștefănie,a fost invitatul săptămânii la Turda TV - 15 Iulie 2014

                                           

 

16 Iulie 2014


Comunicat


Ca urmare a articolelor apărute în presa locală, facem cunoscute următoarele precizări:
 

Activitatea Consiliului Local al municipiului Turda s-a desfășurat și se desfășoară în conformitate și cu respectarea întocmai a prevederilor legale incidente, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ale Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, precum și a altor acte normative cu aplicabilitate directă asupra acestei problematici.
În același cadru legal s-a desfășurat și sedința extraordinară a plenului forului deliberativ turdean din data de 14.07.2014, iar proiectele de hotărâre supuse dezbaterii au îndeplinit condițiile de fond și forma prevăzute de normele de tehnică legislativă, începând cu aspectele legate de inițierea acestora (art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare), avizarea lor pentru legalitate, dezbaterea în plenul consiliului local și exprimarea prin vot asupra acestora, condiții esențiale și specifice principiului autonomiei locale, legiferat de altfel, de actele normative sus menționate, precum și de către Constituția României. [mai multe detalii...]

16 Iulie 2014


Comunicat

Discuțiile din spațiul public care au avut ca temă distinctă situația economico - financiară a SC Turda Salina Durgău SA ne obligă să facem câteva precizări.
Conducerea executivă a societății a afirmat public, în mod repetat,că își desfășoară activitatea pe profit, în timp ce Raportul privind situația economico-financiară la data de 31.05.2014 arată că rezultatele financiare au fost negative.
Demersul nostru are ca scop remedierea și clarificarea unei situații care creează confuzie în rândul cetățenilor, de aceea, am redat situația în cifre din documentele prezentate de către directorul general al SC Turda Salina Durgău, Tot Vasile Simion, unicului acționar, respectiv Consiliul Local. [detalii complete...]

Primar,
Tudor Ștefănie

15 Iulie 2014


Anunț

În perioda 14 - 31 Iulie 2014, dacă condițiile meteo vor fi favorabile, Primăria Municipiului Turda prin SC Domeniul Public Turda SA va efectua cea de-a doua etapă a acțiunii de deratizare generală a domeniului public și privat al Municipiului Turda, programat pentru acest an.
Deratizarea se realizează cu substanțe insecticide avizate de Ministerul Sanătății, în vederea combaterii tuturor insectelor.
Menționăm că acestă operațiune nu presupune nici un pericol pentru populație.

09 Iulie 2014Mesajul de felicitare adresat de către dl. primar, Tudor Ștefănie, tinerilor care au promovat examenul de Bacalaureat :

„Suntem bucuroși de rezultatele foarte bune obținute de elevii turdeni la Bacalaureatul din acest an. Sentimente complexe mă încearcă atunci când mă gândesc că, an de an, elevii liceelor turdene ne fac mândri prin notele obținute la acest examen al maturității: fericire, încredere, speranță.
În 2014, a fost rândul Mariei Ilea, eleva Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu” să mențină standardul ridicat al unui Bacalaureat de nota 10, notă care reflectă determinare, perseverență și multă muncă.
Maria, te felicit pentru performanța ta și pentru că ne oferi încă un motiv să fim mândri de tinerii noștri.
Bravo tuturor absolvenților și dascălilor! Bravo acestei generații, care cu siguranța constituie viitorul acestui oraș.”

07 Iulie 2014


Anunț

Anexe Ordinul 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 17/2014 referitoare la unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan:

[Legea 17 - 07.03.2014...]
[Ordin 719 12.05.2014...]
[ANEXA 1A la normele metodologice - persoane fizice...]
[ANEXA 1A la normele metodologice - persoane juridice...]
[ANEXA 1B la normele metodologice - persoane fizice...]
[ANEXA 1B la normele metodologice - persoane juridice...]
[ANEXA 1D la normele metodologice - persoane fizice...]
[ANEXA 1D la normele metodologice - persoane juridice...]
[ANEXA 2C la normele metodologice - persoane fizice...]
[ANEXA 2D la normele metodologice - persoane juridice...]

07 Iulie 2014


Anunț Licitație

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,anunță organizarea unei licitații publice în vederea închirierii unor terenuri, proprietatea privată a municipiului Turda pentru pășunatul animalelor.
Terenul se află în intravilanul Municipiului Turda, aparține domeniului privat al Municipiului Turda, înscris în cf 54390 Turda, nr. top. 4234/1/2/1/1/1/1 situat în zona cu denumirea toponimica “Mogyoros”.
Prețul de pornire al licitației este de 400 lei/ha/an.
Ofertanții vor depune pana la data de 08.07.2014 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte: [mai multe detalii...]

04 Iulie 2014


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda și Biblioteca Municipală Teodor Murășanu prezintă expoziția de pictură Maria Larisa Oniș.
Expoziția are loc în holul bibliotecii,în perioada 02 - 31 Iulie 2014. [prezentare expozant...]

04 Iulie 2014


Anunț

Toți cetățenii care vând/cumpară terenuri în teritoriul administrativ extravilan al municipiului Turda, au obligația - în conformitate cu Legea nr.17/2014 - să obțină adresa referitoare la amplasamentul imobilului obiect al tranzacției,(dacă este sau nu situat în zona cu patrimoniu arheologic clasat ca monument istoric,în zona cu patrimoniu arheologic reperat sau cu potențial arheologic evidențiat întâmplător):

[Adresa vânzare teren extravilan...]
[Cerere tip vânzări imobile extravilan...]

02 Iulie 2014


Anunț


În atenția conducătorilor auto

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA, în urma obținerii acordului din partea Poliției Rutiere Cluj, anunță instaurarea sensului unic în zona centrală a municipiului pe str. George Coșbuc, începând din data de marți, 1 IULIE 2014.Sensul de circulație al autovehiculelor va fi dinspre P-ța Republicii spre str. Dr.I.Rațiu.
Alternativa de deplasare de pe str. G. Coșbuc spre cartierul Turda Nouă este pe str. Dr. I. Rațiu, str. George Barițiu, iar spre cartierul Oprișani este prin traversarea străzii Dr. I. Rațiu spre str. Vasile Alecsandri și ulterior pe str. General Dragalina spre P-ța Romană.
Pentru a ajunge în zona centrală de pe str. Dr. I. Rațiu recomandăm varianta deplasării pe str. Argeșului și str. M. Eminescu sau str. Pavel Dan și str. M. Eminescu.

29 Iunie 2014


“Astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Național, simbol al luptei poporului român pentru libertate, unitate, securitate și independența României. Această "entitate morală" care rezumă întreaga existență a poporului nostru, vocația lui universală manifestată prin întemeierea democrației recomandă reflecție la momentele importante ale istoriei acestui neam.
Adoptat ca simbol al națiunii în prima zi a victoriei Revoluției de la 1848, Tricolorul a pătruns în conștiința românilor ca steag național. Cele mai importante momente ale istoriei noastre care au avut ca ideal libertatea și unitatea națională, s-au desfășurat sub acest stindard național. Pentru ostașii români a fost simbolul care i-a însoțit și îi însoțește ca purtător al dorinței națiunii române de a-și afirma deplina independență și suveranitate, de a avea relații bazate pe încredere și respect reciproc cu toate popoarele lumii.
Tricolorul reprezintă simbolul onoarei, al vitejiei și al gloriei militare, iar din 26 iunie 1848, reprezintă stindardul națiunii române. Este un simbol căruia nu ne este permis să-i aducem ofense, față de care suntem datori să-l respectăm, să ne simțim onorați că ne aflăm sub el și mândri să-l venerăm alături de celelalte elemente de identitate a acestui popor”

Primar,
Tudor Ștefănie

26 Iunie 2014


Comunicat

Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență, din cadrul Primăriei Municipiului Turda, atenționează că în intervalul 24.06.2014, ora 9.00 - 24.06.2014, ora 23.00, la nivelul județului Cluj se vor înregistra instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ. [mai multe detalii...]

24 Iunie 2014


Rally
Rally
Rally
Vineri, 20 Iunie, la Turda s-a desfășurat o etapă din Campionatul Național de Raliuri.

[Vizualizare galerie foto]

23 Iunie 2014


Anunț

 Vineri, 20 Iunie, la Turda se va desfășura un eveniment cu totul inedit. Municipiul Turda a fost inclus în circuitul Campionatului Național de Raliuri Dunlop care se va desfășura în perioada 19 – 21 Iunie 2014.
La startul Transilvania Rally 2014, etapa a patra a Campionatului, s-au înscris 45 de echipaje, iar raliul are o lungime totală de 461 km, dintre care 123 km împărțiti în 12 probe speciale.  [detalii...]

Am salutat cu mare interes acest proiect din lumea automobilismului, care din punctul meu de vedere aduce un plus de imagine municipiului Turda. M-am simțit într-un fel "dator" față de turdenii pasionați de acest tip de competiție. Avem mulți turdeni pasionați de automobile, de raliuri și astfel de concursuri, iar acum am ocazia să le fac acest cadou. După cum am văzut reacțiile lor în mediul virtual, aceștia sunt foarte nerabdători să vadă să participe la parada de cai putere. Aș putea spune că mașina unui bărbat face parte din caracterul lui, o mașina puternică și stabilă face trimitere la un caracter de luptător. Într-un fel sau altul, o mașină ce degajă forță, impune respect, dar și o doză mare de risc și responsabilități. Îmi plac provocările, iar această competiție, cu siguranță, va stârni pasiuni și dorința de victorie. Am urcat în mașini de raliu. Îmi face o deosebită plăcere să simt adrenalina, este un sentiment aparte. Mașina de raliu este o capodoperă cu toate modificările aduse, ceea ce face din ea o operă de artă, iar din pilot un adevărat artist” a fost de părere primarul municipiului Turda, Tudor Ștefănie.

17 Iunie 2014


Anunț

Pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a Etapei a IV-a a Campionatului Național de Raliuri, ce va avea loc în data de 20 Iunie 2014, în centrul municipiului Turda,PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA anunță închiderea circulației autovehiculelor în zona centrală a municipiului, Miercuri 18 Iunie 2014 între orele 20.30-22.00 și Vineri 20 Iunie 2014 între orele 00.00-24.00, în intersecțiile: [mai multe detalii...]

17 Iunie 2014Ca urmare a recentelor declarații ale directorului SC Turda Salina Durgău SA, Vasile Tot, aducem următoarele precizări:

Incriminarea autorității locale sub aspectul emiterii unor avize o considerăm nefondată, atâta timp cât documentele nu sunt nominalizate astfel încât să se poată releva dacă ele intră sau nu în sfera de competență a instituției locale.
De asemenea, nu se vorbește de o eventuală cerere expresă adresată executivului turdean căreia nu i s-a acordat răspuns în termenul legal, element care să justifice refuzul nostru.
Autoritățile locale, prin calitatea pe care o dețin în cadrul societății Turda Salina Durgău, susțin promovarea acestui obiectiv și nicidecum tergiversarea punerii în funcțiune a Centrului SPA.

Administrator public,
Radu Crișan

13 Iunie 2014


Comunicat

Muzeul de Istorie Turda găzduiește în perioada 6 – 20 Iunie 2014 expoziția temporară de caricatură politică: Marea Provocare 2014.Reîntoarcerea la vechile obiceiuri.
Expoziția este organizată cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate a Centrului Rațiu pentru Democrație și prezintă publicului 29 de caricaturi politice, semnate de maeștrii acestei arte, adunate de Ion Rațiu și Josef Josten – președintele și secretarul general al Federației Internaționale a Ziariștilor Liberi – la sfârșitul anilor ʼ50.
Caricaturile, expuse în sala de sticlă și lapidarul roman al muzeului, pot fi văzute pentru prima oară în România.

13 Iunie 2014


Anunț

În perioada 12.06 – 19.06.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu :“PUD- LUCRĂRI DE DESFIINȚARE ANEXE, AMENAJARE SPAȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI CAZARE, CONSTRUCȚII ANEXE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE”- Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 24A, jud.Cluj

[Intenția de elaborare...]
[Reglementări urbanistice...]

 

12 Iunie 2014


Anunț

În perioada 10.06 – 16.06.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri asupra proiectului urbanistic preliminar – Elaborare Propuneri,Faza: Plan urbanistic zonal-Zona rezidențială,Turda Str.I.Agârbiceanu F.N
Inițiator: Bocoș Maria Rodica,Turda,Calea Victoriei,Nr.15-16 și Bocoș Adriana,P-ța Romană,Nr.15/16
Elaborat:Birou de Arhitectură Dumitriu Daniela,Turda,Str.Dr.I.Rațiu,Nr.18-22,Ap.14

[Încadrare în zonă...]
[Panou afișaj...]
[Reglementări urbanistice...]

 

10 Iunie 2014


Anunț

Municipiul Turda, cu sediul în Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, acționar unic al SC Turda Salina Durgău SA și al SC Domeniul Public Turda SA, anunță rezultatele finale ale selecției candidaturilor depuse pentru ocuparea posturilor de membri în consiliile de administrație.

[Rezultate finale CA SC Domeniul Public Turda SA...]
[Rezultate finale CA SC Turda Salina Durgău SA...]

04 Iunie 2014


Anunț Licitație

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,anunță organizarea unei licitații publice în vederea închirierii unor terenuri, proprietatea privată a municipiului Turda pentru pășunatul animalelor.Aceasta va avea loc în data 18.06.2014,ora 12.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda. [mai multe detalii...]

03 Iunie 2013


Anunț

Municipiul Turda, cu sediul în Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, acționar unic al SC Turda Salina Durgău SA și al SC Domeniul Public Turda SA, anunță rezultatele selecției de dosare depuse de candidați pentru ocuparea posturilor de membri în consiliile de administrație.
[Rezultate selecție dosare CA SC Domeniul Public Turda SA...]
[Rezultate selecție dosare CA SC Turda Salina Durgău SA...]

30 Mai 2014


Municipiul Turda - Datoria Publică 2014
30 Mai 2014


Anunț

 Primăria și Consiliul Local Turda, prin Casa de Cultură a municipiului au pregătit și în acest an activități diverse pentru a marca Ziua Internațională a Copilului.Astfel, duminică, 1 Iunie 2014, copiii vor avea parte de numeroase concursuri, surprize și multe, multe premii: [mai multe detalii...]

 

30 Mai 2014


Avertizare cod galben

Ca urmare a adresei nr. 2106977/20.05.2014 primită de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj avertizăm populația municipiului Turda, ca în intervalul 30 mai, ora 9.00 – 31 mai, ora 23.00 vor avea loc intensificări atmosferice accentuate pe raza județului Cluj, inclusiv Turda : [detalii complete...]

30 Mai 2014


Anunț

În data de 29 Mai 2014, între orele 12.00-13.00 la Monumentul Eroilor din fața Catedralei Ortodoxe se va comemora “ZIUA EROILOR”, unde va avea loc un ceremonial militar religios: parastas pentru pomenirea eroilor și martirilor neamului românesc, alocuțiuni, parada militară, depuneri de coroane.
Pentru buna desfășurare a acestui eveniment circulația autovehiculelor în zona centrală a municipiului Turda, în data de 29.05.2014 între orele 11.30-13.30 va fi închisă între: [mai multe detalii...]

28 Mai 2014


Anunț

În perioada 28.05– 02.06.2014 publicul municipiului Turda este invitat să transmită observații și propuneri asupra proiectului urbanistic preliminar – Intenția de elaborare,Faza: Plan urbanistic zonal-Zona rezidențială,Turda Str.I.Agârbiceanu F.N
Inițiator: Bocoș Maria Rodica,Turda,Calea Victoriei,Nr.15-16 și Bocoș Adriana,P-ța Romană,Nr.15/16
Elaborat:Birou de Arhitectură Dumitriu Daniela,Turda,Str.Dr.I.Rațiu,Nr.18-22,Ap.14

[Încadrare în zonă...]
[Panou afișaj...]
[Calendar elaborare PUZ...]
[Reglementări urbanistice...]

27 Mai 2014


Invitație

Mâine, 27.05.2014, de la ora 12.00 sala mare a Primăriei Turda va găzdui o acțiune de informare despre proiectul derulat de către Consiliul Județean Cluj privind colectarea selectivă a deșeurilor „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Cluj”.
Scopul activității este a informa locuitorii municipiului Turda cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor.

Primar,
Tudor Ștefănie

26 Mai 2014


Anunț

Documentația PUZ - stabilire zone funcționale, includere în teritoriu intravilan subzona agrement, în Turda str.Dealul Viilor(zona la nord-vest de intrarea în Salina Turda și Ștrand Durgău):

[Anunț Etapa II-29.05.2014...]

[Anunț...]
[Act de proprietate...]
[Calendar de informare...]
[Certificat de urbanism - PUZ...]
[Plan încadrare în zonă...]
[Plan de Situație-Reglementări...]
[Plan urbanistic zonal...]

21 Mai 2014


Comunicat de Presă

Biblioteca Municipală “ Teodor Murășanu “ Turda vă invită să participați la cea de-a XVI - a ediție a CONCURSULUI DE POEZIE ” TEODOR MURĂȘANU “ ce va avea loc în data de 9 iunie 2014. [mai multe detalii...]

21 Mai 2014


Anunț

Miercuri, 21 mai 2014, programul de lucru al Direcției Impozite și Taxe Locale este până la ora 13.00(modificare aplicație informatică).
În data de 22 mai 2014 (joi), programul de lucru cu publicul este până la ora 17.30.
Vă mulțumim pentru înțelegere.

20 Mai 2014


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda este partener în cadrul Festivalului Internațional de Fotografie „Photo România”, ediția a 4-a, organizat de Asociația Photo România, în perioada 16-25 Mai 2014. Festivalul Internațional de Fotografie „Photo Romania”, ajuns la cea de-a 4-a ediție, este cel mai mare din Europa de Est și a fost inclus de publicația britanică „The Telegraph” în top 25 festivaluri de fotografie din lume. Anul acesta festivalul cuprinde peste 40 de expoziții de fotografie, 15 ateliere, 4 competiții, 5 concerte și 20 de evenimente speciale.
De asemenea, Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu STP Turda și Asociația Photo România, au reușit să organizeze una dintre cele mai inedite activități din cadrul festivalului: [mai multe detalii...]

20 Mai 2014


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 15.07 - 17.07.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale:  [mai multe detalii...]

19 Mai 2014


Comunicat

În conformitate cu prevederile HG nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, în data de 25 mai 2014 se va desfășura scrutinul electoral pentru alegerile europarlamentare din acest an.
Referitor la modul de exercitare a dreptului de vot de către persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate la alegerile pentru membrii din Romania în Parlamentul European din anul 2014, va comunicăm următoarele: [detalii complete...]

19 Mai 2014


Anunț

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va avea un program special de lucru cu publicul (cu ocazia alegerilor europarlamentare din data de 25.05.2014) în perioada 19.05 - 25.05.2014: [mai multe detalii...]

19 Mai 2014


Anunț

Municipiul Turda, cu sediul în Turda, Pța 1 Decembrie 1918, nr.28,acționar unic al SC Domeniul Public Turda SA și al SC Turda Salina Durgău SA, anunță selecția în vederea ocupării posturilor de membri în consiliile de administrație.

[Anunț selecție Sc Domeniul Public SA...]
[Anunț selecție Sc Turda Salina Durgău SA...]

16 Mai 2014


Comunicat de Presă

Victoria Bucur
Victoria Bucur
Victoria Bucur
Un eveniment memorabil a avut loc în această dimineață la Turda. Cu multă emoție și respect am aniversat-o pe doamna Victoria Bucur, care a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani, moment important pentru comunitatea turdeană.
Această aniversare a fost marcată printr-o vizită a domnului primar Tudor Ștefănie, împreună cu directorul Serviciulul Public de Asistență Socială, Denisa Napău și șeful Serviciului Relații Publice și Resurse Umane, Roxana Popescu la domiciliul doamnei Victoria Bucur pentru a o felicita personal.
O plachetă, un buchet de flori și un tort aniversar însoțite de gândurile bune și urările de sănătate i-au fost dăruite în semn de prețuire pentru venerabilă vârstă.

15 Mai 2014


Comunicat de Presă


Atacurile repetate din ultimul timp, direcționate evident împotriva mea, primarul municipiului Turda, m-a determinat să clarific anumite aspecte.
Informațiile denigratoare apărute ca urmare a unor articole scrise la comandă politică, comentariile “personale” și “dezinteresate” postate de pe adrese de email și conturi de Facebook false, în numele unor “oameni de bine”, care “nu se cunosc cu autorii” și “nu fac parte din nici un partid politic (?!) ” creează o stare de spirit negativă. Atenție, sursele acestor mesaje pot fi verificate!
Mă întreb de ce acum? Nu cumva Campania pentru Alegerile Europarlamentare justifică această acțiune? PDL-ul, târât în acest “război murdar” al vorbelor fără acoperire, bănuiește că ar fi mâna domnului Cristian Matei, președintele PSD Turda.
Dacă aceste supoziții nu sunt adevărate, îi cer domnului Matei Cristian, să le dezmintă public în toată mass-media și pe rețelele de socializare.
Toate aceste atacuri țintite spre persoana mea, denotă și o lipsă de respect față de miile de alegători care și-au exprimat votul în favoarea mea.
De aceea, las la latitudinea cetățenilor să decidă unde este adevărul și cine minte.

Primar,
Tudor Ștefănie

14 Mai 2014


Comunicat

Găzduită de Muzeul de Istorie, expoziția Călătorie În Universul LEGO® se află pentru prima data la Turda. Prezentată de Asociatia Brickenburg, expoziția oferă doritorilor posibilitatea de a se familiariza cu sistemul LEGO®.
Expoziția se va desfășura în perioada 16 – 18 mai la Muzeul de Istorie Turda. [mai multe detalii...]

14 Mai 2014


Comunicat

 Muzeul de Istorie Turda anunță itinerarea expoziției temporare Satul preistoric de la Săndulești la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Expoziția prezintă o serie de materiale arheologice inedite descoperite într-un sit pluristratificat (neolitic, eneolitic, epoca bronzului, epoca romană) cercetat pe traseul Autostrăzii Transilvania, în teritoriul comunei Săndulești,jud. Cluj.
Pentru cei care nu au avut ocazia să admire ineditele vestigii preistorice la Muzeul de Istorie din Turda, vă informăm că expoziția poate fi vizitată la sediul muzeului din Cluj-Napoca, Str. C. Daicoviciu, nr. 2, în zilelel de Marți, Joi, Vineri, Sâmătă - 10.00-16.00 și Miercuri - 12.00-18.00 în perioada 15 mai – 15 iunie 2014.

14 Mai 2014Primarul Municipiului Turda,Tudor Ștefănie,la emisiunea Actualitatea Turdeană - 12 Mai 2014

                                           

 

13 Mai 2014


Comunicat

 Muzeul de Istorie își așteaptă vizitatorii în seara de 17 mai 2014 începând cu orele 17:00 până târziu în noapte cu un program diversificat și accesibil diferitelor categorii de vîrstă.
Cei care vor alege să petreacă noaptea albă a muzeelor la ”Palatul Princiar”vor avea prilejul să viziteze expoziția permanentă de arheologie și istorie, iar iubitorii de artă vor admira lucrările sculpturale, de grafică și pictură în cadrul expoziției temporare comemorative Mihai Barbu (1937-1992). În această noapte personajele istorice interpretate de trupa de actori a Atelierului de Teatru Ioan Rațiu Turda prind viață în curtea și sălile muzeului.
În premieră la Turda vizitatorii noștri, copii și adulți, sunt așteptați pentru călătoria în universul LEGO. [mai multe detalii...]

13 Mai 2014Precizări ale executivului cu privire la informațiile apărute pe site-ul Turdanews

Dorim să relevăm o serie de aspecte esențiale în legătură cu articolul Prejudiciu la bugetul local Turda: peste 31 de miliarde lei vechi, astfel încât să se distingă fără echivoc că scopul publicării acestuia este evident unul tendențios, șicanator și denigrator la adresa executivului turdean.
Făcând o retrospectivă a acțiunilor ce au urmat odată cu finalizarea controlului Curții de Conturi din luna mai 2013, reamintim că Primarul municipiului Turda, împreună cu reprezentanții aparatului de specialitate, a susținut două conferințe de presă consecutive, care au avut ca scop prezentarea detaliată a problematicii semnalate de Curtea de Conturi  [citește comunicat...]

 

12 Mai 2014


Anunț

Primăria municipiului Turda anunță că în perioada 10 - 20 mai 2014, în funcție de condițiile meteo, se va desfășura operațiunea de dezinsecție în vederea combaterii căpușelor.
Dezinsecția se va efectua cu precădere în parcurile municipiului Turda, malul râului Arieș și pe alte zone verzi.
Menționăm că această operațiune nu presupune nici un pericol pentru populație sau animale de companie.

12 Mai 2014


Anunț

Prin adresa nr.9541/09.05.2014, Compania de Apă Arieș anunță Primăria municipiului Turda că, din data de 14 mai 2014, ora 07.00 până în data de 15 mai 2014, ora 07.00 se va întrerupe furnizarea apei potabile în municipiul Turda.

12 Mai 2014


Comunicat

 Începând cu anul 1994, Municipiul Turda a legat una dintre cele mai frumoase și mai longevive relații de cooperare externă și de prietenie cu orașul francez Angouleme, situat în departamentul Charente, din sud-vestul „hexagonului”, ocupând o suprafață de circa 22 kmp și având o populație care depășește 41.000 de locuitori. Angouleme are o arhitectonică impresionantă, oferind turistului un patrimoniu civil și religios în stilul arhitectural roman și neoroman, piețe și străzi pietonale, clădiri cu fațade sau obloane decorate cu benzi desenate care rămân, cu siguranță, în memoria celor mai plăcute imagini dintr-un jurnal de călătorie.
În cursul lunii mai 2014, sub culorile sărbătorii Europei, membrii inimoși ai Comitetului de Înfrățire Angouleme – Orașe Străine au realizat un program dinamic și atractiv prin care să le vorbească francezilor despre Turda și despre români, devenind cei mai buni ambasadori ai Transilvaniei prin organizarea unei expoziții în care și-a expus fotografiile artista Mihaela Simionca, alături de Moniri M’Bae, artist plastic local. Acesta a adus în atenția francezilor toată pasiunea sa transpusă în „Croquis de Transylvanie” (Schițe din Transilvania). [mai multe detalii...]

09 Mai 2014


Anunț

Prin adresa nr.11037/08.05.2014, Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Cluj anunță Primăria municipiului Turda că, în data de 11 Mai 2014, în intervalul orar 07.00 – 14.00, vor avea loc întreruperi în alimentarea cu energie electrică pe următoarele străzi din municipiul Turda:

- str.Tineretului, nr.6
- str.Macilor, nr.1-20
- Calea Victoriei, nr.1 – 137 B și nr.33
- str.Amurgului, nr.1-34
- str.Lotus, nr.1-54
- str.Narciselor, nr.1-18
- str.Nuferilor, nr.3-21
- str.Primăverii, nr.1- 47
- str.Mihai Viteazu, nr.1-55

08 Mai 2014


Anunț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA anunță închiderea circulației autovehiculelor în zona centrală a municipiului, în data de 9 Mai 2014, între orele 09.30-11.10, pentru desfășurarea în siguranță a manifestarilor prilejuite de PROCLAMAREA INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI, Victoria Coaliției Natiunilor Unite în cel de al Doilea Război Mondial și Ziua Europei ce vor avea loc la Monumentul Eroilor din fața Catedralei Ortodoxe  [mai multe detalii...]

08 Mai 2014


Anunț

Având în vedere prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ținând cont de Dispoziția Primarului municipiului Turda nr. 513/2014 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza municipiului Turda,la scrutinul electoral pentru alegerea membrilor din Romania în Parlamentul European din data de 25 Mai 2014, cetățenii care domiciliază pe străzile menționate mai jos, își vor exercita dreptul de vot după cum urmează: [mai multe detalii...]

08 Mai 2014


Ziua de 9 Mai va fi marcată și la Turda

Moment istoric cu triplă semnificație: Proclamarea Independenței de Stat a Romaniei, Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei, ziua de 9 Mai va fi marcată și la Turda printr-un ceremonial militar - religios, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor din fața Catedralei Ortodoxe.
Manifestarea este organizată de către Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Garnizoana și bisericile românești din Turda.

Primar,
Tudor Ștefănie

07 Mai 2014


Executie Bugetara 2014 Trim I
06 Mai 2014


Comunicat

 Muzeul de Istorie Turda în colaborare cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca organizează expoziția comemorativă MIHAI BARBU (1937-1992) – SCULPTURĂ, DESEN, PICTURĂ, FOTOGRAFII.
Vernisajul expoziției va avea loc joi, 8 Mai 2014, orele 17,00 la sediul Muzeului de Istorie Turda, str. B. P. Hașdeu, nr. 2, iar cu acest prilej scriitorul clujean Horia Bădescu va evoca omul și opera lui Mihai Barbu. [mai multe detalii...]

05 Mai 2014


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda și Biblioteca Municipală Teodor Murășanu prezintă expoziția de pictură Explozie Florară.
Expoziția are loc în holul bibliotecii,în perioada 01 - 30 Mai 2014. [mai multe detalii...]

05 Mai 2014


Felicitări, ACS Potaissa Turda

 Încă o dată băieții noștri au demonstrat că LA TURDA SE POATE!
Felicitări!
Un vis frumos și îndrăzneț a devenit realitate: pentru prima dată în istoria municipiului nostru avem o echipă care să ne reprezinte în Cupele Europene! Parcursul de excepție al „magnificilor” în Liga Națională de Handbal le-a asigurat un loc pe podium.
Rezultatele sunt dovada clară că băieții noștri, antrenorii și conducătorii acestei structuri sportive au dat dovadă de profesionalism, au pus suflet și efort pentru a face performanță. Entuziasmul publicului, căldura cu care i-au înconjurat permanent și atmosfera electrizantă creată la fiecare meci au fost elementele care au dat forță băieților în momentele grele.
Am dovedit că suntem o mare familie sportivă!

Primar,
Tudor Ștefănie

[Vizualizare galerie foto]

30 Aprilie 2014


Comunicat

Orar de funcționare farmacii pentru data de 01 Mai 2014  [mai multe detalii...]

30 Aprilie 2014


Anunț

În perioada 01.05 - 05.05.2014,Ferma 11 Aiton va efectua tratamente fitosanitare pe teritoriul localității Turda.
Tratamentele fitosanitare se efectuează la culturile de grâu cu substanța activă Tiacloprid. [detalii...]

30 Aprilie 2014


Produs de Cluj
Produs de Cluj
Produs de Cluj
În perioada 25-27 Aprilie 2014 la Turda a avut loc Târgul Produs de Cluj.

[Vizualizare galerie foto]

29 Aprilie 2014


 O jumătate de veac…
Ca o clipă au zburat anii!
Vechimea unei școli se măsoară în amintirile generațiilor ce i-au trecut pragul. Nici nu bănuim câte nostalgii descarcă din sufletul nostru acest moment aniversar, începând cu primii pași în școala și trecând discret peste chipurile dascălilor care “au sfințit” acest minunat locaș.
O profesoară de limba română (cine alta?) spunea atât de frumos despre dascălii unei școli: “Unii s-au mutat la stele, o parte s-au îndreptat spre alte locuri, iar alții se odihnesc, în mai multă sau mai puțina liniște, după o viață în care sufletele lor s-au risipit cu generozitate, în multele generații de elevi.”
Amintiți-vă mereu și nu uitați niciodată această parte minunată, din viața voastră!
Care e misiunea școlii?
Aceea de a descoperi lumina speranței pentru fiecare copil al nostru! Dar câte zile de căutari, renunțări, succese, eșecuri, dureri, suferință și bucurii ați trăit aici alături: elevi, învățători și profesori ai Școlii Ioan Opriș!
Vă rog să primiți cu bucurie și împlinire florile recunoștinței mele, a părinților, copiilor pentru dăruirea cu care le îndrumați pașii în școala și-i pregătiți pentru viața, pentru dulcele efort de a le oferi un sprijin moral și o bogăție sufletească de care fiecare dintre noi are atâta nevoie!
La mulți ani!

Primar,
Tudor Ștefănie

29 Aprilie 2014


Comunicat


Ref: Avaria din 28.04.2014, ora 20.17

Ieri seara, mai multe străzi din municipul Turda au fost afectate de avaria stației 110/6 kv Turda, cauza fiind un transformator defect aparținând SC Electrica, astfel că 15 posturi de transformare au rămas fără tensiune.
La solicitarea de intervenție rapidă din partea Primăriei Turda, angajații SC Electrica – punct de lucru Turda au identificat defecțiunea, la punctul L17-Oraș. [detalii complete...]

29 Aprilie 2014


Anunț


Privind stabilirea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

Ținând cont de prevederile OUG nr. 4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele masuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014.Conform prevederilor art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
Se stabilesc secțiile de votare în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 , după cum urmează:  [Delimitare secții votare în Municipiul Turda...]

 

28 Aprilie 2014


Invitație

Mâine, 29 Aprilie 2014, de la ora 12.00, Sala Mare a Primăriei Turda, va găzdui o manifestare dedicată Zilei Veteranilor de Război.
Această zi specială este un moment de referință pentru a cinsti și omagia venerabilii ostași ai țării, care au oferit de-a lungul timpului lecția demnității și a patriotismului.

28 Aprilie 2014


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 27.05.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante de: [mai multe detalii...]

25 Aprilie 2014


Anunț

În conformitate cu prevederile legii 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European s-a procedat la tragerea la sorți a ordinii pe panourile de afișaj amplasate în municipiul Turda în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European.
Astfel a rezultat următoarea ordine pe panourile de afișaj: [detalii complete...]

25 Aprilie 2014


Anunț

Începând de mâine, 17.04.2014, la Turda va funcționa punctul de sacrificare temporară a mieilor/iezilor. Direcția Sanitar Veterinară Cluj a avizat favorabil (prin autorizația nr. CJ4362) funcționarea în intervalul 17, 18, 19 Aprilie 2014 a Centrului de Sacrificare Temporară, amenajat în incinta târgului de animale vii din Oborul Turda Nouă. [detalii complete...]

16 Aprilie 2014


Târg "Produs de Cluj" 25 - 27 Aprilie 2014

 

Târgul va avea loc în perioada 25 - 27 Aprilie 2014 în centrul municipiului Turda.
[vizualizare program...]

 

16 Aprilie 2014


Comunicat

 „Săptămâna altfel” a adus la Biblioteca Municipală 499 de participanți la animațiile culturale, copii și tineri liceeni, totalul persoanelor care au intrat în bibliotecă, între 7 și 11 aprilie, fiind de 1142.Din cei aproape 500 de participanți 295 au fost utilizatori noi, aceștia înscriindu-se gratuit cu ocazia activităților derulate în această săptămână.
La Secția pentru Copii din zona centrală s-au desfășurat lecturi animate cu teatru de umbre și lecturi animate cu marionete, ateliere de creație și vizionarea filmului „Primul iepuraș de Paște”, numărul total al copiilor participanți fiind de 154.
În spațiul pentru copii de la Filiala Oprișani, au intrat 241 de copii, majoritatea de la grădinițele din cartier, s-au vizionat filme de desene animate, s-au spus povești și s-a prezentat biblioteca, iar la Secția pentru adulți a instituției din zona centrală au participat 104 copii și tineri cărora li s-a prezentat biblioteca, serviciile oferite și modul de utilizare a acestora, s-au studiat cărți la sala de lectură, iar liceenii au citit câteva ore la sala de lectură bibliografie școlară și alte cărți atractive din colecția bibliotecii.

 

15 Aprilie 2014


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 23.04.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de: Consilier Juridic I/Asistent: [mai multe detalii...]

11 Aprilie 2014


Anunț Concurs

Serviciul Public Poliția Locală Turda organizează în data de 14.05 și 16.05.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: [detalii complete...]

11 Aprilie 2014


Comunicat

 Misiunea Bibliotecii Municipale „Teodor Murășanu” este să încurajeze și să susțină lectura de la cea mai mică vârstă și nu doar prin intermediul colecțiilor, al animațiilor culturale și a serviciilor pe care le oferă comunității locale ci și dăruind cărți, ori de câte ori este posibil.
Acesta este motivul pentru care s-a alăturat și la cea de-a doua ediție a „Zâmbetului din cutiuță”, activitate caritabilă organizată în parteneriat de către Asociația „Împreună pentru voi”, reprezentată prin Dana Pașca, Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu”, Grădinița „Sfânta Maria”, reprezentată de director Gabriela Trif și prof. Rodica Trif, Grădinița „Prichindelul Isteț”, reprezentată de director Stanca Fagadar și prof. Mirela Pop și Grădinița „Poiana cu Castani”, reprezentată de director Felicia Simon. [mai multe detalii...]

11 Aprilie 2014


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 11.06 respectiv 18.06.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcțiilor contractuale: [detalii complete...]

10 Aprilie 2014


Anunț

 La fel ca în fiecare an, în săptămâna premergătoare Sărbătorii Pascale, Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda în colaborare cu Casa de Cultură Turda organizează Surprizele Iepurașului. Ajunsă deja la ediția a V – a, activitatea este una dintre cele mai așteptate de către cei mici.
Astfel, invităm copiii în Parcul Tineretului, Miercuri 16 Aprilie 2014, începând cu ora 11.00, să ia parte la “vânătoarea de ouă”, concursuri și alte surprize.Activitatea este susținută de numeroși sponsori și parteneri.
De asemenea, pe data de 17 Aprilie 2014, începând cu ora 8.00, în centrul pietonal va fi organizată o expoziție cu vânzare de animale mici și păsări, organizată în colaborare cu asociațiile de crescători de animale din zonă.

Vă așteptăm!

10 Aprilie 2014


Comunicat

Biblioteca Municipală « Teodor Murășanu » vă invită să admirați, pe tot parcursul lunii aprilie, expoziția de fotografie “Natura artis magistra”aflată în holul sediului central al instituției.
Fotografiile îi aparțin lui Tudor Mihai Morar. Autorul expoziției este absolvent al Colegiului de Turism din cadrul Facultatii de Geografie a UBB Cluj-Napoca (2003), al Facultatii de Geografie de la UBB Cluj-Napoca (2006) și a unui Master în Turism (2007), în cadrul aceleași facultăți. [mai multe detalii...]

08 Aprilie 2014


Mesajul Primarului Tudor Ștefănie adresat echipei de handbal Potaissa, ca urmare a performanței competiționale, locul II, obținut în sezonul regulat

Locul 2 obținut de Potaissa Turda reprezintă pentru noi o mare onoare, într-o competiție cu Constanța, Bacău, Baia Mare sau București. Ne dorim ca, pentru prima dată în istoria Turzii, să avem o echipă care să ne reprezinte în Cupele Europene! Acest lucru se poate! Felicitări! Doamne Ajută să avem rezultate la fel de bune!
Un lucru foarte important, cei care-i cunoașteți pe oamenii politici, spuneți-le că la anul vrem să avem o sală sportivă pe care s-o inaugurăm. Echipa aceasta minunată merită!
Rezultatele excepționale sunt dovada clară că băieții noștri, antrenorii și conducătorii acestei structuri sportive au pus suflet și efort maxim pentru a face performanță.

Primarul municipiului Turda,
Tudor Ștefănie

[Aici puteți vizualiza imagini ale evenimentului]

07 Aprilie 2014


Comunicat

Acțiunea “LUNA CURĂȚENIEI” la nivelul municipiului Turda este în plină desfășurare. Asociațiile de proprietari/locatari, agenți economici/instituțiile publice și persoane fizice au răspuns apelului nostru și s-au implicat în activitățile de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului, demarate de Primăria Municipiului Turda. [ detalii...]

Mulțumim turdenilor care au răspuns pozitiv apelului nostru, împreună cu ei reușind să ne atingem țelul de a deveni o localitate turistică, primitoare și ospitalieră pentru cei care ne vizitează.

04 Aprilie 2014


 Primăria Municipiului Turda mulțumește partenerilor Fundația de Ecologie și Turism „Potaissa”, Asociația Slow Food Turda, Fundația Doriana, precum și operatorului de iluminat public SC REEA PROCONS SERV SRL, Poliției Municipale și Poliției Locale Turda, Jandarmeriei Cluj, Serviciului de Ambulanță Cluj.
Mulțumim Băncii Comerciale Române Sucursala Turda pentru că s-a aliniat la evenimentul nostru prin întreruperea iluminatului arhitectural. Mulțumim formației The Lads.
Mulțumim tuturor cetățenilor turdeni care au participat la evenimentul Ora Pământului și tuturor celor care au aplicat acasă îndemnul de a acorda un respiro mediului înconjurător prin reducerea consumatorilor casnici.
Mulțumim presei locale pentru mediatizarea acestui demers.

02 Aprilie 2014


Comunicat

Concursul de proză scurtă cu tema „Lumea cărților” este organizat în fiecare an de către Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda pentru a marca Ziua Mondială a Cărții pentru Copii și Tineret din 2 aprilie.
În acest an au fost 9 lucrări participante, copii provenind de la școlile Teodor Murășanu, Ioan Opriș, Simion Balint-Copăceni, Avram Iancu. [mai multe detalii...]

02 Aprilie 2014


Anunț Licitație

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pța 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut că în ziua de 16.04.2014 , ora 12, sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitația publică pentru închirierea unor terenuri pașuni, proprietatea privată a municipiului Turda pentru pașunatul animalelor.
În vederea participării la licitație ofertanții pot achiziționa caietul de sarcini al licitației achitând contravaloarea acestuia , în cuantum de 50 lei la casieria centrală sau ghișeele Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda.
Prețul de pornire al licitației este de 400 lei/ha/an.
Ofertanții vor depune până la data de 15.04.2014 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:
[Vizualizare anunț licitație...]

01 Aprilie 2014


Anunț

Comunitatea Urbană Arieș cu punct de lucru în Turda,Str,Ștefan cel Mare,Nr.38 vă oferă servicii de topografie și G.I.S: lucrări de cadastru,măsurători topografice,etc [detalii complete...]

01 Aprilie 2014


Comunicat

La fel ca în fiecare an, înaintea Sărbătorilor Pascale, pentru a veni în sprijinul persoanelor care doresc să cumpere și să sacrifice miei, Primăria Municipiului Turda a amenajat puncte temporare de sacrificare în oborul gestionat de Administrația Piețelor și Oborului Turda.
Eforturile noastre au fost stopate ca urmare a interdicției impuse de către Direcția Sanitar Veterianară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, prin adresa nr.4002/410/06.03.2014, care prevede ca în perioada Sărbătorilor Pascale 2014, sacrificarea mieilor destinați consumului public să se facă numai în unități de abatorizare autorizate sanitar veterinar. Măsura are la bază obligativitatea respectării legislației sanitar veterinare a U.E. care stabilește cerințe specifice de igienă pentru produsele de origine animală.
Decizia a creat nemulțumire în rândul populației, mulți dintre cetățenii noștri și-au exprimat dezamăgirea față de numărul redus(două) și localizarea abatoarelor autorizate.
În aceste condiții, pentru a facilita sacrificarea mieilor într-un perimetru cât mai accesibil turdenilor care doresc să respecte tradiția, vom face demersuri pentru a obține o derogare de la această decizie.

Primar,
Tudor Ștefănie

31 Martie 2014


Anunț


Privind stabilirea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

Ținând cont de prevederile OUG nr. 4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele masuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014.Conform prevederilor art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
Se stabilesc secțiile de votare în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 , după cum urmează:  [aici detalii complete...]

 

31 Martie 2014


Comunicat

 Primăria municipiului Turda va organiza în perioada 09 – 10 aprilie 2014 o campanie de conștientizare educațională, în parteneriat cu unitățile de învățământ, intitulată „Gândesc verde, gândesc curat”.
Acțiunea se înscrie în săptămâna „Școala Altfel” dedicată activităților extrașcolare și presupune pe de-o parte ecologizarea zonelor verzi de pe raza municipiului, precum și amenajarea zonelor verzi din incinta școlilor.
La fel ca de fiecare dată, școlile turdene au răspuns pozitiv invitației noastre, aproximativ 400 de elevi confirmând participarea la campanie. [mai multe detalii...]

31 Martie 2014


Anunț

Imaginile din cadrul colecției fotografice Acoperișul României vor fi proiectate în data de 4 aprilie de la ora 18:00 la Muzeul de Istorie din Turda. Aceasta este a doua proiecție a expoziției, prima a a avut loc în Cluj-Napoca la Clădirea Casino unde s-au reunit peste 150 de pasionați de fotografie. Expoziția este compusă din fotografii realizate de Adrian Petrișor, Dan Tăuțan, Dia Somogy și Sebastian Vaida.
Acoperișul României este un proiect fotografic inițiat cu scopul de a promova, prin imagini, România, și de a ajuta la protejarea acesteia. [mai multe detalii...]

28 Martie 2014


Anunț

Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu World Wide Fund for Nature, alături de ONG-urile turdene Fundația de Ecologie și Turism „Potaissa”, Asociația Slow Food Turda, Fundația Doriana, organizează în data de 29 martie 2014, între orele 20.30 – 21.30, pe platoul din fața instituției simbol a municipiului nostru, evenimentul ecologist „ORA PĂMÂNTULUI.” Ne alăturăm, astfel, numeroaselor localități din țară și din lume care promovează ideea reducerii consumului de energie pentru îmbunătățirea mediului înconjurător.
Evenimentul va fi marcat simbolic prin întreruperea iluminatului public, în data și în intervalul orar menționate, la următoarele obiective publice: [mai multe detalii...]

28 Martie 2014


Comunicat

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, prin adresa nr.4002/410/06.03.2014, atenționează crescătorii de ovine/caprine de pe raza județului că, în perioada sărbătorilor Pascale 2014, vor putea sacrifica tineretul ovin/caprin destinat consumului public NUMAI ÎN UNITĂȚI DE ABATORIZARE AUTORIZATE SANITAR VETERINAR. Măsura are la bază obligativitatea respectării legislației sanitar veterinare a U.E. care stabilește cerințe specifice de igienă pentru produsele de origine animală. [detalii complete...]

26 Martie 2014


Trăim în Europa și constatăm cu deosebită admirație apropierea polițistului român de valorile europene într-o perioadă în care avem nevoie, mai mult ca niciodată, de încredere, speranță și exemple de urmat.
Aniversarea Zilei Poliției Române, îmi oferă plăcutul prilej de a-mi exprima profunda considerație, apreciere și sincera prețuire la adresa polițistului român.
Asociez aceste gânduri, respectului pe care l-ați câștigat din partea cetățenilor municipiului nostru, prin seriozitatea și profesionalismul de care dați dovadă în fiecare moment.
O viață mai liniștită și o siguranță palpabilă, iată ce aduce efortul și determinarea dumneavoastră! Pentru toate acestea vă mulțumim!
La mulți ani și Dumnezeu să vă ajute!

Primar,
Tudor Ștefănie

25 Martie 2014


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Fundația de Ecologie și Turism „Potaissa”, Asociația Slow Food Turda, Fundația Doriana, vă invită să onorați inițiativa organizației World Wide Fund for Nature și să fiți prezenți, în data de 29 Martie 2014, între orele 20.30 – 21.30, pe platoul din fața instituției simbol al municipiului nostru, pentru a vă alătura evenimentului universal „ORA PĂMÂNTULUI.” 
Primăria Municipiului Turda are plăcerea de a-i invita pe toți cetățenii să răspundă în spiritul acestei manifestări prin gestul simbolic al reducerii consumatorilor casnici, iar cei care vor dori să se alăture organizatorilor sunt așteptați pe platoul din fața instituției, unde se vor aprinde lumânări și va fi susținut un scurt moment artistic susținut de formația The Lads, din care fac parte liceeni turdeni.  [mai multe detalii...]

25 Martie 2014


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 14.05.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: Inspector Specialitate,Referent,Îngrijitor,Muncitor  [mai multe detalii...]

24 Martie 2014


Comunicat

Statistica incendiilor la nivelul municipiului Turda, arată că în perioadele martie-aprilie și septembrie–octombrie se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate, ca urmare a acțiunilor de igienizare a terenurilor de vegetația uscată.
Persoanele fizice și juridice care desfășoară acțiuni de ardere a miriștilor, stufului și a vegetației ierboase, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor în domeniu, punând accentul pe un set de măsuri de prevenire a incendiilor specifice, care pot fi completate și cu alte reguli de prevenire a incendiilor în funcție de condițiile meteo și specificitatea zonei, astfel:  [mai multe detalii...]

20 Martie 2014


Comunicat

Primăria Municipiului Turda a demarat și în acest an acțiunea “LUNA CURĂȚENIEI” în perioada 17 martie – 18 aprilie. Programul este structurat pe 7capitole, dintre care amintim: salubritate, zone verzi, întreținere străzi, asociații de proprietari etc. [mai multe detalii...]

19 Martie 2014


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda a participat, prin reprezentanți din cadrul Serviciului de Finanțări Externe și Relații Internaționale, la seminarul cu tema „Dezvoltarea rutelor culturale europene pe teritoriul României”, organizat de Autoritatea Națională pentru Turism împreună cu Organizația Patronală a Turismului Balnear, Joi, 13 Martie 2014.
Municipiul Turda îndeplinește toate criteriile pentru a putea fi inclusă în cel puțin două rute culturale europeane: ruta Transromanica și ruta orașelor cu o istorie bogată legate de turismul și tratamentele balneare. [mai multe detalii...]

18 Martie 2014


Comunicat

Vântul puternic din ultimele zile a condus la întreruperea alimentării cu energie electrică a sistemului de iluminat public din municipiul Turda. Firma care gestionează serviciul de iluminat public, conform contractului de delegare, a intervenit operativ pentru remedierea întreruperilor, în funcție de gravitatea defecțiunilor constatate.
Zonele afectate de intensificarea vântului au fost: [mai multe detalii...]

17 Martie 2014


Anunț

Primăria Municipiului Turda - Direcția Impozite și Taxe Locale aduce la cunoștința contribuabililor că termenul de plată al impozitelor și taxelor locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport, publicitate) pentru semestrul I (perioada 1 ianuarie - 30 iunie) este 31 Martie 2014.
Contribuabilii care achită integral până la 31 Martie impozitele aferente anului 2014 beneficiază de bonificație astfel: 10 % pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.
Încasările se efectuează atât la ghișeele serviciului, cât și la punctele de încasări.

Director executiv,
Maria Turcean

17 Martie 2014


Comunicat

Referitor la declarațiile domnului consilier local, Roș Nicolae, în cadrul activității „Întâlnire între reprezentanții Consiliului Local, ai executivului și tinerii turdeni” , care a avut loc în data de 13 martie 2014 la Primăria Municipiului Turda, doresc să fac precizarea că ele sunt determinate de frustrările acumulate în timp datorate lipsei rezultatelor profesionale și politice.
Atât comportamentul, cât și acuzațiile fără fond dovedesc încă o dată, că se află într-o permanentă încercare de a-și crea o imagine de “justițiar” în spațiul public. Consider că nu este persoana care poate fi un exemplu, cel puțin în calitate de om politic, cu atât mai mult pentru tinerii turdeni în ochii cărora a vrut să pară un consilier extrem de activ.
Dacă ar trebui analizat cineva pentru comportament, domnia sa poate fi un subiect al unei acțiuni de acest gen în cadrul Consiliul Local, dar nu acesta este obiectivul meu.
În calitate de primar, aștept de la un consilier local implicare în rezolvarea nevoilor oamenilor, un raport de activitate public și nu acuze nefondate exprimate din dorința clara de a obține capital politic. Cred că cer prea mult de la dânsul, este adevărat, că se poate face politică și așa, după exemplul consilierului Nicolae Roș, dar sper că tinerii turdeni au înțeles că trebuie să urmeze alte modele în viață, inclusiv în viața politică.
Aștept totodată poziția conducerii Partidului Social Democrat Turda cu privire la aceste declarații.

Primar,
Tudor Ștefănie

14 Martie 2014


Comunicat

Raportat la articolul apărut în mass media locală, în data de 13 Martie 2014, referitor la declanșarea “procedurii de atacare a hotărârilor Consiliului Local care au dus la schimbarea viceprimarului municipiului Turda”, facem următoarele precizări: [mai multe detalii...]

14 Martie 2014


Comunicat

Primăria Municipiului Turda și Muzeul de Istorie vă așteaptă la vernisajul expoziției de pictură,”Pârâul sub cerul iernii” ce va avea loc Miercuri,12.03.2014 orele 17.00, la sediul din strada B. P. Hașdeu, nr. 2.
Vor fi expuse 47 de lucrări din colecția pictorului turdean Cornel Vana, lucrări cu tematică diversă, de la grafică de șevalet la peisaj, de la natură statică la personaj.
În cadrul vernisajului vor prezenta directorul muzeului Dr. Mariana Pîslaru și Vasile Mureșan.
Expoziția va fi deschisă în perioada 12 martie – 30 aprilie 2014.

11 Martie 2014


Anunț

Municipiul Turda, anunță referitor la anunțul de vânzare nr. 1337 / 19.02.2014,pentru data de 13.03.2014,suspendarea executării silite,dispusă de instanță,în dosarul 117/328/2014  [detalii...]

10 Martie 2014


Anunț Concurs

Serviciul Public Poliția Locală Turda organizează în data de 07,09 și 11.04.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante: Polițist Local III/Superior  [detalii complete...]

10 Martie 2014


Anunț

Primăria municipiului Turda anunță desfășurarea acțiunii “LUNA CURĂȚENIEI”, în perioada 17.03.2014 – 18.04.2014.
Se face apel la toți cetățenii municipiului Turda, la asociațiile de proprietari/locatari și la toate societățile economice / instituțiile publice în vederea participării la activități de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului nostru [mai multe detalii...]

06 Martie 2014


Comunicat

Sâmbătă, 8 Martie 2014, de la ora 12.00, în centrul municipiului se va desfășura un Recital de Jazz, parte a acțiunii Primăvara Culturală Turdeană.
Vor concerta: trupa Jump, Fanfara Potaissa și două soliste:Iulia Pardau și Carolina Enache.
Organizator: Casa de Cultură Turda

06 Martie 2014


Florin Piersic, “un actor pe care publicul turdean, pur și simplu, îl iubește”!

Acesta este mesajul pe care turdenii iubitori ai teatrului l-au transmis prin intermediul domnului primar Tudor Ștefănie, marelui actor, Florin Piersic, prezent la Turda cu spectacolul “Străini în noapte" susținut alături de Medeea Marinescu, în regia lui Radu Beligan.
Deosebit de emoționat, Florin Piersic a mulțumit primarului Tudor Ștefănie, directorului Teatrului Municipal, Narcisa Pintea, dar mai ales publicului turdean pentru distincția oferită și pentru minutele în șir de aplauze cu care este răsplătit de fiecare dată, când urcă pe scenă, la Turda.Florin Piersic este o prezență deja obișnuită a scenei turdene, prima dată onorând invitația conducerii Teatrului Municipal de a-i fi alături la aniversarea celor 60 de ani de existență a instituției culturale, în anul 2009, urmată apoi de spectacolul aniversar la împlinirea celor 75 de ani de viață ai marelui actor.
„Să fii un mare actor înseamnă să iubești scena și publicul, să îți dorești să joci pentru spectatori, să vezi că în sală, se râde, se trăiește intens și se aplaudă minute în șir. Să știi că ceea ce dorești tu să transmiți a ajuns la sufletul lor și că pleacă de la spectacol mult mai bogați sufletește și încărcați de frumos. Asta înseamnă pentru mine, Florin Piersic!” a apreciat, primarul municipiului Tudor Ștefănie [detalii spectacol...]

[Aici puteți vizualiza imagini ale evenimentului]

05 Martie 2014


Anunț

Direcția de Impozite și Taxe anunță că în data de 06.03.2014 programul de lucru cu publicul este între orele 8.00 – 13.00.

04 Martie 2014


Comunicat

Cu ocazia Zilei Mondiale a Cărții pentru Copii - 2 Aprilie, Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda vă invită să participați la concursul de proză scurtă cu tema „Lumea cărților”, ediția a XI-a. Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial. Cea mai frumoasă lucrare va fi postată pe pagina web a instituției. [mai multe detalii...]

04 Martie 2014


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 23.04.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante corespunzător funcțiilor contractuale: Asistenți medicali generaliști [detalii complete...]

03 Martie 2014


Anunț Licitație

Municipiul Turda, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28, organizează în data de 13.03.2014 ora 12.00,cam.28 licitație publică pentru vânzarea urmatoarelor bunuri imobile:
- teren intravilan, în suprafață de 54.945 m.p., înscris în C.F. nr. 51484 Câmpia Turzii, nr. cad. 1217/3, situat între mun. Turda si Câmpia Turzii, pe partea stângă a DN 15-E60, în direcția de mers Câmpia Turzii-Turda, cu valoare evaluată în sumă de 6.115.000 lei.
Până cel târziu la data de 12.03.2014 cei interesați de cumpararea bunurilor, sunt invitați să depună urmatoarele :oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea care îl reprezinta pe ofertant.
Regulamentul de valorificare al bunurilor imobile și anunțul de vânzare se gasește la avizierul Primăriei Municipiului Turda precum și pe pagina oficială a institutiei : www.primariaturda.ro.
Informații se pot obține la Primăria Municipiului Turda, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, Direcția Impozite și Taxe Locale,Serviciul Executori Bugetari,camera 65.

[Vizualizare anunț licitație...]
[Regulament privind vânzarea bunurilor imobile sechestrate prin licitație publică...]

03 Martie 2014


Anunț

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” și Școala „Teodor Murășanu” organizează, cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei (21 martie), a X-a ediție a concursului de recitare „Minunata inocență”. Pot participa cîte trei elevi de clasa a V-a din fiecare școală prin prezentare individuală. Fiecare elev participant va recita două (2) poezii memorate anterior (în cazul în care prezintă o singură poezie punctajul acordat va fi diminuat cu 50% ).
Concursul va avea loc în data de 21.03. 2014, ora 18:00, la postul de televiziune locală ONE TV Turda și va fi transmis în direct. [mai multe detalii...]

03 Martie 2014


Anunț

  Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” invită persoanele care doresc să cunoască date esențiale despre istoria locală, sau care doresc să își îmbogățească cunoștințele în acest domeniu, să participe la atelierul interactiv de educație în domeniul istoriei locale „Locuri ale memoriei”.
Atelierul se adresează adulților și va consta în șase întâlniri care se vor desfășura în perioada aprilie-iunie.
Înscrierile se fac la sediul central al bibliotecii, Str. Republicii nr. 52, în perioada 3 - 24 Martie 2014, direct, sau telefonic, la numărul 0264 313837, sau prin e-mail: bmtmturda@yahoo.com

03 Martie 2014


Anunț

 În perioada 28 Februarie - 29 Martie 2014 se va desfășura cea de-a XV - a ediție a manifestării „Primăvara Culturală Turdeană”. [vizualizare program manifestari...]

27 Februarie 2014


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 28 Februarie - 09 Martie 2014

 Primăria Municipiului Turda,în parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o ediție specială de Mărțișor a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 28 Februarie - 09 Martie 2014, locația fiind zona pietonală din centrul orașului. [mai multe detalii...]

 

26 Februarie 2014


Anunț

Supermarketul Profi România, în colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă, anunță persoanelor interesate următoarele locuri de muncă vacante pentru magazinul ce se va deschide în municipiul Turda: [mai multe detalii...]

26 Februarie 2014


Anunț

În perioda 03 - 22 Martie 2014, dacă condițiile meteo vor fi favorabile, Primăria Municipiului Turda prin SC Domeniul Public Turda SA va efectua prima etapă a acțiunii de deratizare generală a domeniului public și privat al Municipiului Turda, din acest an.
Deratizarea se realizează cu substanțe raticide avizate de Ministerul Sanătății, în vederea combaterii rozătoarelor.
Atenționăm deținătorii de animale și păsări să ia toate măsurile pentru evitarea oricărui incident neplăcut.

24 Februarie 2014


Anunț

Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță persoanele care nu sunt înregistrate în baza de date a CCOFM, că Asociația Smart Projects, colaborator al centrului, în perioada 28.02–03.03.2014 organizează cursuri gratuite de Manager Proiect.
Cursul este GRATUIT pentru șomerii din județul Cluj, acesta fiind acreditat de către Autoritatea Naționala de Certificare, de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Trainingul este o componentă a sustenabilității a proiectului “Fii activ! Pre-Ocupă-te pe piața muncii!”, POSDRU/104/5.1/G/76669, implementat de SMART PROJECTS în județul Cluj în perioada 2010-2012. [mai multe detalii...]

21 Februarie 2014


Scrisoare de Mulțumire

Doresc să îmi exprim public recunoștința față de disponibilitatea și generozitatea sponsorilor Hasit România, Compania de Apă Arieș SA, SC Turda Salina Durgău SA și SC Domeniul Public SA, care au contribuit la desfășurarea evenimentului Carnaval pe Gheață ”Personaje de basm”, organizat de Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Școala Ioan Opriș.
Activitatea desfășurată Vineri, 14.02.2014, care a marcat închiderea sezonului pentru patinoarul din centrul municipiului, a fost una de succes și foarte apreciată de turdenii prezenți în zona pietonală. Cei aproximativ 100 de copii s-au bucurat de surprizele și premiile oferite de sponsori.
Pe parcursul celor două ore, copiii au avut ocazia să se întâlnească cu personaje de poveste, să urmărească prezentarea de costume și să participe la concursuri tematice, pe un fundal muzical asigurat de trupa The Lads, compusă din elevi ai Colegiului Național Mihai Viteazul.
Toate acestea au fost posibile grație acestui parteneriat între Primăria municipiului Turda și sponsorii evenimentului, care au dat dovadă de spirit civic și umanitar, aducând pe chipurile copiilor bucurie și fericire.

Primar,
Tudor Ștefănie


[Aici puteți vizualiza imagini ale evenimentului]

18 Februarie 2014


Anunț

Asociația Centrul de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD) și Revista Română pentru Administrație Publică Locală (rrAPL) în colaborare cu COMUNITATEA URBANĂ ARIEȘ (CUA) au onoarea de a vă invita la o dezbaterea publică pe tema implicațiilor locale pentru primării și cetățeni a obligațiilor de gestiune a deșeurilor municipale – așa cum prevede Legea 211/2011 și ultimele Amendamente (în curs de aprobare prin OUG).
Dezbaterea publică va avea loc Joi 20 Februarie 2014,ora 10.00 în sala mare a Primariei Municipiului Turda  [mai multe detalii...]

17 Februarie 2014


Anunț

Primaria Municipiului Turda în parteneriat cu Asociația “Centrul de Ecarisaj” Turda (A.C.E.T.) cu sediul în Turda, str.Bogata, nr. 12, face apel către toți iubitorii de câini, persoane fizice sau juridice, adăposturi private și asociații de protecție a animalelor de pe teritoriul județului Cluj și nu numai, de a sprijini “programul de gestionare al câinilor fără stăpân” prin adopții, respectiv adopții la distanță a câinilor aflați în adăpostul public de la adresa mai sus menționată.
Program de lucru cu publicul: zilnic de la ora 12.00 la ora 15.00
Contact: telefon 0742.010.480

17 Februarie 2014


Invitație

  Primăria municipiului Turda, în parteneriat cu Școala Ioan Opriș, vă invită vineri, 14.02.2014, ora 10.00, să participați la Carnavalul pe Gheață ”Personaje de basm”, desfășurată în zona pietonală din centrul municipiului. Activitatea își propune să marcheze închiderea sezonului rece pentru patinoarul Fiesta Club, care a adus multă bucurie turdenilor, pe parcursul celor două luni.
Copiii vor avea ocazia să se întâlnească cu personaje de poveste, să urmărească prezentarea de costume și să participe la concursuri tematice. În deschiderea evenimentului va concerta trupa The Lads, compusă din elevi ai Colegiului Național Mihai Viteazul.
Organizatorii au pregătit multe suprize pentru cei prezenți: intrarea gratuită pe patinoar, pictură pe față și multe dulciuri.

 

12 Februarie 2014


Buget Inițial 2014
11 Februarie 2014


Dare de seamă Trim IV 2013
11 Februarie 2014


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 13 - 16 Februarie 2014

 În perioada 13-16 Februarie 2014, Primăria Municipiului Turda organizează o nouă ediție a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, locația fiind zona pietonală din centrul municipiului.
La eveniment participă producători locali, meșteșugari, manufacturieri, artizani populari din diverse domenii de activitate, ideea municipalității turdene fiind aceea de a crea un cadru favorabil în vederea promovării meșteșugarilor din zonă, precum și pentru conservarea vechilor tradiții locale. [mai multe detalii...]

 

11 Februarie 2014


Comunicat

Semnificația codurilor de culori pentru avertizările hidro-meteorologice de scurtă și lungă durată [mai multe detalii...]

11 Februarie 2014


Comunicat

 Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda organizează, în perioada Martie-Iunie 2014, atelier de inițiere și îndrumare în creația literară pentru copii și tineri cu vârste între 11 și 18 ani.
Întânirile se vor desfășura de două ori pe lună, în Sala de lectură a sediului central al bibliotecii din Str. Republicii nr. 52. Sunt invitați să se înscrie copii și tineri creativi, cu imaginație și înclinație pentru creația literară în proză sau versuri. Perioada de înscriere este între 10-21 Februarie 2014 și se face la sediul central al bibliotecii, personal, sau telefonic, la numărul 0264-313837, sau prin e-mail: bmtmturda@yahoo.com

06 Februarie 2014


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda și Biblioteca Municipală Teodor Murășanu prezintă expoziția de pictură Mariana Picovici.
Expoziția are loc în holul bibliotecii,în perioada 03 - 28 Februarie 2014. [prezentare expozant...]

04 Februarie 2014


Comunicat

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda și Școala „Teodor Murășanu” Turda invită copii din clasa a VI-a să participe la cea de-a IX-a ediție a concursului de povestire „Gură bogată”.
Pot participa câte trei elevi de clasa a VI-a, din fiecare școală.Concursul va avea loc în data de 27 Februarie 2014, ora 16.00, la Școala Teodor Murășanu, Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr.53.
Înscrierile se pot face la sediul Secției pentru adulți a bibliotecii, Str. Republicii nr. 52, sau prin fax/telefon : 0264 313837, e-mail: bmtmturda@yahoo.com, până în data de 24 Februarie 2014. [mai multe detalii...]

03 Februarie 2014


Anunț


Către Transportatorii Taxi Autorizați

În perioada 1-28 Februarie 2014 se vizează autorizațiile taxi pentru anul 2014.
Vizarea se face la Primaria Municipiului Turda, camera 22, la Compartimentul Autoritate Autorizare Servicii de Transport Public Local, zilnic între orele 08.00-14.00.
În vederea vizării se vor prezenta documentele de mai jos, care se vor prezenta în original pentru scanare dupa care se vor returna deținătorilor.
Documentele ce se prezintă pentru vizarea autorizației taxi sunt: [aici detalii complete...]

01 Februarie 2014


Municipiul Turda - Datoria Publică 31.12.2013
28 Ianuarie 2014


Buget Local Municipiul Turda 2014
27 Ianuarie 2014


Comunicat

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
 

[Prag coduri de avertizare...]

27 Ianuarie 2014


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 24 - 26 Ianuarie 2014

 În perioada 24 – 26 Ianuarie 2014, Primăria Municipiului Turda organizează o primă ediție a acestui an a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, locația fiind Parcul Teilor.
Primăria Municipiului Turda are plăcerea de a vă invita să participați la această manifestare care va completa programul artistic organizat pentru a marca ziua istorică a Unirii Principatelor Române, constând într-un spectacol folcloric cu formații și soliști locali, urmat de un foc de artificii, care sperăm să capteze interesul dumneavoastră în zi de sărbătoare pentru toți românii. [mai multe detalii...]

23 Ianuarie 2014


Comunicat

 Expoziția temporară "Satul preistoric de la Săndulești" mai poate fi vizitată până în data de 18 Februarie 2014 la Muzeul de Istorie Turda, urmând apoi a fi itinerată la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca și la alte muzee din țară.
Pentru implicarea mai activă a tinerei generații în actul cultural și pentru a le satisface nevoia de cunoaștere, muzeografii anunță o săptămână de vizite interactive și distractive la Muzeul de Istorie Turda  [detalii...]

21 Ianuarie 2014


Anunț

Universitatea Babeș-Bolyai, în colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Asociația Dog Assist (Cluj-Napoca) și Institutul de Cercetare a Interacțiunii Om-Animal din care face parte si ZOO Turda anunță lansarea programului“Keep calm with dogs” în data de 23 Ianuarie2014 la Vivariul UBB, str Clinicilor nr 5-7, Cluj-Napoca.
Urmând modelul Puppy-Room for Stressed Students (Dalhousie University, Canada), studenții UBB și USAMVCN au acum ocazia de a-și reduce nivelul de stres asociat cu examenele din sesiune prin interacțiunea cu câini de terapie (și în curs de formare), sub supervizarea echipelor specializate în activități asistate de animale  [mai multe detalii...]

21 Ianuarie 2014


Invitație

  Consiliul Local,Primăria Municipiului Turda și Casa de Cultură vă invită să luați parte la “Hora Unirii” .
Spectacolul folcloric va avea loc în data de 24 Ianuarie 2014 cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române începând cu ora 16.00 în Parcul Teilor.
Manifestarea se va încheia cu un spectaculos foc de artificii .

19 Ianuarie 2014


Comunicat

  În contextul Zilei Culturii Naționale, în data de 16 Ianuarie 2014, la Muzeul de Istorie din Turda, la inițiativa muzeografilor, a avut loc o întâlnire dintre membrii colectivului arheologic al Castrului Legiunii V Macedonica, profesori și doctoranzi ai Universității Babeș Bolyai și elevii de la liceele din Turda și Câmpia Turzii. [detalii...]

19 Ianuarie 2014


Anunț de Participare

Consiliul Local al Municipiului Turda anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local,pentru anul 2014 .
Termenul limită de depunere a documentațiilor este 30 Ianuarie 2014,ora 12.00.
Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Municipiului Turda ,P-ța 1 Decembrie 1918,Nr.28,Cam.50 începând cu data de 15.01.2014

[Vizualizare anunț participare...]

15 Ianuarie 2014


Comunicat

Activitățile organizate cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a aniversării a 164 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu [mai multe detalii...]

13 Ianuarie 2014


Anunț

Municipiul Turda anunță demararea acțiunilor de reconstituire a Cărții Funciare nr. 13391 individual pentru parterul imobilului situat administrativ în Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 5, care se compune din două camere, o bucătărie și o cămară cu suprafață utilă de 60,36 mp, părți comune indivize în cotă de 52/100  [mai multe detalii...]

10 Ianuarie 2014


Anunț

Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei municipiului Turda anunță că începând cu data de 08.01.2014 contribuabilii pot achita impozitele și taxele locale.
Programul cu publicul la cele trei puncte de încasare (Primăria Turda, Calea Victoriei și Colegiul Tehnic) este cel stabilit pentru 2013.

08 Ianuarie 2014


Anunț

Primăria municipiului Turda anunță că în această perioadă, datorită condițiilor meteorologice favorabile, se vor efectua activități de toaletare și tăieri de corecție, defrișare lăstăriș și salubrizare pe zonele verzi aparținând domeniului public.
Se va acționa pe străzile: Castanilor, Viilor, Porumbeilor și Câmpului.

07 Ianuarie 2014


Comunicat

Ca la fiecare început de an, cele trei puncte de lucru ale bibliotecii Teodor Murășanu, din zona centrală și cartierul Oprișani, au ales dintre sutele de cititorii fideli ai instituției, care s-au remarcat în anul anterior prin respectarea regulamentelor pentru public, comportament civilizat, respectul și grija față de cărțile împrumutate, frecvență și împrumut de carte peste media de utilizare a bibliotecii, un număr de 10-14 cititori pentru fiecare secție care vor beneficia în anul 2014 de permis gratuit de utilizator.
De asemenea, aceștia vor putea împrumuta o carte în plus față de numărul impus prin regulament. [mai multe detalii...]

07 Ianuarie 2014


Comunicat

 Primaria Municipiului Turda și Biblioteca Municipală Teodor Murășanu prezintă expoziția de pictură Violeta Nicula.
Expoziția are loc în holul bibliotecii,în perioada 06 - 31 Ianuarie 2014. [prezentare expozant...]

07 Ianuarie 2014


Am aflat cu tristețe de trecerea la cele veșnice a unui membru respectat al comunității noastre, Iosif Pataki, un colaborator de excepție, un om cu un suflet ales, un politician cu coloană vertebrală care a luptat mereu pentru interesele acestui municipiu.
Transmit familiei îndurerate să aibă tăria de a depăși momentele pline de durere, chiar dacă dispariția sa va lăsa un gol imens în viața lor. Toți cei care l-au cunoscut îi vor păstra vie amintirea.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Primarul Municipiului Turda,
Tudor Ștefănie

06 Ianuarie 2014


Primaria Municipiului Turda felicită toți elevii olimpici turdeni care în anul 2013 au obținut rezultate care ne onorează.
Tabelul publicat este o listă care conține toate premiile obținute de elevii din Turda la olimpiade și concursuri interjudețene, naționale și internaționale. Felicitări și sutelor de elevi care au fost premiați la nivel județean, părinților care au investit în copiii lor și profesorilor care i-au pregătit.
Ne mândrim cu rezultatele sistemului educațional turdean!
[mai multe detalii...]

31 Decembrie 2013


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 28.01.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier Juridic I/Asistent  [mai multe detalii...]

23 Decembrie 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public Poliția Locală Turda
 

Serviciul Public Poliția Locală Turda organizează în perioada 20, 22 și 24 Ianuarie 2014, orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de :  [mai multe detalii...]

23 Decembrie 2013


Municipiul Turda - Datoria Publică 2013
19 Decembrie 2013


Comunicat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
 

[Program special cu publicul în perioada 16.12 - 31.12.2013...]

16 Decembrie 2013


„Mă bucură acordarea premiului pentru CEL MAI BUN PROIECT DIN DOMENIUL SERVICII SOCIALE - REGIUNEA NORD VEST în cadrul Concursului Național de Proiecte din Administrația Publică Locală, organizat de Revista Română de Administrație, recunoaștere care confirmă că eforturile și munca depusă de serviciul nostru de specialitate nu au fost în zadar.După cum bine se știe cheia unui proiect este ideea, care se concretizează în urma identificării unei nevoi, după care se formulează un obiectiv și se caută surse de finanțare. Colegii mei au urmat acești pași și au dovedit că este un proiect de succes, cu efecte imediate, dar care se vor simți și peste 2, 5, 10 ani de la implementare.
De acest proiect au beneficiat aproximativ 5000 de persoane, crearea Centrului Comunitar de Igienă și Sănătate contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai din comunitatea de romi, prin creșterea nivelului de confort al membrilor comunității, reducerea incidenței bolilor cauzate de igiena precară și prin implementarea unui proces continuu de educare și creare a unor deprinderi de menținere a sănătății și igienei a membrilor acestei comunități”.

Primar,
Tudor Ștefănie

13 Decembrie 2013


Comunicat

 Joi, 12 Decembrie 2013, proiectul municipalității turdene „Centrul Comunitar de Igienă și Sănătate Turda” a câștigat premiul de cel mai bun proiect din domeniul Servicii Sociale – regiunea Nord-Vest, la Concursul Național de Proiecte din Administrația Publică Locală „Cele bune să se-adune”, ediția 2013, organizat de Revista Romană de Administrație Publică Locală.
Gala de decernare a premiilor a avut loc la Brașov, iar în concurs au fost înscrise proiecte aparținând primăriilor din toate colțurile țării.
Proiectul a fost scris și implementat de către Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale și în prezent se află în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială. [mai multe detalii...]

13 Decembrie 2013


Anunț

Direcția Impozite și Taxe Locale
Primaria Municipiului Turda – Direcția Impozite și Taxe Locale aduce la cunoștința contribuabililor că pentru anul 2013 ultima zi în care se lucrează cu publicul este data de 24.12.2013, ora 11.00.
În zilele lucrătoare din perioada 16.12.2013 - 23.12.2013 programul cu publicul se prelungește cu 2 ore în fiecare zi.

Director executiv,
Ec.Turcean Maria

 

13 Decembrie 2013


Anunț

Sâmbătă, 14 decembrie 2013, ora 12.00 în centrul municipiului(zona pietonală) va avea loc deschiderea oficială a Orășelului Copiilor. Turdenii prezenți vor avea parte de un spectacol artistic, iar pe cei mici îi așteaptă multe surprize din partea lui Moș Crăciun.
Orășelul Copiilor se întinde pe o suprafață de 120 mp, parcul de distracții fiind compus din: Carusel pentru Copii, Air Jet, American Convoy, Trenuleț Thomas.
Tariful este de 5 lei, iar grupurile organizate vor beneficia de un discount de 40% din valoarea totală a biletelor.

12 Decembrie 2013


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 07.01.2014,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier Juridic I/Asistent  [mai multe detalii...]

09 Decembrie 2013


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 05 - 08 Decembrie 2013

 Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Turda organizează o ediție specială a TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI , în perioada 5 – 8 decembrie 2013, între orele 09.00 – 19.00, în zona pietonală din centrul municipiului Turda, eveniment conceput și susținut pentru a crea un cadru favorabil în vederea promovării meșteșugarilor din zonă, precum și pentru conservarea vechilor tradiții locale. [mai multe detalii...]

05 Decembrie 2013


Pe cât sunt de entuziaste pregătirile și emoționantă așteptarea, pe atât de discretă este vizita Sfântului Nicolae: în toiul nopții, când toți din casă dorm, atent să nu facă zgomot, lăsând fiecăruia darul potrivit.
Fie ca ceea ce primiți cu această ocazie să vă bucure sufletul!
Iar celor ce poartă numele de Nicolae, le urez să fie înconjurați de dragoste și fericire!

La mulți ani!

Primarul Municipiului Turda,
Tudor Ștefănie

03 Decembrie 2013


Invitație de Participare

În vederea desfășurării activităților de agrement în aer liber în perioada vacanței de iarnă, Municipiul Turda dorește să faciliteze condițiile amplasării unui Mini parc distractiv pentru copii în centrul municipiului.
Societățile specializate în domeniu interesate vor depune o scrisoare de intenție.
Adresa la care se depune scrisoarea de intenție:Primăria Municipiului Turda,P-ța 1 Decembrie 1918,Nr.28,REGISTRATURĂ.
Data limită de depunere a scrisorilor de intenție este: 05.12.2013,ora 10.00   [mai multe detalii...]

 

03 Decembrie 2013


Anunț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA anunță închiderea circulației în zona centrală a municipiului, în data de 01 Decembrie 2013, între orele 11.30 – 13.30 pentru desfășurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI. [mai multe detalii...]

28 Noiembrie 2013


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 1 Decembrie 2013

 Cu prilejul Zilei Naționale a României, Primăria Municipiului Turda organizează o ediție specială a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în data de 1 Decembrie 2013, între orele 12.00 – 17.00, locația fiind Parcul Teilor. [mai multe detalii...]

28 Noiembrie 2013


Invitație

Vă invităm să participați la ceremonialul militar-religios organizat cu prilejul Zilei Naționale a României, care va avea loc duminică, 1 Decembrie 2013, începând cu orele 12.00, la Monumentul Eroilor, situat în fața Catedralei Ortodoxe Turda.  [detalii...]

25 Noiembrie 2013


Comunicat

În contextul informațiilor neverificate și aruncate în spațiul public cu privire la transferurile financiare între SC Turda Salina Durgău SA și Municipiul Turda, facem următoarele precizări :  [mai multe detalii...]

22 Noiembrie 2013


Comunicat

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 01.07.2013 proiectul cu titlul Managementul durabil al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât.
În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj vă invită să participați Joi, în data de 12 Decembrie 2013, cu începere de la ora 11.00 la ședința publică privind situl Natura 2000.
Participarea la ședința publică de informare va oferi o șansă de dezbatere între factorii interesați de Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000, posibile avantaje pentru comunitatea locală derivate din existența sitului Natura 2000, obținerea mai multor informații despre situl Natura 2000 Suatu-Cojocna-Crairât. Din acest motiv considerăm importantă și reciproc avantajoasă prezența dumneavoastră la acest eveniment.
Locul de desfășurare: TURDA, Sala Mare a Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28-30  [detalii...]

21 Noiembrie 2013


Anunț

Direcția Impozite și Taxe Locale
Persoanele fizice din municipiul Turda care s-au racordat la rețeaua de canalizare a orașului și nu s-au prezentat la Serviciul Constatare Impunere și Control pentru a anunța această modificare sunt rugați să se prezinte la cam.27 cu adeverință de la Compania de Apă din care să rezulte data racordării la rețeaua de canalizare având în vedere faptul că se modifică impozitul la clădire .

Director executiv,
Ec.Turcean Maria

 

20 Noiembrie 2013


Invitație de Participare

În vederea desfășurării activităților de agrement în aer liber în perioada sezonului rece (de minim 3 luni) Municipiul Turda dorește să faciliteze condițiile amplasării unui patinoar artificial în centrul municipiului.
Societățile specializate în acest domeniu interesate vor depune o scrisoare de intenție.
Adresa la care se depune scrisoarea de intenție:Primăria Municipiului Turda,P-ța 1 Decembrie 1918,Nr.28,REGISTRATURĂ.
Data limită de depunere a ofertelor este: 22.11.2013,ora 10.00   [mai multe detalii...]

19 Noiembrie 2013


Anunț

Din data de 15.11.2013, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației își desfășoară activitatea într-un nou sediu, pe str. Republicii, nr. 24 (fostul sediu API).  [program de funcționare...]

17 Noiembrie 2013


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda a obținut Premiul II pentru merite deosebite în dezvoltarea locală, la cea de-a treia ediție a Târgului Internațional de Investiții „Împreună reconstruim România”, organizat la București.
Evenimentul care a avut loc în perioada 12-14 noiembrie 2013, face parte din proiectul de dezvoltare și promovare Cartea Primăriilor din România, coordonat de Avangarde PR Agency, în parteneriat cu Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România și Patronatul Român. [mai multe detalii...]

17 Noiembrie 2013Apelul public al primarului municipiului Turda, Tudor Ștefănie, adresat redactorului șef al publicației online, Turdanews

[Aici puteți vizualiza comunicatul complet...]

14 Noiembrie 2013


Comunicat

Dorim să subliniem înainte de toate faptul că acest dialog mediatic trebuie privit dintr-o perspectivă strict instituțională, nicidecum personală.
În viziunea noastră, scopul primordial al constatărilor făcute în cele ce urmează îl reprezintă rezolvarea unor deficiențe apărute în mecanismul de funcționare al unor structuri instituționale ce deservesc municipiul Turda. Plecând de la aceasta idee facem următoarele considerații :
[detalii...]
[mai multe detalii...]

14 Noiembrie 2013


Comunicat

 În perioada 12-14 Noiembrie 2013, are loc la București, Târgul Internațional de Investiții „ÎMPREUNĂ RECONSTRUIM ROMÂNIA”, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Economiei. La aceasta a 3-a ediție participă peste 300 de primării din România, pentru a-și prezenta public proiectele și necesitățile de investiții.
Primăria Municipiului Turda, în calitate de invitat special al organizatorilor (fiind deja a doua ediție prin intermediul căreia, proiectele de dezvoltare ale administrației locale sunt aduse în atenția potențialilor investitori) a considerat necesară prezența la standul său și a Salinei Turda, astfel că a invitat la rândul său în delegația municipiului un reprezentat al celui mai important obiectiv turistic al zonei. [detalii...]

13 Noiembrie 2013


Comunicat

Precizări cu privire la Obiectivul de investiții „Bazin de inot didactic școlar”
Obiectivul a fost realizat în conformitate cu prevederile convenției încheiate cu Compania Națională de Investiții CNI SA, încheiată în 2 iunie 2011 și care reglementa modalitatea de finanțare de către Municipiul Turda a lucrărilor de execuție pentru realizarea acestui obiectiv, lucrările fiind contractate de CNI SA în urma unei licitații publice deschise cu SC Grup 4 Instalații SA, în calitate de anterprenor.
Atât proiectarea, cât și caietul de sarcini pentru licitație, precum și organizarea licitației au fost organizate de CNI SA. Amplasamentul obiectivului a fost aprobat prin Ordinul MTCT nr. 677/2007, privind aprobarea programului „Bazine de înot”, derulat prin CNI SA.
[citește mai mult...]
[mai multe detalii...]

13 Noiembrie 2013


  „Strategia de dezvoltare a municipiului Turda și implicarea continuă a administrației locale în vederea dezvoltării infrastructurii edilitare la standardele cerute pentru transformarea municipiului Turda într-o stațiune turistică competitivă se concretizează pas cu pas.
Faptul că, ieri, Compania de Apă Arieș a primit acordul din partea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice de a demara procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor aferente Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea „Turda – Câmpia Turzii în perioada 2014 – 2020” este încă o dovadă că eforturile făcute de comunitatea turdeană în ultimii ani nu au fost zadarnice.
Felicit pe această cale Compania de Apă Arieș, pentru managementul performant și pentru că a reușit să pună în opera un proiect de anvergură care are ca scop ridicarea standardului de viață al locuitorilor din Comunitatea Urbană Arieș.”

Primar,
Tudor Ștefănie

07 Noiembrie 2013


Comunicat

 În luna noiembrie, expoziția de artă plastică din holul Bibliotecii Municipale „Teodor Murășanu” , cuprinzând peisaje de toamnă și mai ales de iarnă, reprezintă o întoarcere la copilărie și la amintirea iernilor de altădată. Lucrările aparțin domnului Gheorghe Roșa, profesor de artă plastică la Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda.  [prezentare expozant...]

07 Noiembrie 2013


Executie Bugetara 2013 Trim III
04 Noiembrie 2013


Comunicat

  În perioada 25-27 octombrie 2013, corul Armonia al Casei de Cultură Turda a onorat invitația Mitropolitului Ortodox pentru Germania, Europa Centrală și de Nord, Serafim Joantă, de a efectua un periplu coral în Germania.Corul turdean, coordonat de preotul Sebastian Zăhan, a susținut o serie de concerte de muzică religioasă și tradițională pentru românii aflați în două localități din Germania. [ mai multe detalii...]

04 Noiembrie 2013


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 27.11.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier Juridic I/Asistent  [mai multe detalii...]

25 Octombrie 2013


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 05.11.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier I/Debutant  [mai multe detalii...]

25 Octombrie 2013


Anunț

În data de 25 Octombrie 2013, de ZIUA ARMATEI ROMANE, între orele 10.00-11.00, la Monumentul Eroilor din fața Catedralei Ortodoxe se vor desfășura activități de comemorare și cinstire a eroilor militari, la care sunt invitați toți cei care vor să le aducă un omagiu celor cazuți la datorie.
Pentru desfășurarea în siguranță a activităților din data de Vineri, 25.10.2013, circulația autovehiculelor între orele 09.30-11.30 , în zona centrală va fi închisă:  [ citește mai mult... ]

23 Octombrie 2013


Anunț

Serviciul Public De Asistență Socială
 

Începând cu data de 23.10.2013 se preiau cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, carbuni și combustibili petrolieri conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuinței, cu modificările și completările ulterioare si Hotărârea nr. 920/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 2013- Martie 2014
[detalii complete...]
[cerere solicitare ajutor...]

21 Octombrie 2013


Anunț

În perioada 28 Octombrie – 22 Noiembrie 2013, în măsura în care condițiile meteo vor fi favorabile, Primăria Municipiului Turda, prin SC Domeniul Public SA, va efectua acțiunea de dezisecție generală a domeniului public și privat al Municipiului Turda, din acest an.
Dezinsecția se realizează cu substanțe raticide avizate de Ministerul Sănătății, în vederea combaterii rozătoarelor.
Atenționam deținătorii de animale și păsari să ia toate măsurile pentru evitarea oricarui incident neplăcut.

21 Octombrie 2013


  „Cei 65 de ani activitate aproape neîntreruptă a Teatrului Municipal Turda, premii nenumărate, multă muncă și determinare din partea celor care au contribuit la dezvoltarea acestei instituții și nu în ultimul rând bucuria adusă publicului de-a lungul existenței sale, fac din teatrul turdean un adevarat pol cultural.
Longevitatea acestei instituții atât de importante pentru comunitatea turdeană arată că atunci când actul teatral este făcut cu talent, acesta captează atenția spectatorilor, iar puterea de a crea emoții și trăiri diverse, de a îndemna la reflecție sunt esențiale pentru a aduce publicul în sala de spectacol. Mă bucur că avem o astfel de instituție de cultură la Turda, iar faptul că de-a lungul anilor și-a impus standarde de calitate ce au atras recunoașterea națională, urmată de o serie de premii, fac cinste atât teatrului cât și acestui municipiu.
În ultimii ani, originalitatea și unicitatea textului au fost doar câteva din caracteristicile de care s-a ținut cont, pentru stabilirea unui contact permanent cu publicul, în dorința de a găsi un limbaj comun pe care acesta să îl înțeleagă, să îl educe, într-o manieră în care numai arta teatrală o poate face.
Turda, datorită acestei instituții de cultură, ocupă un loc important pe harta festivalurilor de teatru din țară, după ce anul trecut a dat startul acestui mare eveniment artistic și cultural. Existența unui festival de teatru în Turda arată nevoia comunității nu doar de teatru, ci și de intrare într-un sistem care să permită un dialog real cu artiști din toată țara.
Le doresc tututor actorilor, invitaților și publicului acestui festival să se bucure din plin de momentele speciale propuse de organizatori.”
La mulți ani teatrului turdean!

Primar,
Tudor Ștefănie

17 Octombrie 2013


Anunț

  Astăzi debutează la Turda cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru și Arte Performative ”Teatru pe Drumul Sării” de la Turda.
Evenimentul are loc în perioada 16-18 octombrie 2013, organizatori fiind Teatrul Municipal Turda, în parteneriat cu Primăria Municipiului Turda,Consiliul Local Turda și Consiliul Județean Cluj. Festivalul marchează 65 de ani de la înființarea Teatrului Municipal din Turda. [vizualizare program...]

16 Octombrie 2013


Anunț

În perioada 15 – 18 octombrie 2013, la nivelul localității noastre se va desfășura o activitate de verificare a sistemului de alarmare. În consecință, rugăm cetățenii municipiului să nu intre în panică la declanșarea sirenelor de alarmare.Vă mulțumim!

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență,
Primar,
Tudor Ștefănie

15 Octombrie 2013


Anunț

Începând cu data de 07.10.2013, toate persoanele care pînă la data de 30.06.2013 au fost încadrate într-una dintre categoriile de beneficii ai Planului anual de distribuție de ajutoare PEAD, sunt rugate să se prezinte pe strada Ștefan cel Mare, nr. 4-6 (în spatele Liceului Chimie 2) în următorul program pentru ridicarea alimentelor:[ mai multe detalii... ]

07 Octombrie 2013


Comunicat

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” invită locuitorii municipiului Turda, care au păstrat în familie amintiri din perioada Primului Război Mondial, să participe la Proiectul Europeana 1914-1918.
Prin urmare, persoanele care doresc să facă cunoscută istoria familiei lor din perioada Primului Război Mondial și posedă fotografii, scrisori, cărți poștale de pe front sau din prizonierat, jurnale din război, hărți desenate de mână, sketch-uri, amintiri povestite și înregistrate audio, brevete militare, obiecte de genul medalii, caschete sau alte obiecte ce pot constitui mărturie, pot veni cu ele la sediul Bibliotecii Municipale « Teodor Murășanu » pentru a fi scanate sau fotografiate și încărcate în arhiva digitală Europeana. [ citește mai mult... ]

02 Octombrie 2013


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda și Biblioteca Municipală Teodor Murășanu prezintă expoziția de pictură Ioana Morar.
Expoziția are loc în holul bibliotecii în perioada 01 - 31 Octombrie 2013. [prezentare expozant...]

01 Octombrie 2013


Comunicat

 Muzeul de Istorie Turda anunță trecerea la programul de toamnă–iarnă, însoțit de o nouă ofertă culturală. Începând cu luna octombrie,iubitorii de artă și vestigii istorice sunt invitați să petreacă clipe plăcute în unul dintre cele mai semnificative obiective ale arhitecturii medievale turdene. [mai multe detalii...]

01 Octombrie 2013


Anunț

Serviciul Administrația Patrimoniului Imobiliar din cadrul Primăriei Municipiului Turda, anunță cetățenii că în perioada 01-04 Octombrie 2013 nu se va putea încasa contravaloarea chiriilor. Ne cerem scuze pentru eventualele probleme create de această situație apărută din cauza reorganizării serviciului.
Plățile vor putea fi efectuate începând de săptămâna viitoare, la ghișeele Serviciului de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Turda.

01 Octombrie 2013


Anunț

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda invită copiii talentați și pasionați de pictură să participe la cea de-a XXI-a ediție a concursului „Personaje îndrăgite din cărți”.
În acest an, concursul, care constă în reprezentarea în acuarelă sau tempera a unor personaje îndrăgite din literatura pentru copii, se desfășoară diferit pentru cele două categorii de public țintă cărora li se adresează. Astfel, pentru ciclul primar, respectiv pentru copii din clasele I-IV, se păstrează forma din anii anteriori adică adunarea lucrărilor participante la sediul Secției pentru copii a bibliotecii, Str. George Coșbuc nr. 2, până în data de 25 octombrie 2012, jurizarea acestora și trimiterea premiilor la școlile de unde provin participanții. [ citește mai mult... ]

27 Septembrie 2013


Anunț de Participare

Consiliul Local al Municipiului Turda anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local,pentru anul 2013 .
Termenul limită de depunere a documentațiilor este 8 Octombrie 2013,ora 15.00.
Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Municipiului Turda ,P-ța 1 Decembrie 1918,Nr.28,Cam.50 începând cu data de 23.09.2013

[Vizualizare anunț participare...]

25 Septembrie 2013


Comunicat

  Echipa “Let`s Do It, Romania!” a dat startul înscrierilor pentru Marea Curățenie de pe 28 septembrie! Pentru cel de-al patrulea an consecutiv, românii se vor uni din nou pentru o cauză comună: curățarea României de deșeuri! Turdenii nu fac excepție nici în acest an.
Peste 400 de elevi turdeni au confirmat participarea la cel mai mare proiect de voluntariat din România. Acțiunea se derulează în două etape: ecologizarea zonei Băile Sărate Turda, Salina Turda, Ștrand Durgău – etapa I și ecologizarea zonei Malul Râul Arieș Turda – etapa a II-a. [mai multe detalii...]

23 Septembrie 2013


Comunicat

  În perioada 16-18 octombrie 2013 la Teatrul Municipal din Turda,va avea loc Festivalul "Teatru pe Drumul Sării" ediția II-a [vizualizare program...]

19 Septembrie 2013


Comunicat

Muzeul de Istorie Turda în parteneriat cu Colegiul Național Mihai Viteazul organizează sâmbătă, 21 septembrie 2013 o excursie de documentare în satele din zona Văii Arieșului, pentru elevii implicați în activitățile de pedagogie muzeală – ateliere de lucru, vizite ghidate, expoziție cu vânzare - derulate in perioada martie-iunie 2013.  [ citește mai mult... ]

19 Septembrie 2013


Comunicat

 Miercuri, 18 septembrie, Flacăra Unirii se va opri pentru câteva ore și la Turda. Pelerinajul „Flacăra Unirii”, dedicat împlinirii a 420 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a Voievodului MIHAI VITEAZUL, își propune să fie un mod inedit de a reașeza în conștiința colectivă valorile neamului românesc.
Organizator este Primăria comunei Aninoasa (județul Dâmbovița) - localitatea pe teritoriul căreia se află Sfânta Mănăstire Dealu, cea în care odihnește capul luminatului domn Mihai Viteazul.
La Turda, manifestările debutează la ora 10.00, la mormântul lui Mihai Viteazul. Întâlnirea cu oficialitațile locale și județene va fi urmată de un micro-spectacol și de înmânarea de distincții și de tipărituri celor prezenți.

15 Septembrie 2013


Anunț

Primăria Municipiului Turda a fost informată cu privire la Sentința Civilă nr. 10.401/2013, din dosarul 6447/117/2013, prin care instanța de fond, respectiv Tribunalul Cluj, a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 189/29.11.2012, până la soluționarea irevocabilă a acțiunii în anulare, precum și anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 189/29.11.2012.
Pe cale de consecință, vizitarea Salinei Turda, în regim de gratuitate în scop de agrement - o zi în fiecare lună calendaristică a anului (a doua zi de miercuri) a fost apreciată de instanța de judecată ca fiind o măsură nelegală.  [ citește mai mult... ]

12 Septembrie 2013


Zilele Municipiului Turda 2013, Ediția a-XIII-a

[Aici puteți vizualiza imaginile oficiale ale evenimentului]

05 Septembrie 2013


  Dragi turdeni, sunt mândru că sunt contemporan cu voi și că fac parte din această comunitate. Pe parcursul celor trei zile, ați dovedit, încă o dată, că la Turda se poate!
Vă mulțumesc din inimă că ați venit în număr atât de mare să sărbătorim împreună zilele orașului nostru, că v-ați bucurat alături de noi și ne-ați aplaudat, ceea ce înseamnă că munca noastră nu a fost în zadar.
Prezența dumneavoastră la serbarea comunității arată că ați avut încredere în proiectul propus de executiv pentru cea de-a 13-a ediție a Zilelor Municipiului și ne-ați dovedit, din nou, că împreună reușim să facem lucruri de performanță. Turda a devenit în ultimii ani una dintre cele mai importante localități din țară, și în mod cert, prin Salina Turda, este cunoscută și peste hotare.
Aplauzele dumneavoastră ne-au încununat munca, astfel că la rândul meu vă aplaud pentru că ne-ați ajutat în aceste zile să avem clipe minunate și o sărbătoare de excepție. Împreună suntem puternici, continuăm să fim puternici!
Mulțumindu-vă, încă o dată, tuturor că ați participat la aceste festivități ale Zilelor Municipiului Turda, a 13-a ediție, vă doresc să aveți momente frumoase, senine, multe bucurii și să ne revedem, în număr la fel de mare, la următoarea ediție.

Primar,
Tudor Ștefănie

03 Septembrie 2013


Scrisoare de Mulțumire

Către Partenerii Membrii ai ONG-urilor turdene,

În numele Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Turda îmi revine deosebita onoare și plăcere de a vă transmite sincerele noastre mulțumiri pentru amabilitatea cu care ne-ați oferit suportul și colaborarea dumneavoastră pentru cel mai important eveniment al orașului nostru. [ citește mai mult... ]

03 Septembrie 2013


Anunț

Rezultatul Procedurii de Atribuire a Autorizațiilor Taxi

S-au atribuit autorizațiile 014;133;134;135;140 conform tabelului  [ vizualizare... ]

01 Septembrie 2013


Anunț

  Duminică 01 Septembrie 2013,între orele 11.00 - 15.00 în Parcul Teilor se desfășoară Ziua Interacțiunii om-animal.
Manifestările vor cuprinde: concurs de desene pe asfalt, face-painting,demonstrații de dresaj canin,etc .

29 August 2013


Anunț

  Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda organizează Expo Flora – ediția a-XIII-a în perioada 30 August - 01 Septembrie 2013 în incinta Colegiului Tehnic Dr.I.Rațiu.

29 August 2013


Comunicat

Primăria Municipiului Turda, prin Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale, a transmis invitații pentru a participa la manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Turda ediția 2013, tuturor orașelor cu care Municipiul Turda are tratate de cooperare internaționale și cu care au fost menținute relații de înfrățire active.
Este vorba de: Angouleme – Franța, Szydlowiec - Polonia, Hodemezovasarhely, Kiskunfelegyhaza și Bihartorda – Ungaria, precum și Torontaltorda – Serbia. [mai multe detalii...]

29 August 2013


Târgul Organizațiilor Nonguvernamentale Locale

  Cu prilejul Zilelor Municipiului Turda, Primăria Municipiului Turda organizează un târg al organizațiilor non-guvernamentale „Parteneri pentru Turda, voluntari pentru comunitate”, completat de un târg restrâns al meșteșugarilor, manufacturierilor și artizanilor locali, în perioada 30 august – 1 septembrie 2013, între orele 10.00 – 17.00, în parcul situat în proximitatea muzeului de istorie. [mai multe detalii...]

27 August 2013


Târg de artă și antichități la “Palatul Princiar” din Turda

  În perioada 30 august-1 septembrie 2013 Muzeul de Istorie Turda în colaborare cu Mladzsi Zoltan organizează în premiera Târgul de Artă și Antichități la Turda, în contextul desfășurării zilelor municipiului. [citește mai mult...]

27 August 2013


Comunicat

Incidentul de astăzi de la Salina Turda este unul nedorit și care, din păcate, a creat momente de neliniște și panică în rândul turiștilor. Chiar dacă a fost considerat un “incident minor” iar turiștii au coborât în siguranță, conducerea Salinei Turda ar fi trebuit să anunțe de urgență administrația publică a municipiului Turda și să dea informații exacte cu privire la situația reală.
Reacția întârziată a avut ca efect imediat apariția panicii în rândul turiștilor și a creat o pată de imagine asupra celui mai renumit obiectiv turistic al municipiului.
În calitate de primar îmi cer scuze turiștilor pentru evenimentul neplăcut prin care au trecut și consider că ar fi trebuit să primesc oficial o informație exactă și în cel mai scurt timp posibil din partea factorilor de răspundere cu privire la acest incident.
Asigur toți turiștii care doresc să vadă Salina Turda că pot vizita acest minunat obiectiv turistic în condiții de maximă siguranță.

Primar,
Tudor Ștefănie

19 August 2013


Zilele Municipiului Turda 2013, Ediția a-XIII-a

În perioada 30 August - 01 Septembrie 2013 vor avea loc Zilele Municipiului Turda editia a-XIII-a [vizualizare program...]

15 August 2013


Comunicat

Sediul central al Bibliotecii Municipale „Teodor Murășanu” își reia activitatea cu publicul, conform anunțului inițial, din data de 16 august. Orarul va fi cel normal, de la 7.30 la 19.00.
Până la sfârșitul acestei luni în holul bibliotecii se află expoziția de pictură a Mariei Oniș. [detalii expoziție Maria Oniș...]

14 August 2013


Comunicat

Direcția Impozite și Taxe Locale
 

[Lista Contribuabililor Persoane Juridice cu debite restante la 31.03.2013 și neachitate la 13.08.2013...]

13 August 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 11.09.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului de Consilier I/Asistent  [mai multe detalii...]

13 August 2013


Anunț

Comisia Europeană a lansat recent o consultare publică pe baza căreia se vor identifica opțiunile cheie pentru definirea noilor obiective în problematica deșeurilor.
Consultarea publică lansată de Comisia Europeană este deschisă până la data de 10 Septembrie 2013, ea putând fi accesată utilizând link-ul http://www.wastetargetsreview.eu
Având în vedere importanța acestei acțiuni rugăm ONG-urile interesate, operatorii de servicii din domeniul deșeurilor, producătorii de deșeuri și publicul larg să acceseze link-ul de mai sus și să ia parte la această consultare publică.
 

Primar,
Tudor Ștefănie

08 August 2013


Anunț

Primăria Municipiului Turda pune la dispoziția turdenilor care doresc să participe la manifestările ocazionate de Comemorarea Marelui Voievod Mihai Viteazul mijloace de transport pentru deplasarea la eveniment.
Plecarea către Mănăstirea Mihai Vodă este programată pentru ora 8.30 din fața Bisericii Ortodoxe “Învierea Domnului” (Biserica micro 3) și din centru, respectiv, din fața Teatrului Municipal Turda.

08 August 2013


Anunț

Agenții economici și persoanele fizice care doresc să desfășoare activități comerciale în perioada 30 august - 1 septembrie 2013 cu ocazia Zilelor Municipiului Turda trebuie să solicite închirierea domeniului public în baza HCL 187/ 30.07.2013 la tariful de 15 lei/mp/zi la care se adaugă plata cheltuielilor cu energia electrică.
Solicitările se depun la Registratura Primăriei sau prin fax 0264/317081.
Persoane de contact:
Ginel Călugăr - 0264/313160 int.133
Anca Cheregi - 0264/313160 int.188

[ detalii...]

07 August 2013


Comunicat

Datorită numeroaselor reacții apărute în mediile online, privind organizarea celui mai important eveniment al municipiului nostru "Zilele Municipiului Turda" se impune să aducem câteva clarificări  [ detalii...]

01 August 2013


Comunicat

Evenimentul "Caravana Berii Golden Brau" desfășurat în perioada 02-04 August 2013 va avea loc în centrul municipiului Turda [mai multe detalii...]

01 August 2013


Gbrau1
Gbrau2
Vineri, sâmbătă și duminică turdenii vor avea parte de concerte în aer liber, de jocuri și concursuri cu premii, delicatese culinare pregătite de chefii Romanian Chefs Community și bineînțeles, de unul din cele mai căutate branduri de bere din România. Pentru interactivitate, cei prezenți vor putea participa la diverse concursuri distractive și multe premii. [vizualizare program...]

01 August 2013


Executie Bugetara 2013 Trim II
01 August 2013


Anunț

 La acest sfârșit de săptămână, Caravana Berii ”Golden Brau” poposește la Turda. Organizatorii propun pe parcursul a trei zile o petrecere autentic românească, care va oferi turdenilor o alternativă de petrecere a timpului liber.
„Invităm turdenii la aceste manifestări care au ca scop promovarea imaginii municipiului nostru, precum și a valorilor tradiționale, susținând în acest mod conservarea unor tradiții care țin de identitatea noastră ca popor. Ne-am bucura dacă turdenii ar răspunde în număr cât mai mare la toate evenimentele estivale aflate în agenda administrației locale” a declarat primarul municipiului, Tudor Ștefănie. [citește mai mult...]

29 Iulie 2013


Comunicat

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență anunță că au fost organizate puncte de prim ajutor în incinta următoarelor farmacii :  [mai multe detalii...]

29 Iulie 2013


Anunț

Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Concursul de recrutare pentru postul de consilier I debutant anunțat pentru perioada 12-13 august 2013 se anulează ținînd cont de adresa nr.2292312013 primită de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici București în data de 29 iulie 2013.
Dosarele depuse se pot ridica de la Compartimentul Resurse Umane. [ citește comunicat... ]

29 Iulie 2013


Anunț de Participare

Consiliul Local al Municipiului Turda anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local,pentru anul 2013 .
Termenul limită de depunere a documentațiilor este 9 August 2013,ora 13.00.
Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Municipiului Turda ,P-ța 1 Decembrie 1918,Nr.28,Cam.50 începând cu data de 25.07.2013

[Vizualizare anunț participare...]
[Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile...

25 Iulie 2013


 ” Urez mult succes tinerilor turdeni care în această perioadă participă la examenele de admitere la facultate. Am încredere în capacitatea tinerei generații de a fi un real factor de progres al municipiului nostru.
Ați pus punct unei etape importante din viața voastră, pentru că Bacalaureatul înseamnă, de fapt, examenul de maturitate pe care îl dă fiecare tînăr, iar rezultatele obținute în acest an la Turda indică dincolo de nivelul de pregătire și atitudinea cu care pășesc tinerii noștri pe drumul devenirii lor.
Înscrierea la cursurile unei instituții de învățământ superior arată dorința de a vă crea un viitor, de a fi parte a acestei comunități. La rândul nostru facem toate eforturile pentru crearea unor oportunități de muncă, astfel încât tinerii să își folosească cunoștințele dobândite, aici la Turda, acasă, pentru că avem nevoie de ei la dezvoltarea acestei comunități.
Primul pas făcut de administrația locală a fost deschiderea în cadrul Colegiului „Emil Negruțiu” a Centrului Universitar la Distanță, al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Primaria Municipiului Turda acordă sprijin logistic și de informare acestui demers al Universității, având în vedere faptul că avem mulți tineri care doresc să își continue studiile.
Centrul de Învățământ la Distanță oferă o alternativă pentru a își vedea visul împlinit. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia oferă oportunitatea de a se pregăti profesional în diverse domenii de activitate.
În anii următori sunt convins că oferta educațională pentru tinerii noștri va fi mult mai bogată, cu atât mai mult cu cât nu am renunțat la ideea de a deschide la Turda, prima Universitate Balneară din România.”

Primar,
Tudor Ștefănie

24 Iulie 2013


Scrisoare deschisă

Nu consider benefică atitudinea viceprimarului municipiului Turda de a ataca în presă Instituția Primarului, în condițiile în care ar trebui să muncească alături de noi în calitate de membru al executivului. Bătălia mediatică la care mă invită Lucian Nemeș nu reprezintă o variantă care să merite atenție, motiv pentru care consider închisă orice altă abordare.
Aplicabilitatea unor proceduri nu trebuie să facă obiectul mascat al unei campanii de imagine, constituind în opinia noastră o chestiune internă și care implică asumarea responsabilității membrilor aparatului de specialitate al primarului.
Nu negăm prin aceasta rolul Consiliului Local, dimpotrivă așa cum reiese din demersurile noastre cele mai importante măsuri care stau la baza organizării evenimentului Zilele Municipiului Turda sunt supuse aprobării forului deliberativ.
În plus, momentul ales nu este oportun întrucât evenimentul se adresează tuturor turdenilor, autoritățile locale trebuind să dea dovadă de maturitate și spirit constructiv, străduindu-se să le ofere sentimentul apartenenței la o comunitate puternică, plină de viață și în continuă evoluție.
Subliniez faptul că proiectele de hotărâre privind locația evenimentului, perioada de desfășurare, tarifele vor face obiectul discuției aleșilor locali în cadrul ședinței de joi, 25 iulie, iar programul detaliat va fi, în mod similar, supus atenției la momentul finalizării acestuia.
Am încredere că cei care au gestionat până acum aceste festivități, reprezentanții executivului, își vor îndeplini sarcinile astfel încât să nu existe fisuri în organizare și nici de legalitate.
În final, doresc să îl asigur pe dl. viceprimar că nu am insomnii, la fel ca dânsul, cu privire la organizarea celui mai important eveniment al acestei comunități.

Primar,
Tudor Ștefănie

23 Iulie 2013


Comunicat

DREPT LA REPLICĂ

Referitor la articolul cu titlul „Zilele Municipiului Turda: S-a stabilit publicarea altui anunț pentru găsirea unui partener în organizare!” dorim să aducem câteva precizări pentru a elimina orice fel de speculații sau interpretări eronate cu privire la modalitatea de organizare a celei de-a 13 -a ediții a evenimentului dedicat turdenilor. [ citește comunicat... ]

22 Iulie 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda organizează în data de 12 - 13.08.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului de Consilier I/Debutant:  [mai multe detalii...]

15 Iulie 2013


Anunț

În perioada 11-30 Iulie 2013, în măsura în care condițiile meteo vor fi favorabile, Primăria Municipiului Turda, prin SC Domeniul Public SA, va efectua a doua parte a acțiunii de dezisecție generală a domeniului public, din acest an.
Dezinsecția se realizează cu substanțe insecticide avizate de Ministerul Sănătății, cu scopul combaterii tuturor insectelor, inclusiv a căpușelor.
Menționăm că această operațiune nu presupune nici un pericol pentru populație.

15 Iulie 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 12.08.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului de Consilier I/Asistent  [mai multe detalii...]

11 Iulie 2013


Târg "Produs de Cluj" 12 - 14 Iulie 2013

 

Târgul va avea loc în perioada 12 - 14 Iulie 2013 în centrul municipiului Turda.
[vizualizare program...]

08 Iulie 2013


Comunicat

 În castrul Legiunii a V-a Macedonica de la Turda de pe “Dealul Cetății” au demarat cercetările arheologice sistematice, coordonate de Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și organizate în colaborare cu Muzeul de Istorie Turda.
Anul acesta, în perioada 1-14 Iulie, cea de a 43 –a campanie de cercetări arheologice desfășurate fără întrerupere din 1971 și până în prezent, debutează cu practica studenților de la Universitatea clujeană și de la Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureș. Cu sprijinul Fundației Rațiu pentru Democrație un grup de voluntari belgieni participă câteva zile alături de studenți la aceste săpături. Conform protocolului în vigoare, toate piesele descoperite vor intra în gestiunea Muzeului de Istorie Turda și vor îmbogăți colecțiile epocii romane.
Cercetarile vor continua în luna August cu fondurile extrem de modeste alocate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.

08 Iulie 2013


Zilele Municipiului Turda 2013

 Primăria Municipiului Turda se pregătește pentru Zilele Municipiului.
În aceast an, sărbătoarea turdenilor se va desfășura în perioada 30 august - 1 septembrie 2013.
Vă așteptăm ca de fiecare dată să sărbătorim împreună!

05 Iulie 2013


Scrisoare deschisă

 Mulțumesc public dl. director general, Alexandru Sabău, pentru modul performant în care a condus Compania de Apă Arieș și, în special, pentru colaborarea foarte bună din cadrul Asociației “Apa Văii Arieșului”.
Standardele de perfomanță impuse de managementul dl. director Sabău alături de Consiliul de Administrație, precum și rezultatele obținute în gestionarea celui mai mare proiect de infrastructura accesat la nivelul municipiului Turda sunt elementele care au deschis oportunitatea accesării pasului doi al proiectului european de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate.
Nu comentez decizia Consiliului de Administrație de a demite un manager eficient, cu rezultate recunoscute atât pe plan național cât și peste hotare, dar indiferent cine va prelua conducerea Companiei de Apă Arieș trebuie să ducă o politică managerială la fel de performantă ca a dl. Alexandru Sabău și a Consiliului de Administrație.
Noua conducere trebuie să aibă în vedere că va gestiona fonduri europene și că are nevoie de o strategie de dezvoltare competitivă, integrată și clar direcționată, pentru a nu crea decalaje și a pierde avantajele deja obținute de CAA ca urmare a bunei administrări a finanțării anterioare.

Primar,
Tudor Ștefănie

04 Iulie 2013


Anunț

Biblioteca Municipală Teodor Murășanu anunță că în perioada 15 iulie - 15 august 2013 la sediul central al instituției,Str. Republicii nr.52, se va efectua inventarierea colecțiilor destinate împrumutului. Din acest motiv biblioteca va fi închisă pentru public. Inventarierea colecțiilor se realizează conform articolului 40 (8) din Legea bibliotecilor nr 334/2002.
Din același motiv, începând cu 1 iulie și până în 15 iulie utilizatorii sunt rugați să își restituie documentele împrumutate. În această perioadă nu se mai fac împrumuturi sau prelungiri de termene de împrumut.
În perioada inventarierii utilizatorii pot apela, pentru împrumutul de carte, la serviciile spațiului pentru adulți al Filialei Oprișani, Str. Tineretului nr. 6.

Director,
Nicolina Halgaș

02 Iulie 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda organizează în data de 09.08.2013,orele 09.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:  [mai multe detalii...]

28 Iunie 2013


Comunicat

 Vineri 21 iunie 2013 la Galeria Școlii Populare de Arte "TUDOR JARDA" Cluj-Napoca a avut loc vernisajul expoziției anuale de pictură cu secțiile din Cluj Napoca și Turda. Din municipiul nostru au participat cu lucrări cursanții din anul I și II. Cursurile se desfășoară la școlile gimnaziale " Horea, Cloșca și Crișan" si "Avram Iancu".
Tot la aceste școli se va desfășura în perioada 8- 12 iulie 2013 cursul gratuit " PICTURA PENTRU TOȚI". La acest curs se pot înscrie toți cei interesați să deprindă noțiunile de bază ale desenului și picturii, indiferent de vârstă și pregătire.
Informații la telefon: 0751852819.

28 Iunie 2013


Comunicat

 Ca urmare a numeroaselor mesaje privind desființarea echipei de handbal Potaissa Turda din cauza lipsei de fonduri, Primarul Municipiului Turda, Tudor Ștefănie asigura turdenii că au fost identificate soluțiile financiare pentru ca echipa să își continue performanța și în sezonul care urmează.

27 Iunie 2013


Târg „Produs de Cluj” revine la Turda

În perioada 12 - 14 iulie, municipiul Turda va găzdui o nouă ediție a Târgului “Produs de Cluj”. Manifestarea este organizată de Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj și Asociația “Produs de Cluj” și se va desfășura în centrul pietonal al municipiului.
Sunt asteptați să participe producători de carne, lactate, miere de albine, panificație și alte produse tradiționale, precum și artizani și meșteri populari.Târgul „Produs de Cluj” este prima acțiune dintr-o serie de manifestări programate la Turda în această vară.
„Invităm turdenii să fie alături de noi la aceste manifestări care au ca scop promovarea valorilor naturale, tradiționale și locale, susținând în acest mod conservarea unor tradiții care țin de identitatea noastră ca popor. Încurajând utilizarea resurselor locale și susținerea unei rețele agroturistice de calitate vom contribui la dezvoltarea economică a zonei noastre”,a declarat primarul Tudor Ștefănie.

27 Iunie 2013


Anunț

În data de 18 iunie 2013, în cadrul Programului “Fondul ONG”, parte a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, s-a lansat prima runda de finanțări nerambursabile în valoare de 15.930.000 Euro destinate organizațiilor non-profit.
Programul are ca obiectiv „Consolidarea dezvoltării societății civile și creșterea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă”. Operatorul Programului în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în parteneriat cu Fundația pentru Parteneriat (FP) și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR).  [mai multe detalii...]

21 Iunie 2013


Comunicat

  Expoziția Biserica Greco-Catolică între desființare și supraviețuire, găzduită de Muzeul de Istorie Turda în perioada 19 octombrie – 18 noiembrie 2012 va putea fi admirată începând cu 22 iunie 2013 la sediul Curiei Episcopale Majore Blaj.
Expoziția, realizată în colaborare cu Protopopiatul Greco–Catolic Turda – Parohia Săndulești, prezintă obiecte bisericești ce aparțin cultului greco-catolic și au supraviețuit prigoanei comuniste.
În cadrul aceluiași eveniment va avea loc lansarea de carte: Alexandru Lupeanu-Melin, Început de autobiografie ,lucrare ce își propune prezentarea singurei biografii a scriitorului Alexandru Lupeanu-Melin [detalii...]

21 Iunie 2013


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 21 - 22 Iunie 2013

 Primăria Municipiului Turda,în parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o nouă ediție a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 21 - 22 Iunie 2013, locația fiind zona pietonală din centrul orașului. [mai multe detalii...]

20 Iunie 2013


Comunicat

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență anunță că au fost organizate puncte de prim ajutor în incinta următoarelor farmacii :  [mai multe detalii...]

20 Iunie 2013


Anunț

Astăzi, s-a încheiat prima parte a acțiunii de dezinsecție generală a domeniului public din acest an. Aceasta a fost programată pentru perioada 20 mai – 10 iunie, dar din cauza condițiilor meteo nefavorabile aceasta a fost prelungită. Acțiunea a fost executată conform contractului de concesiune prin SC Domeniul Public SA și a acoperit o suprafață de 2.500.000 mp, substanța folosita acționând împotriva țânțarilor și a muștelor, dar și a altor insecte. Cea de-a doua trecere este programată pentru perioada iulie – august 2013.
In paralel a fost efectuată și o dezinsecție cu substanțe insecticide avizate de Ministerul Sănătății, în scopul combaterii căpușelor. S-a acționat pe o suprafață de 65.000 mp, respectiv în parcurile din municipiu și alte zone verzi. În plus în urma unor solicitări speciale, s-a mai făcut o trecere în Parcul din Turda Nouă și zona Spitalului Municipal.
Menționăm că aceaste operațiuni nu au prezentat pericol pentru populație și animalele de companie.

Direcția Tehnică,
Emil Dardai

19 Iunie 2013


Comunicat

Primăria Municipiului Turda avertizează proprietarii de terenuri că arderea miriștilor, stufului, tufărișului și a vegetației ierboase, este strict interzisă dacă nu se execută ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.
În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștilor ,vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă. [mai multe detalii...]

17 Iunie 2013


Comunicat

Modernizarea sistemului de ilumint public la nivelul municipiului Turda continuă și în această perioadă. Procesul de eficientizare a sistemului de iluminat public prin reducerea consumului de energie electrică și de monitorizare a acestuia printr-un sistem de telemanagement a debutat în anul 2011 și a cuprins parțial zonele: Băile Sărate, Poiana, Turda Nouă și str.22 Decembrie 1989.
În anul acesta, programul de modernizare va continua și se va finaliza, urmând să fie înlocuite aproximativ 2886 aparate de iluminat public. [mai multe detalii...]

15 Iunie 2013


   Primaria Municipiului Turda acordă sprijin logistic și de informare acestui demers al Universității "1 Decembrie 1918" având în vedere faptul că la Turda vom avea încă o generație de absolvenți de liceu care doresc să-și continue studiile, dar care din cauza unei situații financiare precare nu își pot permite să urmeze altă formă de învățământ. Centrul de Învățământ la Distanță oferă o alternativă pentru a-și vedea visul împlinit. Universitatea "1 Decembrie 1918" le oferă oportunitatea de a se pregăti profesional în diverse domenii de activitate.
În acest fel venim în întâmpinarea nevoilor tinerilor din comunitatea noastră.
Eu personal, îi încurajez să nu renunțe la visul lor de a urma cursurile unei forme de învățământ superior și să opteze pentru Centrul de Învățământ la Distanță ca o alternativă viabilă.  [detalii complete]

Primarul Municipiului Turda,
Tudor Ștefănie

12 Iunie 2013


  „Șah Club Potaissa Turda” organizează cursuri de șah nivel începători pentru copii de vârste cuprinse între 5-9 ani începând cu data de 01.07.2013 ora 17.00  [mai multe detalii...]

12 Iunie 2013


Anunț

In data de 13 Iunie 2013 , intre orele 12.00-13.00 la Monumentul Eroilor din fata Catedralei Ortodoxe se va comemora “ZIUA EROILOR”, unde vor avea loc un parastas pentru pomenirea eroilor si martirilor neamului romanesc, alocutiuni, parada militara, depuneri de coroane.
Pentru buna desfasurare a acestui eveniment circulatia autovehiculelor in zona centrala a municipiului Turda , in data de 13.06.2013 intre orele 11.45-13.15 va fi inchisa intre:  [detalii...]

12 Iunie 2013


Comunicat

Având în vedere adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, începând cu data de 17.06.2013 la nivelul județului Cluj se va demara acțiunea de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană și manuală de momeli vaccinale antirabice ( contra turbării).  [mai multe detalii...]

12 Iunie 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 23.07.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Medical  [mai multe detalii...]

10 Iunie 2013


Comunicat

Serviciul Public de Asistență Socială Turda furnizează datele cu privire la cuantumul costului /beneficiar/an/tip de serviciu social.  [mai multe detalii...]

06 Iunie 2013


Anunț Licitație

Municipiul Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, organizeaza in data de 17.06.2013 ora 11.00, licitatie publica pentru vanzarea urmatoarelor obiective:
- imobil situat in localitatea Turda , jud.Cluj ,strada Libertatii nr. 3, cu valoare evaluata in suma de 5500 lei apartinand debitorului S.C. Metex S.A.
Pana la data de 14.06.2013 cei interesati de cumpararea bunurilor, sunt invitati sa depuna o taxă de participare ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatiei.
Regulamentul de valorificare al bunurilor imobile si anuntul de vanzare se gaseste la avizierul Primariei Municipiului Turda precum si pe pagina oficiala a institutiei : www. primariaturda.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor este de 14.06.2013
Invitam pe aceasta cale pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare.

[Vizualizare anunț licitație...]

06 Iunie 2013


Scrisoare de Mulțumire

Doresc să îmi exprim public recunoștința privind disponibilitatea și implicarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, SMURD, Inspectoratului de Jandarmi Cluj și Poliției Locale Turda la reușita evenimentului organizat de Primăria Municipiului Turda cu ocazia Zilei Copilului.
Manifestarea a fost una de succes, fiind prezenți aproximativ 400 de copii care au avut oportunitatea să interacționeze cu echipele de profesioniști din cadrul instituțiilor dumneavoastră și să afle detalii despre activitățile desfășurate în sprijinul comunității. Prezența echipajelor a adus mare bucurie celor mai mici dintre turdeni, fiind încă o dovadă că profesionalismul și determinarea de care dau dovadă în cadrul misiunilor se pot regăsi și într-un cadru mai puțin formal.
Apreciez, în mod deosebit, deschiderea și căldura pe care au arătat-o copiilor și îi felicit încă o dată pentru implicarea lor în buna desfășurare a evenimentului.
Îmi exprim certitudinea că, pe viitor, vom colabora la aceleași standarde și veți răspunde cu promptitudine la solicitarea noastră de a fi parte din evenimentele organizate în municipiul nostru.

Primarul Municipiului Turda,
Tudor Ștefănie

04 Iunie 2013


Anunț

Primăria Municipiului Turda declanșează procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul public în regim de taxi începând cu data de 10 Iunie 2013.Vor fi atribuite un număr de 8 autorizații.
Cererile de înscriere pentru participarea la procedura de atribuire vor fi depuse până la data de 15 August 2013. [mai multe detalii...]

04 Iunie 2013


Anunț Concurs

Primăria Municipiului Turda organizează în data de 18.07.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Custode Sală M/I -Muzeul de Istorie Turda  [mai multe detalii...]

04 Iunie 2013


Anunț

În contextul reorganizării lapidarului roman în aer liber al Muzeului de Istorie Turda în a.c., elementele arhitectonice - baze și fusuri de coloane - inscripțiile și sarcofagele din calcar aflate la ora actuală în parcul din fața muzeului, vor fi relocate și expuse în curte. Proiectul de curând inițiat, prevede extinderea simezelor și amenajarea unei copertine pentru protecția monumentelor. Monumentele vor fi grupate tematic, iar reconstituirile grafice însoțite de imagini și texte explicative vor completa spațiul expozițional, pentru a oferi cât mai multe informații publicul larg sau vizitatorilor pasionați de Antichitate.
Având în vederea gradul avansat de degradare al sarcofagelor („confundate” de unii turdeni cu coșul de gunoi sau pista pentru skateboarding), lucrările vor demara fără întârziere după obținerea avizelor favorabile ale Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj și a Autorizației de Construcție.
Facem apel la turdeni să ne sprijine în protejarea și conservarea acestor vestigii situate în parcul arheologic de lângă muzeu.

03 Iunie 2013


Comunicat

  În această lună, expoziția de artă plastică "ÎNTRE DOUǍ ARTE" pe care Biblioteca Municipală « Teodor Murășanu » o prezintă utilizatorilor săi, și tuturor celor care îi calcă pragul, aparține doamnei Ileana Ardelean.
Aflată la sfârșitul carierei sale didactice, doamna profesoară Ileana Ardelean își prezintă publicului, în următoarele rânduri, pasiunea sa din copilărie și tinerețe: [mai multe detalii...]

03 Iunie 2013


Comunicat

În contextul reorganizării lapidarului roman în aer liber al Muzeului de Istorie Turda în a.c., elementele arhitectonice - baze și fusuri de coloane - inscripțiile și sarcofagele din calcar aflate la ora actuală în parcul din fața muzeului, vor fi relocate și expuse în curte. Proiectul de curând inițiat, prevede extinderea simezelor și amenajarea unei copertine pentru protecția monumentelor. Monumentele vor fi grupate tematic, iar reconstituirile grafice însoțite de imagini și texte explicative vor completa spațiul expozițional, pentru a oferi cât mai multe informații publicul larg sau vizitatorilor pasionați de Antichitate.
Având în vederea gradul avansat de degradare al sarcofagelor („confundate” de unii turdeni cu coșul de gunoi sau pista pentru skateboarding), lucrările vor demara fără întârziere după obținerea avizelor favorabile ale Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj și a Autorizației de Construcție.
Facem apel la turdeni să ne sprijine în protejarea și conservarea acestor vestigii situate în parcul arheologic de lângă muzeu.

03 Iunie 2013


Festivități 1 Iunie 2013

Peste 300 de copii au participat ieri la acțiunile găzduite de Parcul Tineretului. Inițiativa Primăriei Municipiului Turda a fost un bun prilej de a sărbători copilăria și pe cei mai mici cetățeni ai comunității noastre.
[Citește mai mult...]
[Vizualizare galerie foto]

02 Iunie 2013


Atenționare de poluare pe râul Arieș

În această dimineață, în jurul orei 10.30 Primăria Municipiului Turda a fost anunțată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj cu privire la poluarea cu substanțe nocive a râului Arieș.
Administrația locală a anunțat toate instituțiile subordonate cu privire la această acțiune, iar populația din localitățile aflate pe firul apei a fost avertizată cu privire la pericolul prezentat de apa contaminată și a fost atenționată să nu colecteze și să nu consume peștii găsiți morți pe malul râului.
Politia Locala și cea Municipală vor patrula în zona de poduri și zona caselor de pe malul râului Arieș pentru a împiedica colectarea și consumul de pește infestat. De asemenea, astfel de controale vor fi efectuate și în piețele agroalimentare pentru evitarea comercializării peștilor colectați din râul Arieș. [citește mai mult...]

31 Mai 2013


Comunicat

  Muzeul de Istorie Turda în parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda organizează Sâmbătă, 1 iunie 2013 între orele 12:00-14:00 „Târgul tinerilor învățăcei”.
Ziua Internațională a Copilului este un moment potrivit pentru a demonstra, încă o dată, că elevii ne surprind cu ideile, creativitatea și potențialul cu care au fost înzestrați.
Creațiile artistice ale micilor artizani vor putea fi admirate si prețuite la adevărata lor valoare.
Copiii, dar și părinții vor avea prilejul să modeleze ceramica la roata olarului, sub îndrumarea domnului Suba László.

30 Mai 2013


Ziua Copilului sărbătorită la Turda

  Consiliul Local al Municipiului Turda,Primăria Municipiului Turda și Casa de Cultură Turda organizează Sâmbătă 1 Iunie 2013, Ziua Copilului locația fiind Parcul Tineretului.
Programul zilei va începe cu ora 09.00 și va cuprinde o serie de concursuri.  [mai multe detalii...]

Vă așteptăm,cu multe premii dulci!

29 Mai 2013


Record de medalii pentru Turda realizat de Clubul de dans Sportiv Potaissa Turda

Intre 25-26 mai s-a desfasurat la Bistrita, Campionatul National de formatii sectiunile standard si latino, precum si Cupa Floris - editia a 37-a la dans sportiv perechi, grupuri, ansambluri si show-uri de dans sportiv.
Clubul de dans sportiv "Potaissa" Turda multumeste tuturor celor care au contribuit la finalizarea acestui proiect, inceput cu mai mult de 6 luni in urma: sportivilor, antrenorilor, parintilor, bunicilor si Consiliului Local Turda.   [mai multe detalii...]

29 Mai 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 25.06.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului de Consilier I/Principal  [mai multe detalii...]

23 Mai 2013


Anunț

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 267/13 mai 2013, pajiștile se folosesc pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje.
Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor.   [mai multe detalii...]

23 Mai 2013


Comunicat

Ca urmare a impactului expoziției de etnografie asupra publicului turdean, Muzeul de Istorie Turda anuntă prelungirea expoziției temporare „De pe vremea bunicilor. Obiceiuri tradiționale din zona Valea Arieșului” până în data de 18 August 2013, deschisă între orele 10.00 - 17.00. [citește mai mult...]

23 Mai 2013


Anunț

  Joi, 16 Mai, la Școala „Teodor Murășanu” Turda s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a concursului de narațiune „Gură bogată”, organizată în parteneriat între Școala „Teodor Murășanu” și Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu”.
Concursul are ca scop dezvoltarea capacității de interpretare a unui text narativ, a imaginației, spontaneității, a prezentării în fața unui public, a talentului actoricesc și se adresează elevilor din clasa a VI-a.  [detalii...]

20 Mai 2013


Comunicat

Sâmbătă 18 Mai 2013 la orele 20.00, Muzeul de Istorie Turda și-a deschis porțile la cel mai important eveniment muzeal al anului: Noaptea Europeană a Muzeelor.
Eveniment aflat la cea de-a noua ediție, a fost sărbătorit, de peste 180 de instituții muzeale din țară, numărul vizitatorilor fiind de aproximativ 500000, în creștere față de anii trecuți. [citește mai mult...]

20 Mai 2013


Anunț

Având în vedere prevederile art.92 alin (1) din Legea Apelor nr.107 din 1996 cu modificările ulterioare precum și prevederile art.3, lit.i din HCL 212/2005 cu modificările ulterioare este interzis și constituie contravenție deversarea apelor reziduale de orice fel în cursul văilor sau al râurilor.    [citește mai mult...]

17 Mai 2013


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 18 Mai 2013

 Primăria Municipiului Turda,in parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o ediție specială cu ocazia evenimentului internațional Noaptea Muzeelor a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în data de 18 Mai 2013, locația fiind parcul situat în preajma Muzeului Municipal Turda.  [mai multe detalii...]

16 Mai 2013


Comunicat

 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Turda derulează pe parcursul lunii Mai, împreună cu instituțiile de învățământ, cîte un exercițiu practic aplicativ pentru alarmarea și evacuare a elevilor, personalului didactic și auxiliar din sălile de clasă, precum și lecții de intervenție rapidă pentru stingerea unui focar de incendiu.
Activitatea a debutat în data de 15 Mai cu Grădinița DR.I.Rațiu, iar în această dimineață s-a desfășurat la Colegiul Emil Negruțiu.    [mai multe detalii...]

16 Mai 2013


Comunicat

Primăria Municipiului Turda se delimitează de hotărârea SC Salina Turda de a majora tarifele de intrare în obiectivul turistic.
Majorarea s-a produs fără consultarea Consiliului Local sau a Primăriei Turda, decizia fiind luată în totalitate de către noua conducere.
„În calitate de primar al municipiului Turda solicit conducerii SC Salina Durgău SA să justifice public această decizie, în condițiile în care în ultimii anii pe sistemul vechi de tarifare s-a lucrat pe profit. Consider că majorarea tarifelor influențează negativ strategia de promovare a acestui obiectiv important pentru municipiul nostru. Salina aparține în primul rând turdenilor, iar această majorare de tarif va limita accesul în mina de sare pentru mai multe categorii sociale din comunitatea noastră.  [citește mai mult...]

15 Mai 2013


Comunicat

Noaptea Europeană a Muzeelor inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, este celebrată de peste 3000 de muzee din toată Europa.
În cadrul acestei activități, Muzeul de Istorie Turda vă invită Sâmbătă, 18 Mai între orele 20.00 - 00.00, la o incursiune în timp, și vă propune să vă familiarizați cu artefactele ce fac parte din expoziția permanentă a muzeului. Se remarcă o serie de exponate valoroase cum ar fi celebra „Prințesa Frantiska” descoperită în ruinele castrului Legiunii a V a Macedonica de la Potaissa, sau faimosul tablou realizat de Aladár Körösföi-Kriesch, intitulat Dieta de la Turda.    [mai multe detalii...]

15 Mai 2013


Anunț

În perioada 20 Mai – 05 Iunie, în măsura în care condițiile meteo vor fi favorabile, Primăria Municipiului Turda, prin SC Domeniul Public SA, va efectua prima parte a acțiunii de dezisecție generală a domeniului public, din acest an.
Dezinsecția se realizează cu substanțe insecticide avizate de Ministerul Sănătății, cu scopul combaterii tuturor insectelor, inclusiv a căpușelor.
Menționăm că această operațiune nu presupune nici un pericol pentru populație.

14 Mai 2013


Anunț Licitație

Municipiul Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, organizeaza in data de 21.05.2013 ora 11.00, licitatie publica pentru vanzarea urmatoarelor obiective:
- imobil situat in localitatea Turda , jud.Cluj ,strada Libertatii nr. 3, cu valoare evaluata in suma de 8.250 lei apartinand debitorului S.C. Metex S.A.
Pana la data de 20.05.2013 cei interesati de cumpararea bunurilor, sunt invitati sa depuna o taxă de participare ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatiei.
Regulamentul de valorificare al bunurilor imobile si anuntul de vanzare se gaseste la avizierul Primariei Municipiului Turda precum si pe pagina oficiala a institutiei : www. primariaturda.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor este de 20.05.2013
Invitam pe aceasta cale pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare.

[Vizualizare anunț licitație și regulament...]

10 Mai 2013


Comunicat

 În data de 18 Mai 2013 va avea loc cea de-a noua ediție a Nopții Muzeelor, eveniment de succes inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, celebrată de peste 3000 de muzee din toată Europa.
Muzeul de Istorie Turda, aflat la a doua participare la acest eveniment își așteaptă vizitatorii începând cu orele 20:00, până târziu în noapte.
Manifestarea își propune, ca și la ediția precedentă, să asigure intrarea gratuită în spațiul expozițional pentru a permite publicului descoperirea și conștientizarea valorilor culturale locale, precum și creșterea accesului la cultură. [mai multe detalii...]

10 Mai 2013


Ziua de 9 Mai marcată la Turda

Moment istoric cu triplă semnificație: Proclamarea Independenței de Stat a României, Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei, ziua de 9 Mai a fost marcată la Turda printr-o serie de manifestări .
"Vă invit să reflectăm cu toții la semnificațiile profunde ale acestor evenimente, să apreciem moștenirea pe care ne-a lăsat-o istoria neamului nostru și să scriem istoria recentă cu valori demne de un stat membru al Uniunii Europene." - Tudor Ștefănie
[Vizualizare galerie foto]

10 Mai 2013


Executie Bugetara 2013 Trim I
09 Mai 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 18.06.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului vacant de Referent II  [mai multe detalii...]

08 Mai 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 18.06.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului vacant de Medic  [mai multe detalii...]

08 Mai 2013


Anunț Concurs

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează în data de 18.06.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Social  [mai multe detalii...]

08 Mai 2013


Primăria Turda își extinde modul de comunicare cu cetățeanul

De săptămâna trecută, Primăria Municipiului Turda are pagină oficială pe Facebook: https://www.facebook.com/PrimariaTurdaOficial.
Scopul principal este de a oferi turdenilor oportunitatea comunicării directe și interactive prin intermediul acestei rețele de socializare, cu cea mai importantă instituție a municipiului. [citește mai mult...]

07 Mai 2013


Ziua de 9 Mai va fi marcată și la Turda

Moment istoric cu triplă semnificație: Proclamarea Independenței de Stat a Romaniei, Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei, ziua de 9 Mai va fi marcată și la Turda printr-o serie de manifestări [mai multe detalii...]

07 Mai 2013


Comunicat

 Primăria Municipiului Turda și Biblioteca Municipală Teodor Murășanu prezintă expoziția de pictură „Simțiri de Florii” , găzduită în holul Secției pentru adulți a Bibliotecii Municipale „Teodor Murășanu” în perioada 07 - 31 Mai 2013.
Autoarea este doamna Corina Sidonia Rus, profesor la Cercul de pictură al Clubului Copiilor din Turda.Absolventă a Academiei de Artă „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, promoția 1990-1996, doamna Sidonia Rus lucrează ca și designer stilist în industria modei și coordonează arhitectura de brand – imagine și marketing, respectiv brandul „PLMODO” , „CARAMEL”.
În domeniul modei firmele cu care are cea mai importantă colaborare sunt: Falla Collection, Caramel, S.C. Tricotaje Someșul.
Participă cu lucrările sale la numeroase expoziții internaționale și naționale fiind câștigătoarea unor premii importante.

07 Mai 2013


Comunicat

  În data de 29 Aprilie 2013 la Teatrul Municipal Turda a fost jucată piesa de teatru „Gaițele” de Alexandru Kirițescu ca urmare a unei colaborări dintre generația tânără a Atelierului de Teatru Ion Rațiu și actorii seniori care frecventează Centrul de zi pentru vârstnici Turda sub coordonarea actorului Cornel Miron. [mai multe detalii...]

04 Mai 2013


Anunț

În perioada 01 – 06.05.2013, Primaria Municipiului Turda va asigura permanența în instituție, pentru ca în cazurile de urgență să se poată interveni cu promptitudine.
Astfel, cetățenii au la dispoziție următoarele numere de telefon la care pot solicita sprijin din partea autorităților locale [mai multe detalii...]

30 Aprilie 2013


Dispoziția primarului Municipiului Turda

Privind delegarea atribuțiilor specifice viceprimarului Municipiului Turda
[vizualizare dispoziție...]

29 Aprilie 2013


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 02 - 04 Mai 2013

 Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează evenimentul „TÂRGUL MEȘTEȘUGARILOR”, în perioada 2 – 4 Mai 2013, locația fiind zona pietonală din centrul orașului, începând cu ora 10,00 a fiecărei zile din intervalul menționat.
La evenimentul pe care îl găzduim periodic, participă producători locali, artizani populari, ideea municipalității turdene fiind aceea de a crea un cadru favorabil în vederea promovării micilor producători locali, precum și pentru conservarea vechilor tradiții locale.
De asemenea, în perioada 2 - 3 Mai 2013, în parteneriat cu Casa de Cultură a Municipiului Turda, organizăm o expoziție cu vânzare de animale mici și păsări, locația acesteia fiind pe zona pietonală din spatele statuii Avram Iancu.

29 Aprilie 2013


Comunicat

Serviciul Public de Asistență Socială Turda aduce la cunoștința cetățeniilor situația laptelui praf repartizat pentru Municipiul Turda [mai multe detalii...]

29 Aprilie 2013


Comunicat

 Primarul municipiului Turda, Tudor Ștefănie a participat Joi, 25 Aprilie, la activitățile găzduite de Școala „Avram Iancu” organizate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație. Manifestările desfășurate sub sloganul „Fiecare copil are nevoie de un profesor. Profesori bine pregătiți pentru toți copiii” marchează Săptămâna Globală de Acțiune pentru educație ce are loc în perioada 22-28 Aprilie. [mai multe detalii...]

27 Aprilie 2013


Comunicat

Primarul Municipiului Turda a primit ieri dimineață vizita tinerilor implicați în proiectul Comenius intitulat ,,Add Health to Life" (Să dăruim vieții puțină sănătate).
Este vorba de proiectul în care Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” Turda este partener alături de alte școli din Turcia, Lituania, Polonia, Spania, Italia și Cehia.
,,Add Health to Life" promovează hrana sănătoasă, pe care o opune consumului de fast food, iar activitățile proiectului, în care sunt cuprinși elevii a cinci clase, se adresează populației tinere, dar și părinților. [mai multe detalii...]

27 Aprilie 2013


Buget Inițial 2013
26 Aprilie 2013


Comunicat

Ca urmare a multiplelor întrebări sosite la Primăria Turda cu privire la finanțarea activității medicale desfășurate de Spitalul Municipal Turda vă aducem la cunoștință că, încă din 2010 Primăria Municipiului împreună cu conducerea Spitalului Municipal Turda, au înaintat permanent memorii justificative referitoare la lucrările necesare a fi efectuate la instituția medicală turdeană. [mai multe detalii...]

23 Aprilie 2013


 Consiliul Local al Municipiului Turda,Primăria Municipiului Turda în colaborare cu Casa de Cultură Turda organizează Expoziție cu Vânzare de animale mici și păsări.
Vă invităm în data de 02-03 Mai 2013 începând cu ora 08.00 să luați parte la expoziția organizată în centrul orașului Turda,pe aleea pietonală în spatele statuii Avram Iancu.
Pot participa toți deținătorii de animale mici și păsări.

22 Aprilie 2013


 Consiliul Local al Municipiului Turda,Primăria Municipiului Turda în colaborare cu Casa de Cultură Turda organizează Surprizele Iepurașului,ediția IV, în data de 29 Aprilie 2013.
Vă invităm în Parcul Tineretului începând cu ora 11.00 să luați parte la “vânătoarea de ouă”, concursuri și alte surprize.

22 Aprilie 2013


Anunț

Începând cu data de 22 Aprilie 2013, ora 10.00, este activă înscrierea în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri [mai multe detalii...]

22 Aprilie 2013


Comunicat

Având în vedere numărul mare de reclamații cu privire la lucrările de coșerit din municipiul Turda, Primăria Municipiului Turda comunică următoarele: [detalii...]

22 Aprilie 2013


Comunicat

În această perioadă mai multe străzi din municipiu au intrat în proces de reabilitare.
Lucrările de pe str. Ghe Barițiu și str. Al. I. Cuza au avansat conform planificării. [mai multe detalii...]

20 Aprilie 2013


Comunicat

Biblioteca Municipală “ Teodor Murășanu “ Turda vă invită să participați la cea de-a XV-a ediție a CONCURSULUI DE POEZIE ” TEODOR MURĂȘANU “ ce va avea loc în data de 1 Iunie 2013. . [detalii...]

20 Aprilie 2013


Comunicat-Clubul de Karate Samurai Turda

Samurai1
Samurai2
În perioada 12-14.04.2013 Clubul Sportiv Samurai Turda în colaborare cu Primăria Municipiului Turda, Consiliul Local Turda, Compania de Apă Arieș și Federația Română de Karate WKC au organizat la Turda un stagiu de pregătire cu Sensei Jean Pierre Fischer, centură neagră 8 DAN din Franța, la care au participat circa 70 de sportivi din întreaga țară. [citește mai mult...]

15 Aprilie 2013


Comunicat

 Până la data de 05.05.2013, pe str.Constructorilor (pe malul Arieșului) vor fi amenajate mai multe puncte gospodărești de colectare a deșeurilor menajere.
Primul pas în vederea amenajării acestor zone de colectare a fost făcut prin turnarea unor platforme de beton pe care vor fi construite punctele de colectare. [mai multe detalii...]

15 Aprilie 2013


Anunț

Primăria Municipiului Turda anunță începerea lucrărilor de reabilitare și modernizare străzi - lucrări în continuare, pe str. Ghe Barițiu și str. Al. I. Cuza, în conformitate cu Ordinul de începere a lucrărilor nr. 7572 din 8 Aprilie 2013. [detalii...]

11 Aprilie 2013


Anunț Licitație

Municipiul Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, organizeaza in data de 25.04.2013 ora 11.00, licitatie publica pentru vanzarea urmatoarelor obiective:
- imobil situat in localitatea Turda , jud.Cluj ,strada Calea Victoriei nr.136, cu valoare evaluata in suma de 58.000 lei apartinand debitorului R.A.T.L. Turda.
Pana la data de 24.04.2013 cei interesati de cumpararea bunurilor, sunt invitati sa depuna o taxă de participare ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatiei.
Regulamentul de valorificare al bunurilor imobile si anuntul de vanzare se gaseste la avizierul Primariei Municipiului Turda precum si pe pagina oficiala a institutiei : www. primariaturda.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor este de 24.04.2013
Afisarea ofertelor care au depus documentatia completa de participare se va afisa la sediul Primariei Municipiului Turda, in data de 25.04.2013 ora 10.00
Invitam pe aceasta cale pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare

[Vizualizare anunț licitație...]
[Regulament privind vânzarea bunurilor imobile sechestrate prin licitație publică...]

11 Aprilie 2013


Anunț Licitație

Municipiul Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, organizeaza in data de 26.04.2013 ora 11.00, licitatie publica pentru vanzarea urmatoarelor obiective:
- imobil situat in localitatea Turda , jud.Cluj ,strada Libertatii nr. 3, cu valoare evaluata in suma de 11.000 lei apartinand debitorului S.C. Metex S.A.
Pana la data de 25.04.2013 cei interesati de cumpararea bunurilor, sunt invitati sa depuna o taxă de participare ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatiei.
Regulamentul de valorificare al bunurilor imobile si anuntul de vanzare se gaseste la avizierul Primariei Municipiului Turda precum si pe pagina oficiala a institutiei : www. primariaturda.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor este de 25.04.2013 Afisarea ofertelor care au depus documentatia completa de participare se va afisa la sediul Primariei Municipiului Turda, in data de 26.04.2013, ora 10.00
Invitam pe aceasta cale pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare.

[Vizualizare anunț licitație...]
[Regulament privind vânzarea bunurilor imobile sechestrate prin licitație publică...]

10 Aprilie 2013


Comunicat

Ca urmare a prevederilor HGH 79/2013, pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 Mai 2013 ca nelucrătoare, serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Turda vor efectua un program de recuperare.
În zilele menționate, programul cu publicul se va desfășura astfel:

Vineri (12 Aprilie 2013)           7.00-15.00
Sâmbătă (13 Aprilie 2013)     7.00-13.00
Vineri (19 Aprilie 2013)           7.00-15.00
Sâmbătă (20 aprilie 2013)     7.00-13.00

09 Aprilie 2013


Comunicat

  SVSU Turda aduce la cunoștință că s-au constatat noi alunecări de teren în zona Străzii Agriculturii [mai multe detalii...]

05 Aprilie 2013


Bugetul Local al Municipiului Turda 2013


[ Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea bugetului pentru anul 2013...]

05 Aprilie 2013


Comunicat

  Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” va lansa în data de 9 Aprilie 2013, ora 18.00, în cadrul emisiunii Agora@tv de la OneTv Turda revista „Generația următoare” [detalii...]

04 Aprilie 2013


Atenționare Meteorologică COD GALBEN

[Atenționare cod galben de inundații...]
[Zonele inundabile în municipiul Turda...]

03 Aprilie 2013


Anunț Concurs

SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, serviciu de utilitate publică, cu atribuții în administrarea și exploatarea parcărilor publice de pe domeniul public și privat al municipiului Turda, organizează în data de 10.04.2013, ora 9.00, la sediul societății în Turda, str. G. Coșbuc,Nr.3 interviu de angajare pentru următoarele posturi: [mai multe detalii...]

01 Aprilie 2013


Anunț Licitație

Municipiul Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, organizeaza in data de 25.04.2013 ora 11.00, licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor obiective:
- imobil situat in localitatea Turda , jud.Cluj ,strada Calea Victoriei nr.136, cu valoare evaluata in suma de 58.000 lei apartinand debitorului R.A.T.L. Turda.
Pana la data de 24.04.2013 cei interesati de cumpararea bunurilor, sunt invitati sa depuna o taxă de participare ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatiei.
Regulamentul de valorificare al bunurilor imobile si anuntul de vanzare se gaseste la avizierul Primariei Municipiului Turda precum si pe pagina oficiala a institutiei : www. primariaturda.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor este de 24.04.2013
Afisarea ofertelor care au depus documentatia completa de participare se va afisa la sediul Primariei Municipiului Turda, in data de 25.04.2013 ora 10.00
Invitam pe aceasta cale pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare

01 Aprilie 2013


Comunicat

  Joi 28 Martie 2013,la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Cercul de Educație Pro Patria al Casei Municipale de Cultură a lansat în avanpremieră cel de-al patrulea număr al revistei cu același nume, activitatea fiind parte integrantă a Zilei Educației din cadrul Primăverii Culturale Turdene. [detalii...]

30 Martie 2013


În atenția cetățenilor municipiului Turda

Una din activitățile de bază ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Turda, este monitorizarea celor patru zone de alunecări active de teren din municipiu, respectiv : [citeste mai mult...]

27 Martie 2013


Comunicat

  Vineri 29 Martie 2013, ora 12.00 va avea loc vernisarea expoziției "De pe vremea bunicilor" la Muzeul de Istorie Turda din str. B. P. Hașdeu, nr. 2.
Vor fi expuse, în premieră pentru public, obiecte etnografice din zona Văii Arieșului, ce fac parte din colecția particulară Ioan Rațiu din Turda. Expoziția este deschisă în perioada 29 Martie – 31 Mai 2013 [detalii...]

26 Martie 2013


Comunicat

Municipiul Turda, prin autoritățile sale, Muzeul de Istorie Turda și Poliția Locală Turda comunică extinderea zonelor de protecție arheologică și a patrimoniului construit din Municipiul Turda, situație reglementată prin Hotărârea Consiliului Local Turda nr. 12 din 31.01.2013, în baza avizului nr. 408 din 15.11.2012 emis de M.C.P.N. – Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Cluj. [citeste mai mult...]

22 Martie 2013


Comunicat - Privind deplasarea delegației turdene la Torda (Serbia)

Delegatia
Platan
Municipiul Turda, având avizul favorabil al Consiliului Local, a dezvoltat în ultimii ani, o serie de raporturi de colaborare și de înfrățire cu orașe partenere din afara granițelor țării, concretizate în special prin proiecte culturale, educaționale, precum și administrative. În această idee, o delegație turdeană a fost prezentă la Torda (Serbia), în perioada 16-17 Martie 2013, pentru a participa la sărbătoarea localității.
[Citește mai mult...]
[Vizualizare galerie foto]

22 Martie 2013


Anunț

 Anul acesta, cea de-a patra ediție a programului "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV ", dedicat activităților de educație non-formală, are loc în săptămâna 1–5 Aprilie 2013. Muzeul turdean se pregătește pentru a primi cât mai multe grupuri școlare și propune elevilor și profesorilor vizite ghidate, ateliere de pedagogie muzeală, jocuri didactice. [detalii...]

 

21 Martie 2013


Anunț

Pentru Transportatorii Autorizați Taxi

[Rezultate vizarea anuală 2013...]

21 Martie 2013


Anunț

Pesoanele fizice și juridice care desfășoară acțiuni de ardere a miriștilor , stufului și a vegetației ierboase , a gunoaielor , deșeurilor și a altor materiale combustibile , sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor în domeniu , punând accentual pe următorul set de măsuri de prevenire a incendiilor specifice , care pot fi completate și cu alte reguli de prevenire a incendiilor în funcție de condițiile meteo și specificitatea zonei astfel : [citeste mai mult...]

21 Martie 2013


Anunț

  Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Fundația de Ecologie și Turism „Potaissa”, Asociația Slow Food Turda, Asociația Turda-TIN,Colegiul Național „Mihai Viteazul” vă invită să onorați inițiativa organizației World Wide Fund for Nature și să fiți prezenți, în data de 23 Martie 2013, între orele 20.30 – 21.30, pe platoul din fața instituției, pentru a vă alătura evenimentului universal „ORA PĂMÂNTULUI” [detalii...]

 
20 Martie 2013


Comunicat

În scopul prevenirii blocării accidentale a podurilor și podețelor de pe raza municipiului, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență(SVSU) din cadrul Primăriei Municipiului Turda, desfășoară în această perioadă activități de monitorizare și decolmatare a cursurilor pârâurilor de pe raza municipiului, în special Valea Racilor.  [citeste mai mult...]

18 Martie 2013


Comunicat

 Podul peste râul Arieș din zona Piața Romană – strada Ștefan cel Mare va intra în perioada următoare într-un amplu program de reabilitare și modernizare. Deși modernizarea acestui obiectiv s-a aflat permanent în atenția executivului, din lipsa fondurilor necesare pentru reabilitare nu s-a reușit demararea lucrărilor în anii anteriori. [mai multe detalii...]

14 Martie 2013


Anunț

Primăria Municipiului Turda anunță desfășurarea acțiunii “LUNA CURĂȚENIEI”, în perioada 15.03.2013 – 30.04.2013. Facem apel către toți cetățenii municipiului Turda, către asociațiile de proprietari/locatari și către toate societățile economice / instituțiile publice în vederea participării la activități de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului nostru.
[citeste mai mult...]

 

11 Martie 2013


Comunicat

În următoarea perioadă, mai multe porțiuni de drum de pe raza municipiului ce aparțin Companiei Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, vor fi intra într-un proces de reabilitare.
Este vorba de lucrări de întreținere si reparații curente pe 4 sectoare de drum. În această săptămână are loc licitația pentru adjudecarea contractului în vederea realizării de plombări și marcaje.
Sectoarele de drum pe care se va interveni sunt: [detalii...]

11 Martie 2013


Anunț

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI TURDA
În perioada Februarie - Martie 2013, la nivelul județului Cluj au fost identificate un număr de 6 focare de rabie(cauzate de o vulpe): Chinteni - două cazuri, Răscruci - un caz, Tăuți - un caz și în zona municipiul Turda - două cazuri.
Pentru a evita răspândirea turbării (rabiei) pe teritoriul municipiului Turda sunt necesare următoarele măsuri:  [vizualizare...]

08 Martie 2013


Anunț Licitație

Primăria Municipiului Turda, organizează în data de 02 Aprilie 2013, ora 12.00, LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru vânzarea și închirierea următoarelor obiective: [mai multe detalii...]

08 Martie 2013


Anunț

În perioda 12 Martie – 25 Martie 2013, dacă condițiile meteo vor fi favorabile, Primăria Municipiului Turda prin SC Domeniul Public Turda SA va efectua acțiunea de deratizare generală a domeniului public și privat al Municipiului Turda, din acest an.
Deratizarea se realizeaza cu substante raticide avizate de Ministerul Sanatatii, in vederea combaterii rozătoarelor.
Atenționăm deținătorii de animale și păsări să ia toate măsurile pentru evitarea oricărui incident neplăcut.

07 Martie 2013


Anunț

 În perioada 8 Martie - 6 Aprilie 2013 se va desfășura cea de-a XVI - a ediție a manifestării „Primăvara Culturală Turdeană”. [vizualizare program manifestari...]

06 Martie 2013


Anunț

Primăria Municipiului Turda - Direcția Impozite și Taxe Locale aduce la cunoștința contribuabililor că termenul de plată al impozitelor și taxelor locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport, publicitate) pentru semestrul I este 31 Martie 2013.
Contribuabilii care achită integral până la 31 Martie impozitele aferente anului 2013 beneficiază de bonificație astfel: 10 % pentru persoane fizice și 3% pentru persoane juridice.
Încasările se efectuează atât la ghișeele serviciului, cât și la punctele de lucru de pe Calea Victoriei și Colegiul Tehnic.

Director executiv,
Maria Turcean

05 Martie 2013


Invitație

Primăria Municipiului Turda în colaborare cu Asociația Nevăzătorilor, filiala Cluj vă invită la un eveniment cultural deosebit, Miercuri 6 Martie 2013, ora 15.00, în Sala Mare a Primăriei.
Prof.Vasile Adamescu își lansează cartea ”Înfruntând viața”, un volum autobiografic [mai multe detalii...]

05 Martie 2013


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 28 Februarie - 10 Martie 2013

 Primăria Municipiului Turda,in parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o ediție specială de Mărțișor a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 28 Februarie - 10 Martie 2013, locația fiind zona pietonală din centrul orașului.[mai multe detalii...]

27 Februarie 2013


Executie Bugetara 2012 Trim IV
25 Februarie 2013


Comunicat

Primarul municipiului Turda, Tudor Ștefănie, vă invită miercuri, 27 Februarie 2013, cu începere de la ora 10.00, la o conferință de presă pe tema bugetului local pentru anul 2013.
Alături de primarul municipiului Turda la întâlnirea cu presa vor participa și reprezentanți ai Direcției Economice.

20 Februarie 2013


Comunicat

 În ziua de Joi, 21 Februarie 2013, ora 16.00, la Muzeul de Istorie din mun. Turda, jud. Cluj, va avea loc vernisajul Expoziției Numitorul Comun - Moartea. Deschiderea expoziției va avea loc în prezența istoricului Marius Oprea, directorul Departamentului de Investigații Speciale din cadrul IICCMER, și a dr.Traian Neamțu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Filiala județului Cluj.
Expoziția va fi deschisă pentru public în perioada 21 Februarie – 17 Martie 2013. [citește mai mult...]

18 Februarie 2013


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 14 - 17 Februarie 2013

 Primăria Municipiului Turda,in parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o noua ediție a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 14 - 17 Februarie 2013, locația fiind zona pietonală din centrul orașului.[citește mai mult...]

12 Februarie 2013


Inaugurarea Bazinului de Înot

Vizualizare galerie foto

09 Februarie 2013


Invitatie

Joi, 7 Februarie 2013, ora 10 va avea loc deschiderea oficiala a bazinului de inot didactic din municipiul Turda, situat pe str. Stadionului f.n.
La eveniment vor participa oficialitati locale și judetene, precum si alti invitati.

Va asteptam!

05 Februarie 2013


Anunt Concurs

Serviciul Public Politia Locala Turda organizeaza in data de 19.02.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea functiilor publice temporar vacante de Politist Local III/Superior si Politist Local III/Principal [mai multe detalii...]

05 Februarie 2013


Comunicat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Turda face un apel către toți cetățenii, care se află în situația deținerii unui act de identitate expirat sau care nu au solicitat eliberarea acestuia la implinirea vârstei de 14 ani, sa se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru punerea în legalitate cu un act de identitate valabil  [mai multe detalii...]

04 Februarie 2013


Anunt

Biblioteca Municipală Teodor Murășanu vă invită să vizitați expoziția de artă plastică a lunii Februarie, din holul secției pentru adulți a Bibliotecii Municipale.
Lucrările, plăci ceramice, aparțin artistului plastic Suba Lászó și sunt grupate după trei teme: : [mai multe detalii...]

04 Februarie 2013


Anunt

Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Turda aduce la cunoștința contribuabililor că în data de 04.02.2013 datorită modificării impozitelor se încasează doar TAXE ȘI AMENZI.

Director executiv,
Turcean Maria

01 Februarie 2013


Anunt

In perioada:1-28 Februarie 2013 se vizeaza autorizatiile taxi pentru anul 2013.Vizarea se face la Primaria Municipiului Turda, camera 24, la Compartimentul Autoritate Autorizare Servicii de Transport Public Local, zilnic intre orele 08.00-14.00.
In vederea vizarii se vor prezenta documentele de mai jos, care se vor prezenta in original pentru scanare dupa care se vor returna detinatorilor. Documentele ce se prezinta pentru vizarea autorizatiei taxi sunt: [citeste mai mult ]

29 Ianuarie 2013


Anunt Concurs

Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 29.01.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Referent III/Principal  [mai multe detalii...]

18 Ianuarie 2013


Comunicat

Joi, 24 Ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române în municipiul Turda se vor desfășura o serie manifestări dedicate acestui moment istoric, considerat a fi primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român [vizualizare program manifestari...]

18 Ianuarie 2013


Anunt

Joi , 17 Ianuarie 2013, începând cu ora 12.00, un reprezentant al Instituției Prefectului Județului Cluj va fi ține audiențe la sediul Primariei Turda pentru locuitorii municipiului și comunele arondate.
La audiențe vor participa alături de Prefect sau Subprefect și alți specialiști din cadrul Instituției Prefectului din domeniul fondului funciar, juridic sau economic.
Înscrierile la audiență se fac la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Serviciului Relații Publice și Resurse Umane, cam. 15.

15 Ianuarie 2013


Anunt

Marți,15 Ianuarie 2013, Sala Mare a Primăriei Turda va găzdui, începând cu ora 18.00, un eveniment cultural dedicat Zilei Culturii Naționale.
Medalionul muzical – poetic intitulat „Remember Mihai Eminescu” este organizat de Casa Municipală de Cultură, sub coordonarea Primăriei Municipiului Turda. La activitate vor participa Corul Armonia al Casei de Cultură, Asociația Turda Tin și elevi ai instituțiilor de învățământ turdene.
Programul manifestării va mai cuprinde prezentarea unui documentar despre viața, activitatea și opera lui Mihai Eminescu, poetul nepereche a cărui operă învinge timpul, după cum îl numea George Călinescu, precum și un program artistic cu momente poetice și lirice.

14 Ianuarie 2013


Comunicat

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda va organiza mâine, 15 Ianuarie 2013, o serie de activități dedicate Zilei Culturii Naționale și împlinirii a 163 de ani la de la nașterea poetului Mihai Eminescu.
Pentru a marca Ziua Culturii Române, locuitorii municipiului vor beneficia de înscrieri gratuite la toate punctele de lucru ale instituției. De asemenea, pentru copiii Școlii „Teodor Murășanu” , clasa a II-a, la secția de copii din centrul municipiului va avea loc o audiție a basmului „Făt Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu.
O altă activitate pregătită de Biblioteca Municipală este și expoziția de carte intitulată „163 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu”- găzduită de holul Muzeului de Istorie.

14 Ianuarie 2013


Anunt

În perioada Ianuarie-Aprilie 2013, în Sala Internet a sediului central al Bibliotecii Municipale „Teodor Murășanu” se va implementa proiectul Curs de jurnalism online” destinat copiilor cu vârste între 11 și 13 ani. Aplicația cu această temă a fost depusă de instituție în luna septembrie 2012, în runda a doua a concursului de proiecte destinate bibliotecilor mici (municipale, orășenești și din mediul rural) „Idei de 4000 lei +”, câștigătorii fiind desemnați în 1 Noiembrie 2012. [citește mai mult...]

 

14 Ianuarie 2013


Comunicat

Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda face următoarele precizări cu privire la modificările aduse de Ordonanța de Urgență 1/2013 referitoare la încasarea taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs:
În urma comunicării făcute de către dl. Primar Tudor Ștefănie, privind începerea încasării taxelor și impozitelor locale pe anul 2013 cu data de 14.01.2013 vă anunțăm că aceasta se va face la nivelul anului precedent.
În cazul în care, în ședința de Consiliu Local ce va avea loc săptămâna viitoare, nu se va aproba reducerea cu 16% a impozitelor și taxelor locale, față de prevederile HG 1309/ 2012, contribuabilii pot achita diferența de impozit până pe 31 martie 2013, fără perceperea de majorări.

Direcția Impozite și Taxe Locale

14 Ianuarie 2013


Anunt
Turdenii au la dispoziție un nou număr scurt,pentru telefonul cetățeanului, 0264/980 care poate fi apelat gratuit din orice rețea fixă sau mobilă.
Mesajele vor fi preluate de către un operator, de Luni până Joi, în intervalul orar 8.00 – 15.30 și Vineri până la ora 13.00, după care mesajul va fi preluat în mod automat de către robot.
Numărul poate fi utilizat 24/24 h.
22 Decembrie 2012


Anunt
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA anunță închiderea circulației, timp de o oră, în zona centrală a municipiului, Sâmbătă 22 Decembrie 2012, în intervalul orar 09.45 și 10.45 pentru desfășurarea manifestărilor dedicate comemorării REVOLUȚIEI ROMÂNE .
Astfel, circulația autobuzelor S.T.P. pentru transportul local de călători va fi deviat pe strada I. Rațiu, ocolind astfel centrul municipiului.

Director Executiv,
Emil Dardai
19 Decembrie 2012


Anunt
Cu ocazia Comemorării a 23 de ani de la Victoria Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 și a Sărbătoririi Zilei Libertății României avem deosebita plăcere de a vă invita să luați parte alături de noi la acest eveniment.
Manifestările vor avea loc în data de 22 decembrie 2012, la Monumentul Eroilor Revoluției din fața Primăriei Turda, cu începere de la ora 10.00.
19 Decembrie 2012


Anunt
Din motive de ordin logistic, proiecția concertului André Rieu «Home for Christmas» (Acasă de Crăciun), ce trebuia să aiba loc în data de, 19 Decembrie 2012, în Sala Teatrului Municipal Turda a fost anulată. Motivele sunt independente de organizatori.
“Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri create și vă asigurăm că nu am renunțat la ideea de a aduce în fața iubitorilor muzicii din acest oraș, piesele celebrului artist”, precizează organizatorii.
Cei care au cumparat bilete pentru acest eveniment muzical își vor primi banii înapoi în cel mai scurt timp..
18 Decembrie 2012


Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 21 - 23 Decembrie 2012
Primăria Municipiului Turda,in parteneriat cu Asociația Slow Food Turda și Fundația Doriana organizează o ediți specială de Crăciun a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 21 - 23 Decembrie 2012, locația fiind zona pietonală din centrul municipiului  [citește mai mult...]
18 Decembrie 2012


Dezvoltarea turistică a Municipiului Turda continuă
18 Decembrie 2012


Invitație vernisaj
La Muzeul de Istorie Turda va avea loc Joi, 20 Decembrie 2012, orele 17.00, vernisajul expoziției Vechi icoane Transilvane din patrimoniul Muzeului turdean și al Muzeului Mitropoliei Clujului.
Academicianul Marius Porumb, Directorul Institutului de Arheologie și Istoria Artei din Cluj Napoca al Academiei Române, va prezenta cele mai valoroase icoane pictate, cu peste 200 de ani în urmă, de Teodor Zugravul, precum și icoane pe sticlă de la Nicula sau Gherla, aflate în colecțiile celor două muzee.
În spiritul Sfintelor Sărbători, seara se va încheia cu programul de colinzi « O, ce veste minunată », susținut de Corul SIMBOL al Catedralei Ortodoxe din Turda, dirijor Sorin Tanța.
În sălile « Palatului Princiar », publicul are prilejul să admire aceste valori ale artei tradiționale populare românești până în 31 ianuarie 2013, de Marți până Duminică, între orele 10.00 – 15.30

Persoana de contact,
Carmen Dragomir
0746143862
17 Decembrie 2012


Comunicat - Privind acțiunea de dezăpezire la nivelul Municipiului Turda
Deszăpezirea drumurilor este atribuția SC Domeniul Public Turda SA care a lucrat la capacitate maximă, atât cu utilajele cât și cu personalul.De asemenea, este o îndatorire civică a fiecărui locuitor al acestui municipiu de a își face curat în fața locuinței, fără a aștepta recomandări în acest sens [citește comunicat...]
17 Decembrie 2012


Anunt Licitatie
Primăria Municipiului Turda, organizeaza in data de 15 Ianuarie 2013, ora 12.00, LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE pentru inchirierea urmatoarelor obiective: [mai multe detalii...]
14 Decembrie 2012


Anunt Concurs
Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 05.02.2013,orele 11.00 concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale de Asistent Social - 1 post si Asistent Medical - 2 posturi [detalii...]
14 Decembrie 2012


Turda are încredere în parlamentarii săi
Municipiul nostru va fi reprezentat cu adevărat în Parlamentul României de către un om care cunoaște bine problemele acestei urbe.
După patru ani în care a fost viceprimar,candidatul PDL Mircea Vicențiu Irimie a obținut un loc binemeritat în Camera Deputaților.
Rezultatele oficiale au fost anunțate, ieri după amiază, confirmînd faptul că Mircea Irimie a câștigat un mandat de Deputat, în legislatura 2012-2016  [citește mai mult...]
12 Decembrie 2012


Comunicat
Poliția Locală a Municipiului Turda reamintește cetățenilor ca prin HCL 212/2005 au obligația de a asigura permanent curațenia pe trotuare și în zonele verzi din dreptul imobilelor, inclusiv prin îndepărtarea gheții și în vederea asigurării circulației normale a pietonilor.
Vă aducem la cunostință ca nerespectarea obligațiilor atrage sancționarea cu o amenda contravențională curpinsă între 100-200 lei. [mai multe detalii...]
12 Decembrie 2012


Comunicat
Asociația Turda Tin în colaborare cu Primăria Municipiului Turda organizează în data de 12 Decembrie 2012 ora 17.00 un concert de colinde și tradiții de Crăciun susținut de elevii liceelor și școlilor turdene care va avea loc în sala mare a Teatrului Municipal Turda. Participă :
- Colegiul Național Mihai Viteazul
- Colegiul Tehnic Turda
- Liceul Teoretic Liviu Rebreanu
- Școala Ioan Opriș
- Școala Andrei Șaguna
- Școala Horea Cloșca și Crișan.
11 Decembrie 2012


Comunicat
Casa de Cultura Turda in colaborare cu Scoala Populara de Arte Cluj, impreuna cu Primaria si Consiliul Local Turda va invita sa luati parte la spectacolul "Craciunul Fermecat" găzduit de Teatrul Municipal Turda, Joi 13 Decembrie, orele 18.00.
Vor concerta Formația Simpatix(elevi ai Scolii Populare de Arte Cluj) si Corul Armonia, iar invitatul special, Ducu Bertzi, va susține un recital extraordinar.
Intrarea este libera.
11 Decembrie 2012


Anunt
Directia de Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei Municipiului Turda aduce la cunostinta contribuabilor ca ultima zi in care se lucreaza cu publicul in acest an este 27.12.2012:
- pana la ora 14.30 la punctele de lucru,
- pana la ora 17.30 la sediul Primariei.

Director executiv,
  Turcean Maria
11 Decembrie 2012


10 Decembrie 2012


Comunicat
Miercuri 19 decembrie 2012, ora 19:00 vă invităm la Teatrul Municipal Turda, la un concert în proiecție High Definition: André Rieu «Home for Christmas» (Acasă de Crăciun).
Concertul, unul festiv, este filmat preponderent la reședința artistului, un castel medieval romantic, aflat în orașul său natal, Maastricht - Olanda [detalii...]
10 Decembrie 2012


Comunicat
Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Casa Municipală de Cultură Turda organizează un concert special al Trupei Iris.
Vineri 14 decembrie 2012, începând cu ora 18.00, Toni Șeicărescu – voce, Nelu Dumitrescu – tobe, Doru Borobeica – bass, Valter Popa – chitară și Relu Marin – clape, vor încânta audiența într-un spectacol găzduit de sala Teatrului Municipal, eveniment la care intrarea este liberă.

Vă așteptăm cu drag.
10 Decembrie 2012


Anunt
În vederea desfășurării corespunzătoare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din data de 09.12.2012,Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Turda invită toți cetățenii cu drept de vot care nu dețin sau a căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat,să se prezinte în timp util în vederea obținerii actelor de identitate valabile pentru exercitarea dreptului de vot.
Programul de lucru cu publicul este următorul: [vizualizare program...]
03 Decembrie 2012


Comunicat
  Primăria Municipiului Turda și Muzeul de Istorie Turda vă invită, Marți 4 Decembrie 2012, orele 13.00 la Conferința domnului Cercetător Dr. Vlad Popovici, Universitatea “Babeș Bolyai” Cluj – Napoca: “O zi din istoria orașului Turda - 1 Decembrie 1918” [citește mai mult...]
29 Noiembrie 2012


Anunt
PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA,anunta inchiderea circulatiei in zona centrala a municipiului, in data de 01 Decembrie 2012, intre orele 09.30 si 11.30 pentru desfasurarea manifestarilor dedicate sarbatoririi ZILEI NATIONALE A ROMANIEI [mai multe detalii...]
28 Noiembrie 2012


Program de activități cu ocazia Zilei Naționale a României
Vineri, 30 noiembrie 2012
ora 17:00 – Vernisajul Expoziției de pictură și sculptură cu lucrări ale artiștilor turdeni, la Galeria de Artă

Sâmbătă, 01 decembrie 2012
ora 09:00 – Lansare de carte, „Pe urmele Iancului”, de Lazăr Morcan și Ioan Cărășel, la Primăria Municipiului Turda, Sala Mare
ora 10:00 – Ceremonial militar-religios, depunere de coroane, alocuțiuni, defilarea gărzii de onoare, în centrul municipiului
ora 16:00 – Spectacol folcloric cu Ansamblurile folclorice „Datina Turdeană”, „Crăișorii”, „Comori Ardelene”, soliștii: Maria Lazea, Oana Vențel, Crina Prata, Aurel Șuteu, în Parcul Teilor, Oprișani
ora 18:00 – Focuri de artificii.
27 Noiembrie 2012


Lansare de carte cu ocazia Zilei Naționale a României
Autorii Lazăr Morcan și Ioan Cărășel anunță lansarea cărții-album „Pe urmele Iancului”. Toți cei care doriți să participați la eveniment, sunteți invitați Sâmbătă, 1 Decembrie 2012, începând cu ora 9.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda.
27 Noiembrie 2012


Primul Institut de Cercetare a Interacțiunii Om-Animal din România, înființat la Turda
Grădina Zoologică Turda în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației Cluj-Napoca și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca au înființat primul Institut de Cercetare a Interacțiunii Om-Animal (ICIOA) din România și al doilea din Europa [detalii...]
27 Noiembrie 2012


Revista Pro Patria

Cercul de Educație „Pro Patria” al Casei Municipale de Cultură Turda a lansat numărul 3/2012 al revistei cu același nume [detalii...]

27 Noiembrie 2012


Anunt Licitatie
Primăria Municipiului Turda, organizeaza in data de 14 Decembrie 2012, ora 12.00, LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE pentru inchirierea urmatoarelor obiective: [mai multe detalii...]
20 Noiembrie 2012


Invitație Festival Jazz
Asociația Culturală „Cetatea Albă” în parteneriat cu Primăria Municipiului Turda și Salina Turda, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și Visit Cluj, organizează festivalul internațional de jazz „Transilvania Jazz Festival” care va avea loc Duminică 18.11.2012 începand cu ora 12.30 [citește mai mult...]
14 Noiembrie 2012


Primarul Tudor Ștefănie a câștigat titlul de "Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest"
DiplomaGala Premiilor pentru Administrație Publică Locală, desfășurată la Brașov în cadrul celei de V-a ediții a Forumului Administrației Românești, a fost un nou moment de mândrie pentru turdeni. Primarul Tudor Ștefănie a fost distins cu titlul de "Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest"!
La un eveniment care a avut scopul de a recompensa aleșii locali care au obținut rezultate deosebite pentru comunitățile pe care le conduc, primarul nostru a reușit să câștige într-o competiție puternică, cu participanți din municipiile din județele Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Maramureș și Bihor.

Premiul câștigat de primarul Tudor Ștefănie este un motiv de mândrie pentru noi toți, pentru că recunoașterea meritelor sale a fost făcută în numele cetățenilor care l-au ales.
12 Noiembrie 2012


Anunt Concurs
Primaria Municipiului Turda organizeaza in data de 12.XII.2012,orele 11.00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: [mai multe detalii...]
08 Noiembrie 2012


Anunt Concurs
Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 20.11.2012,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Referent III/Principal [mai multe detalii...]
07 Noiembrie 2012


06 Noiembrie 2012


Exectutie Bugetara 2012 Trim III
30 Octombrie 2012


Anunt
În data de 25 Octombrie 2012 , de ZIUA ARMATEI ROMANE, între orele 10.00-11.00, la Monumentul Eroilor din fața Catedralei Ortodoxe, se vor desfășura activități de comemorare și cinstire a eroilor militari, la care sunt invitați toți cei care vor să le aducă un omagiu celor cazuți la datorie.
Pentru desfășurarea în siguranță a activităților din data de Joi, 25.10.2012, circulația autovehiculelor în zona centrală va fi ÎNCHISĂ, între orele 09.00-11.30, astfel: [detalii...]
23 Octombrie 2012


Comunicat
La scrutinul electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului care se va desfasura la data de 09 Decembrie 2012, cetatenii domiciliati pe str. Closca isi vor exercita dreptul de vot la sectia de votare organizata in incinta Scolii Gimnaziale „Waldorf” cu sediul in str.Traian nr. 73. [citește mai mult...]
23 Octombrie 2012


Comunicat
Conform prevederilor art. 26 alin. (6)- (8) din Legea nr. 35/2012, listele electorale sunt puse la dispozitia alegatorilor spre consultare , in incinta Primariei Municipiului Turda str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 28, cam. 50, dupa urmatorul program: [citește mai mult...]
23 Octombrie 2012


Comunicat
Aducem la cunostinta populatiei ca scrutinul electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului se va desfasura in data de 09 Decembrie 2012.
Conform Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr.2/2012 Municipiul Turda face parte din Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 8 si respectiv, Colegiul uninominal pentru alegerea Senatului nr. 4: [citește mai mult...]
23 Octombrie 2012


Proiect de Hotărîre privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013


 • [ vizualizare hotărîre ...]
 • 20 Octombrie 2012


  Anunt Licitatie
  Primaria Municipiului Turda organizeaza in data de 13.11.2012, ora 12.00, licitatie publica cu strigare pentru concesionarea si inchirierea urmatoarelor obiective: [detalii...]
  20 Octombrie 2012


  Anunt Concurs
  Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 27.11.2012,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant corespunzator functiei contractuale [detalii...]
  17 Octombrie 2012


  Anunt Concurs
  Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda vă invită să participați la cea de-a XX-a ediție a concursului de pictură „Personaje îndrăgite din cărți”.
  Concursul se adresează elevilor între 7-14 ani . [condiții de participare...]
  16 Octombrie 2012


  Comunicat
  Primăria Municipiului Turda,Muzeul de Istorie,Protopopiatul Greco-Catolic Turda și Parohia Săndulești vă invită Vineri 19 Octombrie 2012, ora 16.00 să participați la vernisajul expoziției intitulată: Biserica Greco-Catolică între desființare și supraviețuire.
  Expoziția va avea loc la sediul Muzeului de Istorie Turda din str. B.P. Hașdeu, nr. 2 și se desfășoară în perioada 19 Octombrie – 18 Noiembrie 2012. [citește comunicat...]
  16 Octombrie 2012


  Anunt Concurs
  Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 23.10.2012,orele 11.00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Referent III/Principal [mai multe detalii...]
  15 Octombrie 2012


  Anunt Concurs
  Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 14.11.2012,orele 11.00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi [detalii...]
  15 Octombrie 2012


  Sărbătoarea Recoltei

  Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Asociația Slow Food Turda și Casa de Cultură Turda organizează"SĂRBĂTOAREA RECOLTEI" în perioada 12 – 14 Octombrie 2012, locația fiind zona pietonală din centrul orașului, începând cu ora 10,00 a fiecărei zile din intervalul menționat. [citește mai mult...]

  10 Octombrie 2012


  Expoziție de Artă
  Galeria municipală de artă situată în Turda, str. Libertății nr. 2-4, găzduiește în perioada 05.10.2012-19.10.2012, expoziția de artă prezentată de artiști ai Societății „Camera de chihlimbar”. Orarul de vizitare este: 12.00 – 16.00.
  Exponatele prezentate sunt realizate din chihlimbar aplicat parțial sau în totalitate pe suprafețe cartonate, reprezentând peisaje, icoane, personalități istorice

  Parteneri: Primăria Municipiului Turda, Casa de Cultură Turda, Societatea Filarmonia și Fundația ProTUR
  09 Octombrie 2012


  Comunicat
  DREPT LA REPLICĂ

  În urma reportajului difuzat de postul de televiziune Realitatea TV, în data de 08.10.2012, în cadrul emisiunii de știri de la ora 10 a.m., privind restrictionarea accesului intr-o anumită zonă a minei Terezia ca urmare „a infiltrațiilor de apă și a căderii de bucăți de sare”, în virtutea dreptului la replică, dorim să facem următoarele precizări: [ citește comunicat... ]
  09 Octombrie 2012


  Comunicat
  Primăria Municipiului Turda,Muzeul de Istorie Turda,Liceul Teoretic Pavel Dan si Societatea Culturală Filarmonia vă invită Joi 11 Octombrie 2012, orele 12.00 la Muzeul de Istorie Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 2,să luați parte la comemorarea victimelor Holocaustului.
  Programul va cuprinde: [detalii...]
  09 Octombrie 2012


  Anunt
  Privind delimitarea si stabilirea localurilor sectiilor de votare organizate la nivelul Municipiului Turda in vederea desfasurarii alegerilor parlamentare din data de 09 Decembrie 2012 [detalii...]
  04 Octombrie 2012


  Comunicat
  Va aducem la cunostinta ca alegerile privind constituirea ''Camerei Agricole Judetene'' din data de 07.10.2012 au fost amanate conform [detalii...]
  04 Octombrie 2012


  Anunt
  Aducem la cunostinta transportatorilor autorizati ce executa serviciul de transport persoane in regim de taxi in municipiul Turda,ca persoane fizice autorizate (PFA) urmatoarele: [detalii...]
  03 Octombrie 2012


  Anunt Concurs
  Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 13.11.2012,orele 11.00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale [detalii...]
  30 Septembrie 2012


  Festival de Gătit - "Turda Culinară"
  În perioada 28 - 30 Septembrie 2012 în zona centrală a municipiului Turda se desfășoară "Festivalul de gătit pentru copii" [vizualizare program...]

  28 Septembrie 2012


  Anunt
  Instituția Prefectului – județul Cluj organizează audiențe, începând cu luna Octombrie, în a treia zi de Joi a fiecărei luni, respectiv 18 octombrie, 15 noiembrie și 20 decembrie 2012, la sediul Primăriei Municipiului Turda, începând cu ora 12.00.
  Participă, alături de prefectul sau subprefectul județului Cluj, specialiști din cadrul Instituției Prefectului din domeniul fondului funciar, juridic sau economic.
  Înscrierile în audiență se fac la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Serviciului Relații Publice și Resurse Umane al Primăriei Municipiului Turda, camera 15,astfel :
  Luni - Joi : 8.00 – 14.00
  Vineri :      8.00 – 12.00
  28 Septembrie 2012


  Comunicat
  În conformitate cu prevederile H.G.nr.897 din 01.09.2012 , privind sprijinul financiar prevăzut de schema  Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012, asupra culturilor agricole  cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis este de 100 lei/ha și se acordă pentru suprafețe de culturi agricole în teren arabil de minimum 1hectar și maximum 10 hectare, inclusiv,fară însă a depăși plafonul maxim prevăzut la art.3,alin(2) din Regulament,respectiv echivalentul în lei a 7500 euro/beneficiar/3ani [citeste mai mult...]
  20 Septembrie 2012


  Comunicat
  În conformitate cu prevederile H.G.nr.897 din 01.09.2012 , privind sprijinul financiar prevăzut de schema “ Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012, asupra culturilor agricole ” . Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis este de 100 lei/ha și se acordă pentru suprafețe de culturi agricole în teren arabil de minimum un hectar și maximum 10 hectare, inclusiv,fară însă a depăși plafonul maxim prevăzut la art.3,alin(2) din Regulament,respectiv echivalentul în lei a 7500 euro/beneficiar/3ani [citeste mai mult...]
  20 Septembrie 2012


  Anunt
  Aducem la cunostinta contribuabililor ca termenul de plata pentru impozitele si taxele locale(impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport, publicitate) - semestrul II ( perioada 1 Iulie - 31 Decembrie 2012) este 30 Septembrie 2012 ( pentru anul in curs 1 Octombrie). Incasarile se efectueaza atat la ghiseele de la Primarie cat si la punctele de incasari.

  Director Executiv,
  Turcean Maria
  09 Septembrie 2012


  Anunt
  In perioada 31 August - 02 Septembrie 2012 in Municipiul Turda se va desfasura Editia a XII -a a Zilelor Municipiului Turda.
  Activitatile se vor desfasura in 5(cinci) locatii mai importante.S-a obtinut acordul Politiei Municipiului Turda pentru inchiderea circulatiei vehiculelor pe strada Tineretului,in perioada: Joi (30.08.2012) ora 9.00 - Luni ( 03.09.2012) ora 7.00: [detalii...]
  28 August 2012


  Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 31 August - 02 Septembrie 2012
  Primăria Municipiului Turda,in parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o noua ediție a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 31 August – 02 Septembrie 2012, locația fiind zona pietonală din centrul orașului începând cu ora 9,00 a fiecărei zile din intervalul menționat.[citește mai mult...]
  26 August 2012


  Anunt - Puncte de Prim Ajutor
  In perioada 23-24 august 2012, municipiul Turda se afla sub cod galben de canicula. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Turda a organizat amplasarea unui cort, in zona Materna, unde se vor acorda servicii de prim ajutor, in intervalul orar 10.30 - 16.00.
  Aici puteti vizualiza lista farmaciilor din municipiu care pot oferi servicii de prim ajutor in caz de canicula. [vizualizare...]
  23 August 2012


  Zilele Municipiului Turda 2012,Editia a-XII-a
  Consiliul Local si Primaria Municipiului Turda au placerea de a va invita sa luati parte la editia a-XII-a a Zilelor Municipiului care vor avea loc in perioada 31 August-02 Septembrie 2012 [vizualizare program...]
  21 August 2012


  Comunicat
  Având în vedere adresa primită din partea Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj,Serviciul de Sănătate și Bunăstare Animală,Monitorizare Boli, vă comunicăm următoarele: [vizualizare comunicat...]
  21 August 2012


  Comunicat
  În perioada 13-18 August 2012 în Turda s-a desfășurat Tabăra ''Arta Plastică fără Frontiere", în organizarea Societății Culturale Transilvania, condusă de prof. Șimonfy Dani Iren.
  Tabăra s-a finalizat cu o expoziție la Salina Turda, care v-a fi deschisă până în 5 septembrie 2012.
  Din Turda au participat Larisa Oniș și Felicia Răcean. Colaboratori Casa Municipală de Cultură Turda și Școala Populară de Arte Tudor Jarda Cluj.
  21 August 2012


  Comunicat
  Municipiul Turda, Direcția Județeană Pentru Cultura, Culte și Patrimoniul Cultural Național Cluj, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș vă invită Joi, 16 August 2012, orele 13.00 la vernisajul expoziției de postere și work-shop pe tema ''Patrimoniul arheologic și monumental turdean între protecție și dezvoltarea urbanistică actuală. O coabitare necesară și posibilă'' ce va avea loc în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda, P-ța „1 Decembrie 1918”, nr. 28 [citește mai mult...]
  13 August 2012


  Comunicat
  Reamintim tuturor persoanelor fizice si juridice din Municipiul Turda,proprietari de bunuri imobile, ca in conformitate cu prevederile art.30 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuitelor impotriva cutremurelor,alunecarilor de teren si inundatiilor, la data de 06.08.2012 a intrat in vigoare aplicarea amenzilor contraventionale: [citește mai mult...]
  09 August 2012


  Comunicat
  MUNICIPIUL TURDA anunță desemnarea câștigătorilor Concursului „EU ȘI MONUMENTELE ORAȘULUI MEU” 11 iunie – 31 iulie 2012, organizat în cadrul proiectului: Patrimoniul arheologic și monumental turdean între protecție și dezvoltarea urbanistică actuală. O coabitare necesară si posibilă cu finanțare oferită de Administrația Fondului Cultural Național [detalii...]
  06 August 2012


  Anunt - Puncte de Prim Ajutor
  Au fost organizate puncte de prim ajutor în caz de canicula în incinta următoarelor farmacii : [citește mai mult...]
  06 August 2012


  Executie Bugetara 2012 Trim II
  06 August 2012


  Comunicat
  ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI DIN MUNICIPIUL TURDA
  Primăria municipiului Turda avertizează proprietarii de terenuri că arderea miriștilor, stufului,tufărișului și a vegetației ierboase, este strict interzisă dacă nu se execută ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.Cei care nu vor respecta prevederile legale, sunt pasibili de amenzi [citeste comunicat...]
  30 Iulie 2012


  Anunt
  Programul cu publicul al S.P.C.L.E.P Turda in perioada 23 - 29.07.2012 este urmatorul: [Vizualizare program...]
  23 Iulie 2012


  Comunicat
  privind completarea Dispozitiei Primarului Municipiului Turda nr.1144/09.07.2012 referitoare la stabilirea secțiilor de votare în vederea desfășurării referendumului național pentru demiterea Președintelui României din data de 29 iulie 2012 [detalii...]
  19 Iulie 2012


  Comunicat
  În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a referendumului național din data de 29 Iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României s-a stabilit o nouă secție de votare în locația - Incinta noului corp administrativ al Grădinii Zoologice Turda, Aleea Băilor fn, pentru turiștii aflați în zona Băilor Sărate Turda, având arondată Aleea Băilor.[citește mai mult...]
  19 Iulie 2012


  Anunt
  In perioada 20-22.07.2012, in municipiile Turda, Campia Turzii si in zona Aerodromului Lac Luncani, se va desfasura a 9-a editie a intalnirii est-europene a motocicletelor istorice «Eastern European Vintage Rally».
  Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor din data de sambata, circulatia autovehiculelor in zona centrala va fi INCHISA, în data de 21.07.2012, intre orele 06.30- 13.30, după cum urmează: [citește mai mult...]
  18 Iulie 2012


  Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari 20 - 21 Iulie 2012
  Primăria Municipiului Turda,in parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o noua ediție a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 20 – 12 Iulie 2012, locația fiind zona pietonală din centrul orașului începând cu ora 9,00 a fiecărei zile din intervalul menționat.[citește mai mult...]
  18 Iulie 2012


  Anunt
  In perioda 17 Iulie – 04 August 2012, daca conditiile meteo vor fi favorabile, Primaria Municipiului Turda prin SC Domeniul Public Turda SA va efectua a doua parte a actiunii de dezinsectie generala a domeniului public, din acest an.
  Dezinsectia se realizeaza cu substante insecticide avizate de Ministerul Sanatatii, in vederea combaterii tuturor insectelor, inclusiv a capuselor.
  Mentionam ca aceasta operatiune nu presupune nici un pericol pentru populatie sau animalele de companie.
  16 Iulie 2012


  SALINA TURDA – PRIMUL LOC IN TOPUL CELOR 7 MINUNI ALE ROMÂNIEI
  Salina Turda
  Acces Salina
  Cel mai impresionant proiect turistic cu care Turda se mândrește, Salina, a fost desemnată, în urma voturilor exprimate de 59% din vizitatorii unui site de turism ca fiind ocupanta locului întâi în topul care cuprinde cele 7 minuni ale României. [citește mai mult...]
  05 Iulie 2012


  Anunt
  privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Turda

  Conform Ordinului Prefectului județului Cluj nr. 270/26.06.2012, Joi 28 Iunie 2012 ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda va avea loc ședința de constituire a Consiliului Local al Municipiului Turda.
  27 Iunie 2012


  Anunt - Puncte de Prim Ajutor
  Au fost organizate puncte de prim ajutor în caz de canicula în incinta următoarelor farmacii : [citește mai mult...]
  21 Iunie 2012


  Anunt
  Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza concurs in data de 17.07. 2012,orele 11.00 pentru ocuparea posturilor vacante de consilier I/principal : [ detalii ...]
  19 Iunie 2012


  Comunicat
  MUNICIPIUL TURDA împreună cu partenerii săi în cadrul proiectului „Patrimoniul arheologic si monumental turdean între protecție și dezvoltarea urbanistică actuală. O coabitare necesară si posibilă, Aprilie-August 2012 anunță turdenilor concursul cu premii „Eu si monumentele orașului meu”care se desfășoară în perioada 11 Iunie – 10 Iulie 2012 [citește mai mult...]
  11 Iunie 2012


  Comunicat
  UAT Oraș Sîngeorz-Băi în parteneriat cu UAT Municipiul Turda, Beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivității Regiunii Nord-Vest (Turda –Sîngeorz-Băi)”, a organizat recepția la terminarea lucrărilor pentru locația Turda, în data de 22.03.2012,ora 11,00 iar pentru locația Sîngeorz- Băi în data de 30.05.2012, ora 10,00 [citeste mai mult ... ]
  06 Iunie 2012


  Anunt
  Incepand cu anul 2010,in vederea informarii populatiei privind costurile serviciilor sociale,toate unitatile administrativ teritoriale,in calitate de furnizori publici de servicii sociale,au obligatia de a publica urmatoarele date,astfel:[ detalii ...]
  06 Iunie 2012


  Anunt
  Primăria Municipiului Turda, în colaborare cu Centrul de Tineret Turda, Asociația Slow Food Turda, Fundația Doriana, Asociația Turda-TIN, au avut plăcerea de a se alătura organizației World Wide Fund for Nature, în data de 31 martie 2012, între orele 20.30 – 21.30, cu prilejul evenimentului universal „ORA PĂMÂNTULUI.”
  Alăturat, puteți vizualiza diploma care ne-a fost acordată pentru participarea la Earth Hour 2012.
  Primăria Municipiului Turda mulțumește tuturor ONG-urilor și cetățenilor care au răspuns în spiritul acestei manifestări. Această diplomă este pentru Turda, pentru dumneavoastră.

  PRIMAR,
  TUDOR ȘTEFĂNIE
  05 Iunie 2012


  Târgul Meșteșugarilor, Manufacturierilor și Artizanilor Populari 01-02.06.2012
  Primăria Municipiului Turda, având ca parteneri Asociația Slow Food Turda, Fundația pentru Turism și Ecologie Potaissa, Clubul Copiilor și Casa de Cultură a municipiului Turda, organizează o ediție specială „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, dedicată copiilor, în perioada 1 – 2 iunie 2012, locația fiind zona pietonală din centrul orașului.
  Surpriza organizatorilor, pentru micuții participanți la eveniment, o reprezintă prezența clownilor și a animatorilor sosiți special pentru a-i amuza pe toți copiii turdeni care sunt invitații nostri speciali.[citește mai mult...]
  29 Mai 2012


  Comunicat
  În urma întâlnirii domnului Primar Tudor Ștefanie cu cetǎțenii din zona Bǎilor Sǎrate și a solicitǎrii acestora pentru asigurarea transportului elevilor spre unitǎțiile de învǎțǎmânt, s-a solicitat Societǎții de Transport Public Turda introducerea unei curse de convenție care sǎ transporte elevii din zonǎ cǎtre Școala Andrei Șaguna.
  Ca urmare, începând de Vineri 25.05.2012, STP Turda a introdus cursa solicitatǎ având urmǎtorul grafic de circulație : [vizualizare ... ]
  28 Mai 2012


  Municipiul Turda premiat pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană
  Distinctie Miercuri, 23 mai 2012, Municipiul Turda a primit o nouă distincție care ne recunoaște meritele în managementul și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, în cadrul Galei Premiilor Regio a Târgului Internațional de Investiții „Împreună reconstruim România" [ citeste mai mult ]
  24 Mai 2012


  Câștigă premii la Noaptea Muzeelor!
  Tombola Bmw Toți cei care vor alege să-și petreacă seara de 19 mai la Muzeul de Istorie, unde se va desfășura un amplu program artistic cu ocazia evenimentului internațional Noaptea Muzeelor, vor putea participa la o tombolă cu premii puse la dispoziție de BMW, sponsor oficial al evenimentului.
  Taloanele de participare sunt atașate hărților distribuite în regim de gratuitate tuturor celor care vor călca pragul instituției.
  Vă așteptăm!
  18 Mai 2012


  Comunicat
  Organizatorii evenimentului Noaptea Muzeelor vor pune la dispoziția doritorilor microbuze pentru a asigura transportul gratuit din Cluj-Napoca spre celelalte orașe din județ implicate în acest proiect. Microbuzele vor circula după următorul program:[vizualizare ... ]
  18 Mai 2012


  Anunt
  In perioda 20 Mai – 04 Iunie 2012, daca conditiile meteo vor fi favorabile, Primaria Municipiului Turda va efectua prima parte a actiunii de dezinsectie generala a domeniului public, din acest an.
  Dezinsectia se va efectua pe cca. 2.500.000 mp,in doua treceri: prima trecere in perioada mai sus amintita si cea de-a doua trecere in perioada 20 Iulie – 04 August 2012.
  Dezinsectia se realizeaza cu substante insecticide avizate de Ministerul Sanatatii, in vederea combaterii tuturor insectelor, inclusiv a capuselor.
  Mentionam ca aceasta operatiune nu presupune nici un periocol pentru populatie sau animale de companie.
  17 Mai 2012


  Comunicat
  Primăria Municipiului Turda si Muzeul de Istorie vă invită Sâmbătă, 19 mai 2012, între orele 17.00 - 01.00 să participați la activitățile organizate în cadrul evenimentului internațional: Noaptea Muzeelor.
  Accesul în expoziția permanentă este gratuit .Se vor vizita: lapidariul roman, epoca migrațiilor, perioada medievală și modernă [ citeste mai mult ]
  17 Mai 2012


  Comunicat
  Primăria Municipiului Turda susține proiectul LET’S DO IT, ROMANIA ! care va avea loc la Turda, sâmbătă, 12 mai 2012 - ziua oficială de curățenie.
  Misiunea proiectului este acea de a mobiliza cetățenii, autoritățile, societatea civilă, companiile private precum și mass-media, pentru curățarea arealelor naturale din jurul localităților României, alături de reciclarea a cel puțin 30% din numărul de saci strânși. [ citeste mai mult ]
  11 Mai 2012


  Anunt de Participare
  La concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de Cabinet Tehnica Dentara in suprafata totala de 20,14 mp situat in imobilul Cladire Dispensar Policlinica din Municipiul Turda, Str.Andrei Muresanu ,nr.15 [detalii...]
  10 Mai 2012


  Anunt
  Joi 10 mai 2012 în centrul municipiului Turda, marele nostru baschetbalist Ghiță Mureșan va fi prezent la demonstrațiile de baschet ale elevilor participanți la programul de baschet “Educație prin sport – Liga de baschet Ghiță Mureșan”.
  Programul de baschet a fost deschis la Turda în anul 2010 de către Asociația “Școala de Baschet Ghiță Mureșan” în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al municipiului Turda.
  Întâlnirea este programată să înceapă la ora 16:00, în centrul municipiului. . [citește mai mult...]
  10 Mai 2012


  SALINA TURDA – CEL MAI BUN PROIECT IN DOMENIUL TURISM DIN ROMANIA
  Diploma
  Salina Turda
  Vineri, 4 mai 2012, proiectul municipalitatii turdene „Cresterea atractivitatii turistice a zonei cu potential balnear Lacurile Sarate – Zona Durgau – Valea Sarata si Salina Turda” a castigat premiul de cel mai bun proiect in domeniul turism din Romania, la Concursul National de Proiecte din Administratia Publica Locala „Cele bune sa se-adune”, editia 2012, organizat de Revista Romană de Administratie Publica Locala. [citește mai mult...]
  07 Mai 2012


  Comunicat

  Primăria Municipiului Turda anunță persoanele interesate programul de lucru al instituției, precum și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local, pentru următoarele date:
  - Vineri, 04 mai 2012 orar 7 - 15
  - Sâmbătă, 05 mai 2012 orar 7 - 13

  04 Mai 2012


  Anunt
  Biblioteca Municipală “ Teodor Murășanu “ Turda vă invită să participați la cea de-a XIV - a ediție a CONCURSULUI DE POEZIE ” TEODOR MURĂȘANU “ ce va avea loc în data de 1 iunie 2012 [detalii...]
  02 Mai 2012


  Anunt
  Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda organizeaza in data de 22.05.2012,orele 11.00 concurs pentru ocuparea posturilor de ConsilierI/asistent [detalii...]
  26 Aprilie 2012


  Comunicat
  Conform Dispoziției Primarului municipiului Turda nr. 709/2012 privind stabilirea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor locale, începând cu scrutinul electoral din data de 10 iunie 2012, locațiile aferente unor secții de votare s-au modificat după cum urmează:  [detalii...]
  23 Aprilie 2012


  Comunicat
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 140/2012, data de desfășurare a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale ( primar, consilieri locali, președinte consiliul județean și consilieri județeni) este 10 IUNIE 2012 [citește mai mult...]
  23 Aprilie 2012


  Anunt
  Primaria Municipiului Turda anunta ca in seara zilei de 20.04.2012 se va desfasura operatiunea de dezinsectie in vederea combaterii capuselor.Dezinsectia se va efectua cu precadere in parcurile municipiului Turda, pe malul raului Aries si pe alte zone verzi.
  Mentionam ca aceasta operatiune nu presupune niciun pericol pentru populatie sau pentru animale de companie.
  20 Aprilie 2012


  Anunt
  Primaria municipiului Turda organizeaza in perioada imediat urmatoare, intalniri cu cetatenii municipiului care vor avea ca scop dezbaterea unor probleme legate de serviciile publice, de investitiile si bugetul anului 2012.
  De asemenea se vor prelua spre rezolvare solicitarile si sesizarile cetatenilor.
  La intalniri va participa Primarul municipiului Turda, alaturi de directorii serviciilor publice din cadrul Primariei Municipiului Turda.
  Aceste intalniri se vor desfasura dupa urmatorul program: [ vizualizare... ]
  20 Aprilie 2012


  Târg Special la Turda
  Primăria Municipiului Turda, împreună cu Consiliul Județean Cluj, organizează târgul ''Produs de Cluj'', în perioada 20 – 22 Aprilie 2012, locația fiind centrul istoric al orașului [vizualizare program...]
  18 Aprilie 2012


  Târgul Meșteșugarilor, Manufacturierilor și Artizanilor Populari 11-12.04.2012
  Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o ediție specială de Paște a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 11 – 12 Aprilie 2012, locația fiind zona pietonală din centrul orașului, începând cu ora 9,00 a fiecărei zile din intervalul menționat [citește mai mult...]
  09 Aprilie 2012


  Comunicat
  In conformitate cu prevederile Ordinului nr.110/27.03.2012 emis de Prefectul Judetului Cluj, circumscriptia electorala a municipiului Turda are numarul 5.
  Sediul biroului electoral de circumscriptie al municipiului Turda a fost stabilit in incinta Primariei municipiului Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 72, avand urmatoarele date de contact :
  Telefon : 0264/313160, int. 111
                0264/311074
  Fax:        0264/311074
  05 Aprilie 2012


  Anunt de Participare
  La licitatia deschisa pentru concesiunea de bunuri - cabinete medicale [citeste mai mult...]
  03 Aprilie 2012


  Comunicat
  Actele necesare in sustinerea notificarilor depuse conform Legii Nr.10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 Martie 1945 - 22 Decembrie 1989 sunt urmatoarele :[vizualizare...]
  03 Aprilie 2012


  „Ora Pământului” 2012, la Turda
  Sâmbătă, 31 martie 2012, între orele 20.30 – 21.30, circa 100 de persoane au răspuns invitației Primăriei Municipiului Turda și s-au alăturat evenimentului universal „ORA PĂMÂNTULUI.” Mulțumim în mod special Asociației Slow Food Turda, Fundației Doriana, Asociației Turda-TIN și Centrului de Tineret Turda, partenerii evenimentului.[citeste mai mult][imagini]
  03 Aprilie 2012


  Anunt
  Muzeul de Istorie Turda are plăcerea să-și anunțe afilierea la evenimentul "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV" organizat în parteneriat cu asociația Zibo Help România.
  Săptămâna 2 – 6 aprilie 2012 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului numit "Școala altfel". În data de 3 aprilie 2012 intrarea la muzeu va fi gratuită. [citeste mai mult...]

  29 Martie 2012


  Anunt
  Primăria Municipiului Turda în colaborare cu Centrul de Tineret Turda, Asociația Slow Food Turda, Fundația Doriana, Asociația Turda-TIN, vă invită să onorați inițiativa organizației World Wide Fund for Nature și să fiți prezenți, în data de 31 martie 2012, între orele 20.30 – 21.30, pe platoul din fața instituției, pentru a vă alătura evenimentului universal „ORA PĂMÂNTULUI” [detalii...]

  29 Martie 2012


  Anunt
  Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda organizează în Săptămâna Națională a Bibliotecilor Publice din România, 23-29 aprilie, cea de-a doua ediție a CLUBULUI CĂRȚII, în scopul promovării lecturii.
  Copiii și tinerii iubitori de lectură ( clasele V- XII) sunt invitați să trimită impresiile [ detalii... ]
  27 Martie 2012


  Comunicat
  DREPT LA REPLICĂ

  Referitor la articolul intitulat “Șocant : STP Turda va sista transportul public de călători,începând de Joi,din cauza datoriilor Primăriei” vă facem urmatoarele precizări: [ citește comunicat... ]
  21 Martie 2012


  Anunt
  Vineri, 16 Martie 2012, a avut loc semnarea Acordului de Infratire dintre Municipiul Turda si Municipiul Kiskunfelegyhaza (Ungaria). Puteti viziona poze de la eveniment imagini
  19 Martie 2012


  Comunicat
  Privind semnarea oficiala a acordului de infratire dintre Municipiul Turda si localitatea maghiara Kiskunfelegyhaza [detalii...]
  14 Martie 2012


  Invitatie eveniment
  Primăria Municipiului Turda si Muzeul de Istorie vă invită, Vineri 16 martie 2012, ora 18 00 să participați la activitatea intitulată:"De ce dezgropăm morții comunismului?". Aceasta va avea loc la sediul Muzeului de Istorie Turda din str. B.P. Hașdeu, nr. 2. [detalii...]

  09 Martie 2012


  La Mulți Ani !

  De 8 Martie, toate gândurile mele bune se îndreaptă spre dumneavoastră, doamnelor.
  Vă doresc o primăvară caldă, plină de bucurii!

  Primarul Municipiului Turda,
  Tudor Ștefănie

  08 Martie 2012


  Anunt
  Primăria Municipiului Turda anunță desfășurarea acțiunii “LUNA CURĂȚENIEI”, în perioada 12.03.2012 – 12.04.2012. Facem apel către toți cetățenii municipiului Turda, către asociațiile de proprietari/locatari și către toate societățile economice / instituțiile publice în vederea participării la activități de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului nostru.
  [citeste mai mult...]

  07 Martie 2012


  Primavara Culturala Turdeana, Editia a-XIII-a
  Evenimentele vor avea loc in perioada 02 - 16 Martie 2012
  [vizualizare program...]

  06 Martie 2012


  Anunt
  In perioada 12 Martie - 28 Martie 2012, Primaria Municipiului Turda efectueaza actiunea de deratizare a domeniului public.Deratizarea se efectueaza in scopul distrugerii rozatoarelor daunatoare si/sau mentinerea acestora la un nivel numeric redus.Pentru efectuarea acestei operatiuni se va folosi un RATICID pentru combaterea rozatoarelor, cu o remanenta de minim 180zile.
  In acest sens atentionam populatia sa nu-si lase libere si nesupravegheate animalele din casa si curte pe domeniul public.

  Primar,
  Ec.Tudor Stefanie
  05 Martie 2012


  Anunt
  Aducem la cunostinta contribuabililor ca termenul de plata pentru impozitele si taxele locale - semestrul I ( perioada 1anuarie- 30 iunie) este 31 martie ( pentru anul in curs 2 aprilie). Pentru cei care achita integral impozitul pe anul 2012 pana la aceasta data se acorda o reducere de 10% ( pentru fiecare tip de impozit mai mare de 50 lei). Incasarile se efectueaza atat la ghiseele de la Primarie cat si la punctele de incasari.

  Director Executiv,
  Turcean Maria
  02 Martie 2012


  Târgul Meșteșugarilor, Manufacturierilor și Artizanilor Populari 01-08.03.2012
  Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o ediție specială a „TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI”, în perioada 1 – 8 martie 2012, locația fiind zona pietonală din centrul orașului, începând cu ora 9,00 a fiecărei zile din intervalul menționat [citește mai mult...]
  28 Februarie 2012


  Anunt
  Municipiul Turda, cu sediul în Turda, județul Cluj, cod poștal 401184, derulează proiectul ”Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit deșeuri periculoase U.C.T. – Poșta Rât”.Valoarea totală a proiectului este de 81.931.471 Lei , fără TVA, din care 80% provine din Fondul European de Dezvoltare Regională, 18% din bugetul de stat și 2% din bugetul local al Municipiului Turda [citește mai mult...]
  27 Februarie 2012


  Anunt
  Centrul local APIA Turda situat in localitatea Mihai Viteazu,str.Principala,Nr9 anunta ca incepand cu data de 01.03.2012 fermierii pot depune cererile de subventie pentru terenurile utilizate [citește anunț
  21 Februarie 2012


  Invitatie eveniment
  Primaria Municipiului Turda impreuna cu Muzeul de Istorie Turda va invita sa participati la evenimentul - Dragobete, tradiție și contemporaneitate care va avea loc,Vineri 24 februarie 2012, ora 16.00 [citește mai mult...]

  21 Februarie 2012


  Scoala Artelor Turdene
  Evenimentul va avea loc in data de 23 Februarie 2012,ora 17.00 in cadrul Teatrului Municipal Turda. [citește mai mult...]

  20 Februarie 2012


  Anunt
  Din cauza unor probleme tehnice, va anuntam ca se suspenda activitatea la punctele de incasare a Impozitelor si Taxelor Locale de pe Calea Victoriei si Colegiul Tehnic.Rugam contribuabilii sa faca plata impozitelor si taxelor locale la sediul primariei, cam.32.
  Dupa remedierea defectiunilor tehnice vom anunta reinceperea activitatii la cele doua puncte de incasare.
  Multumim pentru intelegere!

  Director Executiv,
  Turcean Maria
  20 Februarie 2012


  Executie Bugetara 2011 Trim IV
  17 Februarie 2012


  Anunt
  Primăria Municipiului Turda informează cetățenii că în zona cartierelor Micro III – Micro IV ne-a fost semnalată prezența unei vulpi. Având în vedere că aceasta încearcă să se adăpostească în apropierea blocurilor de locuințe, cetățenii sunt rugați să nu intervină, să supravegheze atent copiii, precum și să evite apropierea animalelor de companie de acest exemplar sălbatic.
  Primăria Municipiului Turda face toate eforturile pentru a captura și a neutraliza animalul și transmite cetățenilor apelul de a ne semnala orice informație care ne-ar putea fi utilă în acest sens la numerele de telefon 0264-317303, 0264-313160 sau la nr. de telefon mobil 0722-244090. Vă mulțumim.
  16 Februarie 2012


  Târgul Meșteșugarilor,Manufacturierilor și Artizanilor Populari - 18.02.2012
  Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Asociația Slow Food Turda, organizează o noua ediție a "TÂRGULUI MEȘTEȘUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ȘI ARTIZANILOR POPULARI", în data de 18 februarie 2012,ora 09.00 în zona pietonala din centrul municipiului Turda. [ citeste mai mult ]
  14 Februarie 2012


  Comunicat
  În urma avertizărilor meteorologice transmise de Administrația Națională de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord, începând cu data de 30 ianuarie 2012, Primăria Municipiului Turda a informat populația cu privire la temperaturile scăzute și la creșterea cantității de precipitații. Din data de 30 ianuarie 2012 și până în prezent, Centrul de Urgențe din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Turda a înregistrat un număr de 12 cazuri de persoane care au solicitat ajutor [ citește comunicat... ]
  14 Februarie 2012


  Comunicat
  Film de scurt metraj despre municipiul Turda realizat de studenții francezi de la Angouleme [ citește comunicat... ]
  14 Februarie 2012


  Comunicat
  DREPT LA REPLICĂ

  Referitor la articolul de presă cu titlul “Președintele PC Turda, Dorel Corpodean: Turda a ajuns la un grad de îndatorare fără precedent” publicat de Ziarul Făclia din data de 06 Februarie 2012 [ citește comunicat... ]
  07 Februarie 2012


  Anunt
  Primăria municipiului Turda face un apel către persoanele fizice si juridice din municipiului Turda, să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele și aleile aflate în imediata apropiere a imobilelor pe care le dețin sau în care își desfășoară activitatea, în conformitate cu prevederile HCL nr. 212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda [ vezi detalii aici... ]
  07 Februarie 2012


  Anunt
  Primaria municipiului Turda organizeaza, in cursul lunii Februarie 2012, intalniri cu cetatenii municipiului care vor avea ca scop dezbaterea unor probleme legate de serviciile publice, de investitiile si bugetul anului 2012.
  De asemenea se vor prelua spre rezolvare si solicitarile si sesizarile cetatenilor.
  Aceste intalniri se vor desfasura dupa urmatorul program: [ vizualizare... ]
  03 Februarie 2012


  Anunt
  Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda și Școala „Teodor Murășanu” Turda vă invită să participați la cea de-a VII-a ediție a concursului de povestire „Gură bogată”. Pot participa câte trei elevi de clasa a VI-a din fiecare școală prin prezentare individuală (nu se acceptă montaje).
  Concursul va avea loc în data de 23 februarie 2012, ora 16, la Muzeul de Istorie Turda.
  Înscrierile se pot face la sediul Secției pentru adulți a bibliotecii, Str. Republicii nr. 52, sau prin fax/telefon : 0264 313837 până în data de 17 februarie.[ detalii ... ]
  01 Februarie 2012


  Anunt
  Privind beneficiarii de facilități pentru utilizarea mijloacelor de transport în comun [ citeste mai mult ... ]
  01 Februarie 2012

  Arhiva știrilor
  Căutare
  Cartea de onoare
  Comunicate
  Primaria Turda pe Facebook
  Sistemul de Informatii Schengen II
  Adrese utile
  • Președintele României• Senatul României• Camera Deputaților• Guvernul României• Prefectura Cluj• Consiliul Județean Cluj• A.M.R.• Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca Turda• Muzeul de Istorie Turda• www.domnuleprimar.ro• Protectia consumatorilor• Fundația "Speranța Diabeticilor" Turda• www.saraturileocnaveche.eu• Salina Turda• Compania de Apa Aries• Biblioteca Municipala Teodor Murășanu• Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
   
  Caută în pagini aurii sau albe
  www.paginiaurii.ro
  Pagini Aurii
  Pagini Albe
  [     Home     |     Harta site     |  Cartea de oaspeti  | Login | Webmail |   Contact   ]

  Copyright © 2005 Primaria Turda
      Proiectat și realizat de KIT TECHNOLOGY    

  site gazduit de real-host.eu